Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Therese Bjärstig

Therese Bjärstig

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap, vars forskning fokuserar på naturresursförvaltning. Se presentationen nedan för detaljer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap vars främsta forskningsintressen rör olika former av samarbeten, styrmedel och implementeringsprocesser på såväl lokal-, nationell- som EU nivå, med särskilt fokus på skogspolitik, vilt-, miljö- och naturresursförvaltning, landsbygdsutveckling, vindkraft, samt kommunal översiktsplanering. Bjärstig arbetar ofta inter- och transdiciplinärt i sina projekt, i nära samverkan med praktiker och avnämare. Vidare är Bjärstig affilierad till ARCUM då större delen av hennes forskning kopplar till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

Bjärstig är för närvarande aktiv i projektet Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen (2019-2021) finansierat av Energimyndigheten. Hon är även engagerad i den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri (2016-2021) finansierad av Jordbruksverket, samt i följeforskningen av Skogsstyrelsens samverkansprocess rörande nyckelbiotoper (2017-2018), som en del av den pågående forskningen inom Future Forest.

Bjärstig var tidigare projektledare för det nyligen avslutade transdisciplinära forskningsprojektet Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel (2016-2018) finansierat av Naturvårdsverket, samt för projektet Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling? (2014-2017) finansierat av Skogssällskapet. Vidare var hon medsökande i forskningsprojektet Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning (2013-2016) finansierat av Naturvårdsverket.

Bjärstig var postdoc vid institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk historia, inom ramen för Future Forests, och dess delprojekt Forest Governance. Bjärstig var även medansökande till projektet En gemensam Europeisk skogspolitik? (2005-2007) finansierat av FORMAS som resulterade i avhandlingen En gemensam europeisk skogspolitik? En integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt. Avhandlingen tilldelandes Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens pris för framstående doktorsavhandling 2010.

 

Undervisning

Bjärstig undervisar för närvarande primärt inom ramen för det Vårdadministrativa programmet, där hon är involverad i distansundervisningen för kurserna VFU samt VADMC. Bjärstig är även involverad i Studie och yrkesvägledar programmet, där hon handleder och examinerar uppsatser.

 

Övrigt

Bjärstig har anlitats som granskare i flera nationella och internationella forskningsutlysningar, agerar som reviewer i ett stort antal tidskrifter, samt suttit med i betygsnämnder.

 

2020
International Indigenous Policy Journal, Vol. 11, (1)
Bjärstig, Therese; Nygaard, Vigdis; Riseth, Jan Åge; et al.
2020
Future Forests Rapport, 2020:3
Johansson, Johanna; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
2019
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 34, (8) : 699-708
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Sjögren, Jörgen; et al.
2019
PLAN, Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 2019, Vol. 73, (1-2) : 53-56
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla
2018
Small-scale Forestry, Dordrecht: Springer 2018, Vol. 17, (1) : 125-146
Bjärstig, Therese; Sténs, Anna
2018
European Planning Studies, Vol. 26, (1) : 35-54
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Stjernström, Olof; et al.
2018
WIT Transactions on Ecology and the Environment: Sustainable Development and Planning X, Southampto: WIT Press 2018 : 781-796
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Zachrisson, Anna; et al.
2018
Rapport / Naturvårdsverket, 6811
Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna; Svensson, Johan; et al.
2018
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2018
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2017
Sustainability, Basel, Switzerland: MDPI 2017, Vol. 9, (10)
Bjärstig, Therese
2017
Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering: Helhetssyn för hållbara lösningar, KSLA 2017 : 21-22
Bjärstig, Therese
2017
Journal of Rural Studies, Elsevier 2017, Vol. 49 : 58-68
Bjärstig, Therese; Camilla, Sandström
2017
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2017:1
Bjärstig, Therese; Widman, Ulrika; Eriksson, Max
2017
Landscape Online, Vol. 55 : 1-20
Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; et al.
2017
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
2017
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
2017
Scandinavian Journal of Forest Research, Oslo: Taylor & Francis 2017, Vol. 32, (7) : 633-644
Widman, Ulrika; Bjärstig, Therese
2016
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2016
Forest Policy and Economics, Vol. 65 : 17-24
Bjärstig, Therese; Kvastegård, Emma
2016
Fakta Skog, 2016: 13
Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; et al.
2016
Ambio, Vol. 45, (2) : 87-99
Sténs, Anna; Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Maria; et al.
2015
Mountain Research and Development Journal, Vol. 35, (3) : 289-298
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna
2014
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, Taylor & Francis 2014, Vol. 10, (3) : 228-239
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Lindqvist, Sara; et al.
2014
Alces, Vol. 50 : 35-51
Lindqvist, Sara; Camilla, Sandström; Bjärstig, Therese; et al.
2013
Forest Policy and Economics, Elsevier 2013, Vol. 26 : 131-137
Bjärstig, Therese
2013
Forests, Basel: MDPI 2013, Vol. 4, (3) : 693-709
Bjärstig, Therese; Keskitalo, Carina
2013
Conference on Communication and Environment (COCE)
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Lindqvist, Sara; et al.
2013
Welcome to the Anthropocene! The Nordic Environmental Social Science Conference, 11‐13 June 2013: Abstracts, University of Copenhagen 2013 : 154-154
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Lindqvist, Sara; et al.
2007
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 4
Andersson, Therese
2005
EU och Sverige: ett sammanlänkat statsskick, Liber förlag, Malmö 2005 : -
Andersson, Therese; Bergman, Torbjörn

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

30 november 2016 till 31 december 2021
1 januari 2016 till 31 december 2017
3 september 2014 till 1 september 2016
22 augusti 2014 till 31 december 2015
4 november 2013 till 1 januari 2016
1 januari 2013 till 31 december 2016