Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U21001 Bruksdöden: sociala och ekonomiska konsekvenser från 1800-talet till idag

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2021). U21001. https://dx.doi.org/10.17197/U21001

Beskrivning av uttaget:
Datauttaget kommer att fungera som en utgångspunkt för en studie om hur teknologiska förändringar under Sveriges industrialisering påverkade den geografiska fördelningen av befolkningen och den ekonomisk aktiviteten i landet, samt vilka ekonomiska och sociala konsekvenser detta hade för berörda arbetare och individer. Det är en kvantitativ studie som ska länka samman historiska data från flertalet källor.

Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta ut detta data från databasen TABVERK. Tabellverket bildades 1749 var verksamt fram till 1859, då Kungliga Statistiska Centralbyrån inrättades och övertog insamlandet av befolkningsstatistiken. Tabellverksmaterialet innehåller information om ca 2 500 församlingar, samtliga i Sverige. Informationen täcker en stor mängd uppgifter om, för att nämna några, antal födda och döda, yrken, vigslar och - inte minst - dödsorsaker.
 
Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Församling

Databas:
TABVERK

Variabler:
588 st.

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Adrian Poignant, Niklas Bengtsson och Raoul van Maarseveen vid Uppsala universitet.