Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lennart Sauer

Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avanceradnivå samt friståendekurser.  

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete Roll: Biträdande prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

 Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avancerad nivå samt friståendekurser. Forskar om funktionshinder, framförallt om och med personer med intellektuella funktionshinder. Undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser.

Journal of Comparative Social Work, University of Stavanger, Department of Social Studies 2021, Vol. 16, (2) : 1-8
Allen, Mary Dallas; Gonzalez, Debbie; Sauer, Lennart
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 9-13
Sauer, Lennart; Ahnlund, Petra
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 57-70
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 15, (1) : 36-42
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Journal of Intellectual & Developmental Disability, Routledge 2018, Vol. 3, (4) : 421-430
Ineland, Jens; Sauer, Lennart; Molin, Martin
Methods and methologies of social work: reflecting professional interventions, London: Whiting & Birch, Ltd. 2018 : 82-93
Sauer, Lennart
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 119-128
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
6th European Conference for Social Work Research. Reflective social work practices in contemporary societies:dialogues and new pathways between praxis and research: Book of Abstracts & Programme Book : 321-321
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellchaft, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2016 : 512-519
Barow, Thomas; Sauer, Lennart
Wagadu: a Journal of Transnational Women's & Gender Studies, State University of New York College at Cortland 2016, Vol. 15 : 63-81
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
WAGADU volume15: Epistemic Injustice in Practice, Bloomington, Indiana, US: Xlibris LLC 2016 : 137-174
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Alter (European Society for Disability Research) 2016
Lennart, Sauer; Molin, Martin; Ineland, Jens
Arbetsliv för alla: funktionsnedsättning och arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-148
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
7th Symposium on International Special Education in Participation and Diversity: Challenges of a World Society, Zürich, University of Zurich, July 16-18, 2015
Barow, Thomas; Sauer, Lennart
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 21-21
Dufåker, Mona; Sauer, Lennart
European Journal of Social Education, (26-27) : 118-136
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, 6-8 May 2015
Sauer, Lennart; Lövgren, Veronica
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 19, (1) : 31-51
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Research reports in social work, 58
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
Funktionshinder i tiden, Stockholm, 1-2 april 2014
Sauer, Lennart; Ineland, Jens; Sejlitz, Hanna
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2013, Vol. 20, (1) : 53-70
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Botkyrka kommun: Paper Talk 2013
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
konferensen Funktionshinder i tiden som årligen arrangeras av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 55-68
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
INTRA, Saltsjö-Duvnäs: Stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus 2011 : 18-20
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Intradagarna
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Routledge 2010, Vol. 9, (4) : 254-273
Gürgens Gjaerum, Rikke; Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Rapport till Utvecklings och fältforskningsenheten vid Umeå kommun (UFFE)
Sauer, Lennart
Jordemodern. Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift, Stockholm: Jordemodern 2010, (4) : 35-37
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
Lund: Studentlitteratur 2009
Dahlgren, Lena; Sauer, Lennart
Malmö: Gleerups 2009
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Att forska i socialt arbete: Utmaningar, förhållningssätt och metoder
Sauer, Lennart; Blom, Björn; Ahnlund, Petra; et al.
Att forska i socialt arbete: Utmaningar,förhållningssätt och metoder
Sauer, Lennart; Dahlgren, Lena
Nordisk sosialt arbeid, Oslo: Universitetsforlaget AS 2008, Vol. 28, (1) : 42-54
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Studentlitteratur, Lund 2008 : -
Sauer, Lennart; Blom, Björn; Ahnlund, Petra; et al.
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups 2007 : 98-118
Evertsson, Lars; Sauer, Lennart
Scandinavian Journal of Disability Research, Taylor & Francis Group 2007, Vol. 9, (1) : 46-57
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Handikapp & Samhälle
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2007 : 263-278
Sauer, Lennart
Socionomen, (5)
Sauer, Lennart; Alaby, Gert
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur 2007 : 46-57
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur AB 2007 : 13-42
Sauer, Lennart; Lindqvist, Rafael