Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

U21012 Leaving Home II. Geographic variations in the patterns of home leaving: local populations in Sweden 1800-1960.

Citering:
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (2021). U21012. https://dx.doi.org/10.17197/U21012

Beskrivning av uttaget:
Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta fram ett datauttag till forskarna Glenn Sandström, Umeå universitet, Christer Lundh, Göteborgs universitet och Martin Dribe, Lunds universitet, från databasen POPLINK.

Studien jämför mönstren och faktorerna som påverkar personer att lämna föräldrahemmet i Sverige under första hälften av 1900-talet. Studien fokusera bland annat på förhållandena för de som flyttar hemifrån, till exempel om de lämnar för äktenskap eller för arbete, samt de bakomliggande faktorer som gör att man lämnar föräldrahemmet, till exempel klassbakgrund, antal syskon i föräldrahemmet och närvaron/frånvaron av ett eller båda föräldrarna. Analysen inkluderar också kön och potentiella skillnader mellan stads- och landsbygdsområden.

Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) liksom mellan församlingar (regionslänkning).

Typ av data:
Demografiska data

Analysenhet:
Individ

Databaser:
POPLINK

Variabler:
190

Antal individer:
184 024

Språk:
Data: svenska
Dokumentation: svenska

Beställare av uttaget:
Glenn Sandström, Umeå universitet, Christer Lundh, Göteborgs universitet och Martin Dribe, Lunds universitet.