"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Therese Bjärstig

Docent och lektor i statsvetenskap. Min forskning fokuserar på samverkan och naturresursförvaltning i vid bemärkelse. Se presentation och publikationer för närmare detaljer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning. Hennes främsta forskningsintressen rör olika former av samarbeten, styrmedel och implementeringsprocesser på såväl lokal-, nationell- som EU nivå, med särskilt fokus på skogspolitik, vilt/fisk-, miljö- och naturresursförvaltning, vind- och vattenkraft, kommunal översiktsplanering samt landsbygdsutveckling. Hon arbetar ofta inter- och transdiciplinärt i sina projekt, i nära samverkan med praktiker och avnämare. Vidare är Bjärstig affilierad till ARCUM då en stor del av hennes forskning kopplar till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

För närvarande är Bjärstig engagerad i projekten Hållbara vattenvägar: En modell för legitim samverkan inom svensk vattenkraft (2023-2027), RecoSal: Återställande av laxpopulationer och fiskekulturer (2022-2025), Peripheral Visions: When Global Agendas Meet Nordic Energy Peripheries (2022-2025), MulitForSe: Mångbruk, privata skogsägare och socialt lärande nätverk (2023-2026).

Bjärstig avslutade nyligen projektet Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen (2019-2022), och har varit involverad i en löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri (2016-2021) finansierad av Jordbruksverket. Hon var projektledare för det transdisciplinära forskningsprojektet Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel (2016-2018) finansierat av Naturvårdsverket, samt för projektet Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling? (2014-2017) finansierat av Skogssällskapet. Vidare var Bjärstig medsökande i forskningsprojektet Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning (2013-2016) finansierat av Naturvårdsverket.

Bjärstig hade en postdoc vid institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk historia, inom ramen för Future Forests, och dess delprojekt Forest Governance. 

Som doktorand var Bjärstig medansökande till projektet En gemensam Europeisk skogspolitik? (2005-2007) finansierat av FORMAS som resulterade i avhandlingen En gemensam europeisk skogspolitik? En integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt. Avhandlingen tilldelandes Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens pris för framstående doktorsavhandling 2010.

Bjärstig har anlitats som granskare i flera internationella och nationella forskningsutlysningar och forskningskommittér. Hon agerar som reviewer i ett stort antal tidskrifter, har suttit med i flera betygsnämnder och har även agerat slutläsare på ett antal doktorsavhandlingar. Bjärstig har även engagerats som sakkunnig granskare för lektorstjänster och biträdande lektorstjänster, samt sitter med som Umeå universitets representant i programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram, och ledamot i styrgruppen för Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) vid Umeå universitet. Bjärstig är även utsedd som representat från Formas i Skogforsk styrelse, samt statsvetenskapliga institutionens representant i styrelsen för SWEPSA.

 

Environmental Policy and Governance
Bjärstig, Therese; Johansson, Johanna; Mancheva, Irina; et al.
Ságat, (2024-05-07)
Camilla, Brattland; Svenning, Martin A; Falkegård, Morten; et al.
Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen, 2023:2
Bergsten, Klara; Bjärstig, Therese; Larsson, Simon; et al.
Environmental Innovation and Societal Transitions, Elsevier 2023, Vol. 48
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda
Rapport / Naturvårdsverket
Svensson, Johan; Neumann, Wiebke; Bjärstig, Therese
Ecology and Society, Resilience Alliance 2023, Vol. 28, (4)
Svensson, Johan; Neumann, Wiebke; Bjärstig, Therese; et al.
Energy Research & Social Science, Elsevier 2022, Vol. 83
Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; et al.
Handbook on the governance of sustainable development, Edward Elgar Publishing 2022 : 175-189
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Skogens värden: forskares reflektioner, Sundsvall: Mittuniversitetet 2022 : 106-107
Johansson, Johanna; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Cleaner energy systems, Elsevier 2022, Vol. 3
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Svensson, Johan; et al.
Society & Natural Resources, Routledge 2022, Vol. 35, (4) : 430-446
Zhang, Jundan; Mårald, Erland; Bjärstig, Therese
Naturvårdsverket; Energimyndigheten 2021
Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; et al.
Land use policy, Elsevier 2021, Vol. 105
Danely, Brian; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Utvärderingsrapport, 2021:6
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda
Journal of Environmental Policy and Planning, London: Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (4) : 528-542
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Bjärstig, Therese; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2021, Vol. 128
Miljand, Matilda; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina; et al.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2021, Vol. 88 : 1-13
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; et al.
Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet 2020
Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Marie; Zhang, Jasmine; et al.
International Indigenous Policy Journal, University of Western Ontario 2020, Vol. 11, (2) : 1-24
Bjärstig, Therese; Nygaard, Vigdis; Riseth, Jan Åge; et al.
Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden, Stockholm: Santérus Förlag 2020 : 83-108
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2020, Vol. 35, (3-4) : 198-209
Hallberg-Sramek, Isabella; Bjärstig, Therese; Nordin, Annika
Umeå: Svenska lantbruksuniversitetet 2020
Johanna, Johansson; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Future Forests Rapport, 2020:3
Johansson, Johanna; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla
Future Forests Rapportserie, 5
Nordström, Eva-Maria; Bjärstig, Therese; Zhang, Jundan
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (12)
Svensson, Johan; Neumann Sivertsson, Wiebke; Bjärstig, Therese; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 34, (8) : 699-708
Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla; Sjögren, Jörgen; et al.
PLAN, Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 2019, Vol. 73, (1-2) : 53-56
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla
Small-scale Forestry, Dordrecht: Springer 2018, Vol. 17, (1) : 125-146
Bjärstig, Therese; Sténs, Anna
European Planning Studies, Vol. 26, (1) : 35-54
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Stjernström, Olof; et al.
WIT Transactions on Ecology and the Environment: Sustainable Development and Planning X, Southampto: WIT Press 2018 : 781-796
Bjärstig, Therese; Thellbro, Camilla; Zachrisson, Anna; et al.
Rapport / Naturvårdsverket, 6811
Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna; Svensson, Johan; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering: Helhetssyn för hållbara lösningar, KSLA 2017 : 21-22
Bjärstig, Therese
Sustainability, Basel, Switzerland: MDPI 2017, Vol. 9, (10)
Bjärstig, Therese
Journal of Rural Studies, Elsevier 2017, Vol. 49 : 58-68
Bjärstig, Therese; Camilla, Sandström
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2017:1
Bjärstig, Therese; Widman, Ulrika; Eriksson, Max
Landscape Online, Vol. 55 : 1-20
Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; et al.
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Rapport / Naturvårdsverket, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Oslo: Taylor & Francis 2017, Vol. 32, (7) : 633-644
Widman, Ulrika; Bjärstig, Therese
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Forest Policy and Economics, Vol. 65 : 17-24
Bjärstig, Therese; Kvastegård, Emma

Bjärstig är lektor i offentlig förvaltning och undervisar för närvarande primärt inom ramen för yrkesförberedande program som det vårdadministrativa programmet, programmet för studie- och yrkesvägledare, samt programmet i miljö- och hälsoskydd. Hon är även koordinator för det vårdadministrativa programmet. Bjärstig är intresserad av digital undervisning, och är involverad i distansundervisning såväl som campus kurser. Hon ansvarar för det självständiga examensarbetet på VADMC och handleder och examinerar examensarbeten vid studie- och yrkesvägledare programmet. Bjärstig handleder även masterstudenter och doktorander.