Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U19008 Humankapital: sett ur ett historiskt perspektiv II

 

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2019). U19008. https://dx.doi.org/10.17197/U19008

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Erik Lindqvist, Stockholms universitet, Björn Wallace, University of Cambridge och Emil Bustos, Handelshögskolan i Stockholm, från databasen POPUM.
En mycket stor vetenskaplig litteratur undersöker betydelsen av utbildning och olika typer av sociala och intellektuella förmågor för framgång i livet. I den ekonomiska litteraturen talar man ofta om ”humankapital” som ett sammanfattande mått för utbildning och intellektuella förmågor. En relaterad litteratur undersöker hur dessa förmågor skapas, t ex betydelsen av arv och olika miljöfaktorer i barndomen. Gemensamt för dessa studier är att de använder data som bara i undantagsfall går längre tillbaka än 1950. Tanken är att data från POPUM (Demografiska Databasen) kan användas för att undersöka dessa frågor i en historisk och intergenerationell kontext. Mer specifikt är tanken att prästers betyg/omdömen från husförhör kan användas som mått på humankapital.
Data hämtas från databasen POPUM, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databaser:
POPUM

Variabler:
177

Antal individer:
ca 300 000

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Erik Lindqvist, Stockholms universitet,
Björn Wallace, University of Cambridge och
Emil Bustos, Handelshögskolan i Stockholm.