Skip to content
Personalbild Per Åhag

Per Åhag

+46 90 786 67 86

MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, F349 Umeå universitet, 901 87 Umeå