Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U19007 Social mobility in Sweden: new evidence II

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2019). U19007. https://dx.doi.org/10.17197/U19007

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Marco van Leeuwen och Ineke Maas, Utrecht University, från databasen POPUM .

Studier av den sociala strukturen och rörligheten under industrialiseringen. Ökade intergenerationell mobilitet, yrkesmobilitet eller social mobilitet genom äktenskap? Vad orsakade denna förändring? Fanns det en skillnad mellan män och kvinnor? Hur stor geografisk variation fanns det? Vad orsakade denna variation?

Data hämtas från databasen POPUM, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).


Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databaser:
POPUM

Variabler:
114

Antal individer:
ca 650 000

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: engelska

Beställare av uttaget:
Marco van Leeuwen och Ineke Maas, Utrecht University.