Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Therese Bjärstig

Therese Bjärstig

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap, vars forskning fokuserar på samverkan och naturresursförvaltning i vid bemärkelse. Se presentation och publikationer för närmare detaljer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap vars främsta forskningsintressen rör olika former av samarbeten, styrmedel och implementeringsprocesser på såväl lokal-, nationell- som EU nivå, med särskilt fokus på skogspolitik, vilt-, miljö- och naturresursförvaltning, landsbygdsutveckling, vindkraft, samt kommunal översiktsplanering. Hon arbetar ofta inter- och transdiciplinärt i sina projekt, i nära samverkan med praktiker och avnämare. Vidare är Bjärstig affilierad till ARCUM då en stor del av hennes forskning kopplar till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

Bjärstig är för närvarande aktiv i projektet Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen (2019-2022) finansierat av Energimyndigheten. Hon är även engagerad i den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri (2016-2021) finansierad av Jordbruksverket, samt i pågående forskning inom ramen för Future Forest.

Bjärstig har tidigare varit projektledare för det transdisciplinära forskningsprojektet Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel (2016-2018) finansierat av Naturvårdsverket, samt för projektet Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling? (2014-2017) finansierat av Skogssällskapet. Vidare var hon medsökande i forskningsprojektet Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning (2013-2016) finansierat av Naturvårdsverket.

Bjärstig hade en postdoc vid institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk historia, inom ramen för Future Forests, och dess delprojekt Forest Governance. 

Som doktorand var Bjärstig medansökande till projektet En gemensam Europeisk skogspolitik? (2005-2007) finansierat av FORMAS som resulterade i avhandlingen En gemensam europeisk skogspolitik? En integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt. Avhandlingen tilldelandes Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens pris för framstående doktorsavhandling 2010.

 

Undervisning

Bjärstig är koordinator för det vårdadministrativa programmet. Hon är lektor i offentlig förvaltning och undervisar för närvarande primärt inom ramen för yrkesförberedande program som det vårdadministrativa programmet, programmet för studie- och yrkesvägledare, samt programmet i miljö- och hälsoskydd. Bjärstig är intresserad av digital undervisning, och är involverad i distansundervisning såväl som campus kurser. Hon ansvarar för det självständiga examensarbetet på VADMC och handleder och examinerar examensarbeten vid studie- och yrkesvägledare programmet. Bjärstig handleder även masterstudenter och doktorander.

 

Övrigt

Bjärstig har anlitats som granskare i flera internationella och nationella forskningsutlysningar och forskningskommittér, hon agerar som reviewer i ett stort antal tidskrifter, och suttit med i flera betygsnämnder. Bjärstig har även engagerats som sakkunnig granskare för lektorstjänst, samt sitter med som Umeå universitets representant i programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram och som en av två representater från Formas i Skogforsk styrelse. Hon är även institutionens representant i styrelsen för SWEPSA.

 

Land use policy, Elsevier 2021, Vol. 105
Danely, Brian; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Journal of Environmental Policy and Planning, London: Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (4) : 528-542
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Bjärstig, Therese; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2021, Vol. 128
Miljand, Matilda; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina; et al.
Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet 2020
Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Marie; Zhang, Jasmine; et al.
International Indigenous Policy Journal, University of Western Ontario 2020, Vol. 11, (2) : 1-24
Bjärstig, Therese; Nygaard, Vigdis; Riseth, Jan Åge; et al.
Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden, Stockholm: Santérus Förlag 2020 : 83-108
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2020, Vol. 35, (3-4) : 198-209
Hallberg-Sramek, Isabella; Bjärstig, Therese; Nordin, Annika
Umeå: Svenska lantbruksuniversitetet 2020
Johanna, Johansson; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Future Forests Rapport, 2020:3
Johansson, Johanna; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Future Forests Rapportserie, 5
Nordström, Eva-Maria; Bjärstig, Therese; Zhang, Jundan
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (12)
Svensson, Johan; Neumann Sivertsson, Wiebke; Bjärstig, Therese; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 34, (8) : 699-708
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Sjögren, Jörgen; et al.
PLAN, Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 2019, Vol. 73, (1-2) : 53-56
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla
Small-scale Forestry, Dordrecht: Springer 2018, Vol. 17, (1) : 125-146
Bjärstig, Therese; Sténs, Anna
European Planning Studies, Vol. 26, (1) : 35-54
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Stjernström, Olof; et al.
WIT Transactions on Ecology and the Environment: Sustainable Development and Planning X, Southampto: WIT Press 2018 : 781-796
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Zachrisson, Anna; et al.
Rapport / Naturvårdsverket, 6811
Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna; Svensson, Johan; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Sustainability, Basel, Switzerland: MDPI 2017, Vol. 9, (10)
Bjärstig, Therese
Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering: Helhetssyn för hållbara lösningar, KSLA 2017 : 21-22
Bjärstig, Therese
Journal of Rural Studies, Elsevier 2017, Vol. 49 : 58-68
Bjärstig, Therese; Camilla, Sandström
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2017:1
Bjärstig, Therese; Widman, Ulrika; Eriksson, Max
Landscape Online, Vol. 55 : 1-20
Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; et al.
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Oslo: Taylor & Francis 2017, Vol. 32, (7) : 633-644
Widman, Ulrika; Bjärstig, Therese
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Forest Policy and Economics, Vol. 65 : 17-24
Bjärstig, Therese; Kvastegård, Emma
Fakta Skog, 2016: 13
Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; et al.
Ambio, Vol. 45, (2) : 87-99
Sténs, Anna; Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Maria; et al.
Mountain Research and Development Journal, Vol. 35, (3) : 289-298
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, Taylor & Francis 2014, Vol. 10, (3) : 228-239
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Lindqvist, Sara; et al.
Alces, Vol. 50 : 35-51
Lindqvist, Sara; Camilla, Sandström; Bjärstig, Therese; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2013, Vol. 26 : 131-137
Bjärstig, Therese
Forests, Basel: MDPI 2013, Vol. 4, (3) : 693-709
Bjärstig, Therese; Keskitalo, Carina
Conference on Communication and Environment (COCE)
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Lindqvist, Sara; et al.
Welcome to the Anthropocene! The Nordic Environmental Social Science Conference, 11‐13 June 2013: Abstracts, University of Copenhagen 2013 : 154-154
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Lindqvist, Sara; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 4
Andersson, Therese
EU och Sverige: ett sammanlänkat statsskick, Liber förlag, Malmö 2005 : -
Andersson, Therese; Bergman, Torbjörn

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

30 november 2016 till 31 december 2021
1 januari 2016 till 31 december 2017
3 september 2014 till 1 september 2016
22 augusti 2014 till 31 december 2015
4 november 2013 till 1 januari 2016
1 januari 2013 till 31 december 2016