"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Magnus Blomgren

Magnus Blomgren is associated professor in Political Science

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Political Science
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 05 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Blomgren's research interest mainly involve the development of representative democracy within multi-level political systems, especially within the European Union. His specific interest is on how political parties and national parliaments deal with new circumstances. Blomgren is also interested in issues concerning legislative roles and how elected politicians view their task differently.

The Palgrave handbook of radical left parties in Europe, London: Palgrave Macmillan 2023 : 515-540
Blomgren, Magnus
För Europa i en ny tid: Sveriges ordförandeskap i EU 2023, Stockholm: Santérus Förlag 2023 : 204-225
Blomgren, Magnus
The European Union and the return of the nation state, Palgrave Macmillan 2020 : 27-57
Bergman, Torbjörn; Blomgren, Magnus
Ingen självklarhet: om demokratins framväxt och utmaningar, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020 : 91-108
Blomgren, Magnus
EU och nationalstatens återkomst, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2019 : 37-64
Bergman, Torbjörn; Blomgren, Magnus
Euroflections: leading academics on the European Elections 2019, Sundsvall: Mittuniversitetet 2019 : 42-42
Blomgren, Magnus
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 269-285
Blomgren, Magnus
Europapolitiska studier, 2019:12epa
Blomgren, Magnus
Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: Mittuniversitetet 2018 : 70-70
Blomgren, Magnus
Europapolitisk analys, 2018:8epa
Liljeqvist, Nina; Blomgren, Magnus
Journal of European Public Policy, Vol. 25, (4) : 606-629
Maier, Jürgen; Faas, Thorsten; Rittberger, Berthold; et al.
European Journal of Political Research, Vol. 55, (2) : 265-282
Hellström, Johan; Blomgren, Magnus
Research methods in European Union studies, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015 : 266-280
Blomgren, Magnus
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 195-208
Blomgren, Magnus
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 85-92
Blomgren, Magnus; Sahovic, Dzenan; Sandström, Camilla
SIEPS, 2014:2op
Berg, Linda; Blomgren, Magnus; Lewander, Jakob
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013
Aylott, Nicholas; Blomgren, Magnus; Bergman, Torbjörn
Ett delat Norrland: på väg mot regioner?, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2012 : 85-104
Blomgren, Magnus
Parliamentary Roles in Modern Legislatures, Abingdon, Oxon: Routledge 2012 : 1-7
Blomgren, Magnus; Rozenberg, Olivier
Routledge/ECPR studies in European political science, 78
Blomgren, Magnus; Rozenberg, Olivier
Parliamentary roles in modern legislatures, Abingdon, Oxon: Routledge 2012 : 8-36
Blomgren, Magnus; Rozenberg, Olivier
Parliamentary roles in modern legislatures, Abingdon, Oxon: Routledge 2012 : 211-230
Rozenberg, Olivier; Blomgren, Magnus
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2011, Vol. 113, (3) : 271-290
Blomgren, Magnus
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2008, Uppsala Sverige
Aylott, Nicholas; Blomgren, Magnus; Bergman, Torbjörn
New parties in government: in power for the first time, London: Routledge 2008 : 85-103
Bale, Tim; Blomgren, Magnus
Jämförande politik
Blomgren, Magnus
Les démocraties européennes: Approche comparée des systèmes politiques nationaux
Blomgren, Magnus; Larue, Thomas
EUSA-konferens, Montreal Kanada
Aylott, Nicholas; Blomgren, Magnus
XX IPSA World Congress 2006 Fukouka, Japan
Bergman, Torbjörn; Blomgren, Magnus; Board, Joseph
EU och Sverige: ett sammanlänkat statsskick, Liber, Malmö 2005 : 11-33
Bergman, Torbjörn; Blomgren, Magnus
EU och Sverige: ett sammanlänkat statssskick, Liber, Malmö 2005 : 79-102
Blomgren, Magnus
EU och Sverige: ett sammanlänkat statsskick, Liber, Malmö 2005 : 170-179
Blomgren, Magnus; Bergman, Torbjörn
Liber, Malmö 2005
Blomgren, Magnus; Bergman, Torbjörn
EU och Sverige: ett sammanlänkat statsskick, Stockholm: Liber 2005 : 126-149
Sandström, Camilla; Blomgren, Magnus
2004 European Parliament Election Briefing Paper, (7)
Aylott, Nicholas; Blomgren, Magnus
Dagens Nyheter, 2004-06-20
Bergman, Torbjörn; Blomgren, Magnus
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2004, Stockholm Sverige
Blomgren, Magnus
Delegation and Accountability in Parliamentary democracies., Oxford University Press, Oxford 2003 : -
Bergman, Torbjörn; Müller, Wolfgang C; Strøm, Kaare; et al.
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2003, Umeå Sverige
Blomgren, Magnus
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2003:5
Blomgren, Magnus
ECPR joint workshop 1999 i Mannheim, Tyskland : -
Blomgren, Magnus

Research projects

1 January 2007 until 31 December 2011
Published: 27 Jun, 2018