"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per Åhag

Per Åhag

Jag är docent i matematik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.F.349 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen är främst inom pluripotentialteori, generaliserade geometrier och utbildningspsykologi.

Jag predikar matematisk glädje på alla nivåer, från kurser på första terminen till doktorandkurser. Dessutom handleder jag examensarbeten med ett stort antal inriktningar.

New York journal of mathematics, Electronic Journals Project 2022, Vol. 28 : 958-969
Eskandari, Setareh; Abkar, Ali; Åhag, Per; et al.
Journal of Geometric Analysis, Springer 2022, Vol. 32, (4)
Åhag, Per; Czyż, Rafał
Proceedings of the American Mathematical Society, American Mathematical Society (AMS) 2022, Vol. 150, (12) : 5311-5320
Åhag, Per; Czyż, Rafał
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Göteborgs universitet 2020, Vol. 46, (4) : 25-31
Hed, Lisa; Sande, Olow; Åhag, Per
Results in Mathematics, Springer 2020, Vol. 75, (2)
Åhag, Per; Czyz, Rafal
Mathematica Scandinavica, Copenhagen: Societates Mathematicae 2020, Vol. 126, (3) : 497-512
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Hed, Lisa
Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis 2020, Vol. 65, (2) : 152-177
Åhag, Per; Czyż, Rafał; Hed, Lisa
2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE 2020 : 1266-1270
Åhag, Per; Hsu, Y.J.; Olsson, L.; et al.
Annales Polonici Mathematici, Polish Academy of Sciences 2019, Vol. 123, (1) : 15-20
Åhag, Per; Cegrell, Urban; Hiep, Pham Hoang
Annales Polonici Mathematici, Polish Academy of Sciences 2019, Vol. 123, (1) : 21-29
Åhag, Per; Czyz, Rafal
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier 2019, Vol. 479, (2) : 1456-1474
Åhag, Per; Czyż, Rafał
2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE 2019 : 224-227
Åhag, Per; Hed, Lisa; Lundow, Per-Håkan; et al.
Journal of Geometric Analysis, Springer 2018, Vol. 28, (4) : 3196-3222
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Hed, Lisa
Experimental Mathematics, Philadelphia: Taylor & Francis 2018, Vol. 27, (1) : 119-124
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Lundow, Per-Håkan
Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis 2018, Vol. 63, (6) : 783-801
Åhag, Per; Czyż, Rafał; Hed, Lisa
Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, Jagiellonian University 2017, Vol. 54 : 7-13
Åhag, Per; Czyz, Rafał
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 422, (2) : 960-980
Åhag, Per; Cegrell, Urban; Czyz, Rafal
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 423 : 94-105
Åhag, Per; Cegrell, Urban; Phạm, Hoàng Hiệp
Complex Variables and Elliptic Equations, Vol. 60, (9) : 1270-1276
Åhag, Per; Czyz, Rafal
Archiv der Mathematik, Springer 2015, Vol. 105, (4) : 371-380
Åhag, Per; Czyż, Rafał
Mathematica Scandinavica, Aarhus, Denmark: Matematiska inst. University of Munkegade 2012, Vol. 110, (2) : 235-250
Åhag, Per; Cegrell, Urban; Czyz, Rafal
Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, Krakow: Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellonskiego 2012, Vol. 50 : 7-23
Åhag, Per; Czyz, Rafal
Annales Polonici Mathematici, Vol. 106 : 1-17
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Persson, Leif
Osaka Journal of Mathematics, Vol. 47, (3) : 637-650
Åhag, Per; Cegrell, Urban; Pham, Hoang Hiep
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 361, (2) : 302-321
Åhag, Per; Czyz, Rafal
Journal des Mathématiques Pures et Appliquées, Vol. 92, (6) : 613-627
Åhag, Per; Cegrell, Urban; Czyz, Rafal; et al.
Advances in Mathematics, Vol. 222, (6) : 2036-2058
Åhag, Per; Cegrell, Urban; Kolodziej, Slawomir; et al.
Journal of inequalities and applications : 901397-8 pages
Åhag, Per; Czyz, Rafal
IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN'08), 14-17 Oct. 2008, Montreal, Canada
Gidlund, Mikael; Åhag, Per
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 25
Åhag, Per