Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U20003 Intergenerational effects of smallpox vaccination over two centuries

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2021). U20003. https://dx.doi.org/10.17197/U20003

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta ut data från databaserna POPUM och POPLINK till Volha Lazukas forskarteam vid Lunds universitet. Datauttaget utgör en grund för en studie som undersöker om utbyggnaden av smittkoppsvaccination 1801–1850 i Sverige gav bestående hälsoeffekter, som gjorde det möjligt för individer att överleva utbrott av smittkoppor och andra infektionssjukdomar samt om deras efterföljande generationer hade det bättre. Studien undersöker både kort- och långsiktiga hälso- och socioekonomiska konsekvenser av smittkoppsvaccinering.

Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är två historiska befolkningsdatabaser med individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databaserna innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databas:
POPUM och POPLINK

Variabler:
88

Antal individer:
ca 500 000

Språk:
Data: svenska/engelska
Dokumentation: svenska/engelska

Beställare av uttaget:
Volha Lazuka, forskare Lunds universitet.