Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om CEDAR

CEDAR är en enhet som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten och består av två avdelningar: CEDAR forskning (CEFO) och Demografiska databasen (DDB).

CEDAR är en relativt nybildad arbetsenhet. Den 1 april 2015 bildades arbetsenheten genom en sammanslagning av följande redan existerande verksamheter: Demografiska databasen (DDB), Centrum för befolkningsstudier (CBS), Forskningsprogrammet Åldrande och Livsvillkor (ALC) samt Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik.

Styrelse

Den övergripande verksamhet leds av en styrelse med representanter från universitetets samtliga fakulteter, Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Umeå universitets studentkårer.

Följ länken för att se vilka som ingår i CEDAR:s styrelse.

Föreståndare och biträdande föreståndare

Arbetsenheten leds av en föreståndare och respektive avdelning leds av varsin biträdande föreståndare. Dessutom finns en administrativ chef som har det administrativa och ekonomiska ansvaret vid enheten.

Föreståndare för CEDAR

Elisabeth Engberg
Chef, område
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 22

Biträdande föreståndare för forskningsavdelningen

Biträdande föreståndare för Demografiska databasen

Maria Larsson
Utredare
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 26