"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

CEDAR:s styrelse

CEDAR är en enhet som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår övergripande verksamhet leds av en styrelse med representanter från universitetets samtliga fakulteter, Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Umeå universitets studentkårer.

Rektor beslutar att utse följande ledamöter till styrelsen för arbetsenheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) för perioden 1 januari 2024 till och med den 31 december 2027:

 • Professor Agneta Herlitz, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (ordförande).
 • Docent Johanna Overud, Umeå centrum för genusvetenskap
  (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
 • Docent Per Axelsson, institutionen för idé och samhällsstudier
  (Humanistiska fakulteten)
 • Professor Birgitta Olofsson, Institutionen för omvårdnad
  (Medicinska fakulteten)
 • Professor Maria Stanfors, Vetenskapsrådet 
 • Landsarkivarie Göran Kristiansson, Riksarkivet
 • Studentrepresentant, Molly Hansson, Umeå studentkår (1 år).
 • Studentrepresentant, Vakant.
Senast uppdaterad: 2024-03-20