"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Therese Bjärstig

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Political Science
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Environmental Policy and Governance
Bjärstig, Therese; Johansson, Johanna; Mancheva, Irina; et al.
Ságat, (2024-05-07)
Camilla, Brattland; Svenning, Martin A; Falkegård, Morten; et al.
Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen, 2023:2
Bergsten, Klara; Bjärstig, Therese; Larsson, Simon; et al.
Environmental Innovation and Societal Transitions, Elsevier 2023, Vol. 48
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda
Rapport / Naturvårdsverket
Svensson, Johan; Neumann, Wiebke; Bjärstig, Therese
Ecology and Society, Resilience Alliance 2023, Vol. 28, (4)
Svensson, Johan; Neumann, Wiebke; Bjärstig, Therese; et al.
Energy Research & Social Science, Elsevier 2022, Vol. 83
Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; et al.
Handbook on the governance of sustainable development, Edward Elgar Publishing 2022 : 175-189
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Skogens värden: forskares reflektioner, Sundsvall: Mittuniversitetet 2022 : 106-107
Johansson, Johanna; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Cleaner energy systems, Elsevier 2022, Vol. 3
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Svensson, Johan; et al.
Society & Natural Resources, Routledge 2022, Vol. 35, (4) : 430-446
Zhang, Jundan; Mårald, Erland; Bjärstig, Therese
Naturvårdsverket; Energimyndigheten 2021
Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; et al.
Land use policy, Elsevier 2021, Vol. 105
Danely, Brian; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Utvärderingsrapport, 2021:6
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda
Journal of Environmental Policy and Planning, London: Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (4) : 528-542
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Bjärstig, Therese; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2021, Vol. 128
Miljand, Matilda; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina; et al.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2021, Vol. 88 : 1-13
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; et al.
Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet 2020
Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Marie; Zhang, Jasmine; et al.
International Indigenous Policy Journal, University of Western Ontario 2020, Vol. 11, (2) : 1-24
Bjärstig, Therese; Nygaard, Vigdis; Riseth, Jan Åge; et al.
Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden, Stockholm: Santérus Förlag 2020 : 83-108
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2020, Vol. 35, (3-4) : 198-209
Hallberg-Sramek, Isabella; Bjärstig, Therese; Nordin, Annika
Umeå: Svenska lantbruksuniversitetet 2020
Johanna, Johansson; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Future Forests Rapport, 2020:3
Johansson, Johanna; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Future Forests Rapportserie, 5
Nordström, Eva-Maria; Bjärstig, Therese; Zhang, Jundan
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (12)
Svensson, Johan; Neumann Sivertsson, Wiebke; Bjärstig, Therese; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 34, (8) : 699-708
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Sjögren, Jörgen; et al.
PLAN, Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 2019, Vol. 73, (1-2) : 53-56
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla
Small-scale Forestry, Dordrecht: Springer 2018, Vol. 17, (1) : 125-146
Bjärstig, Therese; Sténs, Anna
European Planning Studies, Vol. 26, (1) : 35-54
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Stjernström, Olof; et al.
WIT Transactions on Ecology and the Environment: Sustainable Development and Planning X, Southampto: WIT Press 2018 : 781-796
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Zachrisson, Anna; et al.
Rapport / Naturvårdsverket, 6811
Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna; Svensson, Johan; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering: Helhetssyn för hållbara lösningar, KSLA 2017 : 21-22
Bjärstig, Therese
Sustainability, Basel, Switzerland: MDPI 2017, Vol. 9, (10)
Bjärstig, Therese
Journal of Rural Studies, Elsevier 2017, Vol. 49 : 58-68
Bjärstig, Therese; Camilla, Sandström
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2017:1
Bjärstig, Therese; Widman, Ulrika; Eriksson, Max
Landscape Online, Vol. 55 : 1-20
Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; et al.
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Rapport / Naturvårdsverket, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Oslo: Taylor & Francis 2017, Vol. 32, (7) : 633-644
Widman, Ulrika; Bjärstig, Therese
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Forest Policy and Economics, Vol. 65 : 17-24
Bjärstig, Therese; Kvastegård, Emma