"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DOI för Summariska folkmängdsdatabasen version 1.3

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2022): ”Summariska folkmängdsdatabasen”, https://dx.doi.org/10.17197/sumfolkdb_v01_03
 
Beskrivning:
Den summariska folkmängdsdatabasen innehåller en sammanställning av de summariska folkmängdsredogörelser för åren 1895-1930 som gjordes av Gunnar Myrdals forskargrupp under 1930-talet. De bygger på information som skickades in till Statistiska centralbyrån (SCB) från landets präster. Det finns information om migration, folkmängd och antalet födda och döda på församlingsnivå.
Myrdals forskargrupp excerperade viss information från originalblanketter, på egna excerperingsformulär. Det är dessa excerpter som har inregistrerats av DDB och som finns tillgängliga via den summariska folkmängdsdatabasen. Då det saknades excerperpter för församlingarna i Södermanlands län har dessa registrerats direkt från originalblanketterna. Originalblanketterna finns tillgängliga via Riksarkivet.
Observera att det finns några enstaka fall där det finns flera poster för samma år och geografiskt område. Detta beror på att det i originalblanketterna finns flera sidor med information för samma område. Orsaken till detta är att det under just detta år har skett en geografisk förändring, t.ex. att församlingen har delats.
 
Sökverktyg:
Sökverktyg för den summariska folkmängdsdatabasen.
 

Variabler med beskrivning

År
År 1895-1930.

Län
Länsuppgift i standardiserad klartext.

Församling
Standardiserat namn på det geografiska området.

Inflyttade män*
Antal män som under året har flyttat in i församlingen från andra Svenska församlingar.

För åren 1890-1910 och samtliga år för församlingarna i Södermanlands län inkluderar denna variabel värdet i variabeln Immigrant män.

Inflyttade kvinnor*
Antal kvinnor som under året har flyttat in i församlingen från andra Svenska församlingar.

För åren 1890-1910 och samtliga år för församlingarna i Södermanlands län inkluderar denna variabel värdet i variabeln Immigrant kvinnor.

Utflyttade män*
Antal män som under året har flyttat ut från församlingen till andra Svenska församlingar.

För åren 1890-1910 och samtliga år för församlingarna i Södermanlands län inkluderar denna variabel värdet i variabeln Emigrant män.

Utflyttade kvinnor*
Antal kvinnor som under året har flyttat ut från församlingen till andra Svenska församlingar.

För åren 1890-1910 och samtliga år för församlingarna i Södermanlands län inkluderar denna variabel värdet i variabeln Emigrant kvinnor.

Immigrant män
Antal män som under året har immigrerat från andra länder.

Immigrant kvinnor
Antal kvinnor som under året har immigrerat från andra länder.

Emigrant män
Antal män som under året har emigrerat till andra länder.

Emigrant kvinnor
Antal kvinnor som under året har emigrerat till andra länder.

Folkmängd män
Folkmängd, antal män vid årets slut

Folkmängd kvinnor
Folkmängd, antal kvinnor vid årets slut

Födda totalt
Totalt antal födda under året

Döda totalt
Totalt antal döda under året


*) Enligt instruktionen på originalformulären för åren 1890-1910 inkluderas immigranter och emigranter i variablerna för inflyttning respektive utflyttning. För åren 1911-1930 är dessa separerade i olika fält. Vid registreringen av församlingarna i Södermanlands län har detta hanterats på särskilt sätt. För dessa församlingar har åren 1911-1930 behandlats på samma sätt som före 1911, dvs. värdena för immigranter och emigranter har inkluderats i variablerna för inflyttning respektive utflyttning.
 
Analysenhet:
Församling
 
Storlek:
94 304 poster
 
Revision:
Nyheter i version 1.2

Några mindre fel har upptäckts i version 1.1. Två inkorrekta datapunkter och ett inkonsekvent församlingsnamn har korrigerats.

Nyheter i version 1.3

Ett mindre fel har upptäckts i version 1.2 där kyrkobokföringsdistriktet Dikanäs har haft en felaktig benämning. Det påverkade 8 poster och namnen har korrigerats.

Senast uppdaterad: 2023-09-04