Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skydd av personuppgifter

All hantering av individdata omgärdas av en mycket hög säkerhet, dokumenterad i en särskild säkerhetspolicy vid CEDAR.

Rutiner

Inregistrering och lagring av data sker i låsta lokaler och i ett slutet datasystem, utan kontakt med omvärlden. 

Arbetet utförs av kompetent personal, enligt speciellt framtagna arbetsrutiner som ska garantera en mycket hög skyddsnivå och utesluta risken för intrång.

Anonymiserade data

För att ytterligare stärka skyddet, och av integritetsskäl, innehåller ingen av DDB:s forskningsdatabaser personnamn, adressuppgifter, personnummer eller andra id-nummer som kan kopplas till enskilda personer.

Den relativt omfattande Linnédatabasen är dessutom endast tillgänglig för forskare som finns på plats vid CEDAR.

Nyckel hos SCB

I databasen POPLINK ersätts personnummer av ett anonymiserat löpnummer. Varken personnummer, namn eller adressuppgifter sparas vid uppbyggnaden av POPLINK.

En nyckeltabell, som innehåller den kvarvarande kopplingen mellan personnummer och löpnummer, förvaras hos SCB. Detta förfarande är förankrat hos Datainspektionen och gäller alla liknande forskningsregister idag.

IT och säkerhet

Pär Vikström
Systemutvecklare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 41