Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

CEDAR:s styrelse

CEDAR är en enhet som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår övergripande verksamhet leds av en styrelse med representanter från universitetets samtliga fakulteter, Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Umeå universitets studentkårer.

Rektor beslutar att utse följande ledamöter till styrelsen för arbetsenheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) för perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023:

 • Professor Agneta Herlitz, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (ordförande).
 • Professor Magnus Wikström, Handelshögskolan, nationalekonomi
  (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
 • Forskare Glenn Sandström, institutionen för idé och samhällsstudier
  (Humanistiska fakulteten)
 • Professor Ingeborg Nilsson, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
  (Medicinska fakulteten).
 • Professor Johan Fritzell, Aging Research Center (ARC), Karolinska institutet/Stockholms universitet (nominerad av Vetenskapsrådet)
 • Landsarkivarie Göran Kristiansson (nominerad av Riksarkivet)
 • studentrepresentant Johan Gustafsson, Umeå studentkår.
 • studentrepresentant Viktor Elofsson, Umeå Medicinska Studentkår.