"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Om enheten för ekonomisk historia

Enheten för ekonomisk historia är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Det finns en stark koppling mellan den undervisning som ges och den forskning som bedrivs vid enheten, vilket är viktigt för att våra studenter ska få aktuella kunskaper och kunna utbyta tankar med lärare som har lång erfarenhet inom området.

Enheten erbjuder program och kurser. Vårt ämne (ekonomisk historia) ingår dessutom som kurser på andra program som ges av andra institutionen vid Umeå universitet.
Vi håller till i samhällsvetarhuset på campusområdet.

Ämnet Ekonomisk historia

I ekonomisk historia studeras hur samhällsutvecklingens materiella villkor och människans möjligheter till försörjning, i ett långsiktigt perspektiv, hänger samman med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden.

Teoretiskt och metodologiskt har forskningen rötter i historia och samhällsvetenskap och ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Ämnet använder både ekonomisk teori och andra samhällsvetenskapliga teorier, samt kvantitativa och kvalitativa metoder av olika slag.

Kunskaper om historiska exempel av ekonomisk utveckling liksom förmågan att samla in och källkritiskt värdera tolka olika typer av historiska data, gör att ekonomisk - historikern har en unik kompetens när det gäller att studera och analysera komplexa relationer i det nutida samhället.

Föreståndare

Senast uppdaterad: 2022-10-31