Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digital Object Identifier för datauttag och databaser

Digital Object Identifier (DOI) kan beskrivas som ett permanent identifieringsnummer som exempelvis ges till elektroniska dokument och material.

Vad är en "digital object identifyer"?

En "digital object identifyer", allmänt kallad DOI, är en alfanumerisk teckensträng, som utgivaren ger dokumentet eller materialet. Den kan liknas vid det ISBN-nummer som används för tryckta böcker.

Här är en länk till internationella DOI organisationen.

Hur använder CEDAR DOI?

Alla datauttag som görs vid CEDAR kan få en DOI. Den forskare som beställt data från CEDAR kan därefter använda denna DOI för att hänvisa till datasetet i publikationer där analyser av datasetet ingår.

Datauttag från CEDAR som har ett DOI-nummer