"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om CEDAR

CEDAR är en enhet som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten och består av två sektioner: CEDAR forskning (CEFO) och Demografiska databasen (DDB).

CEDAR är en relativt nybildad arbetsenhet. Den 1 april 2015 bildades arbetsenheten genom en sammanslagning av följande redan existerande verksamheter: Demografiska databasen (DDB), Centrum för befolkningsstudier (CBS), Forskningsprogrammet Åldrande och Livsvillkor (ALC) samt Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik.

Styrelse

Den övergripande verksamhet leds av en styrelse med representanter från universitetets samtliga fakulteter, Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Umeå universitets studentkårer.

Följ länken för att se vilka som ingår i CEDAR:s styrelse.

Föreståndare och biträdande föreståndare

Arbetsenheten leds av en föreståndare och respektive sektion leds av varsin biträdande föreståndare. Dessutom finns en administrativ chef som har det administrativa och ekonomiska ansvaret vid enheten.

Föreståndare för CEDAR

Lena Karlsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 92

Biträdande föreståndare för forskningssektionen

Mojgan Padyab
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 49

Biträdande föreståndare för Demografiska databasen

Senast uppdaterad: 2022-02-14