Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U21005 Urbanization, migration, and cultural change in Sweden, 1800 to 1900

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2022). U21005. https://dx.doi.org/10.17197/U21005

Beskrivning av uttaget:
Syftet med detta projekt är att undersöka hur kulturella normer och selektiv migration spelat en roll i den snabba urbaniseringen av Sverige sedan mitten av 1800-talet. Projektet kommer att belysa kulturella normer med utgångspunkt i information om namngivning, familje- och äktenskapsmönster, och kommer att fokusera på kulturella drag förknippade med kollektivism och individualism.

För denna studie kommer data från databasen POPUM att vara en utgångspunkt för analyserna. POPUM är en befolkningsdatabas innehållande individdata som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) samt över församlingsgränserna (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databas:
POPUM

Variabler:
ca 110

Språk:
Data: svenska/engelska
Dokumentation: engelska

Beställare av uttaget:
Anne Sofie Beck Knudsen och Kerstin Enflo, Lunds universitet