Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U21002 Religious differences in cause-specific infant mortality in northern Sweden, 1860-1900

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2021). U21002. https://dx.doi.org/10.17197/U21002
 
Beskrivning av uttaget:
Syftet med detta projekt är att undersöka om, och i så fall hur, religiös tillhörighet påverkade spädbarnsdödligheten i Sundsvallsregionen under 1860–1900.
Projektet är en del av arbetet inom SHiP där kodsystemet för dödsorsaker utvärderas och diskuteras inom ramen för forskningsfrågor och kommer att presenteras på en konferens i Leuven i september 2021.
 
Data hämtas från databasen POPUM, en befolkningsdatabas med individdata som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).
 
Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ
 
Databas:
POPUM
 
Variabler:
44
 
Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska
 
Beställare av uttaget:
Maria Hiltunen Maltesdotter och Johan Junkka, CEDAR, Umeå universitet.