"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U17004 What’s the weather got to do with it? Infant mortality in Northern Sweden during the demographic transition

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2019). U17004. https://dx.doi.org/10.17197/U17004

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Lena Karlsson, Barbara Schumann och Erling Häggström Lundevaller, Umeå universitet, från databaserna POPUM och POPLINK.

Människans sårbarhet inför klimatet är avhängig individuella faktorer och levnadsförhållanden. Klimatets påverkan på spädbarnsdödligheten i förindustriella subarktiska miljöer saknas det däremot kunskap om. Syftet med detta datauttag och projekt är att undersöka betydelsen av säsong och väder för spädbarnsdödligheten i norra Sverige mellan 1800 och 1950.

Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är användardatabaser som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databaserna innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databaser:
POPUM och POPLINK

Variabler:
87

Antal individer:
ca 305 000

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Lena Karlsson, Barbara Schumann och Erling Häggström Lundevaller, Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-07-04