"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning vid Enheten för ekonomisk historia

Ekonomisk historia handlar om människans överlevnadsvillkor och försörjning under skilda tidsperioder, i Sverige och i andra delar av världen. Vi studerar exempelvis hur och varför ekonomisk förändring och ekonomisk tillväxt har uppstått och vilka konsekvenser detta gett för samhället i stort: för män och kvinnor, hushåll, företag, länder och regioner.

Utbildning på forskarnivå

Vår forskarutbildning syftar till att ge vetenskaplig skolning och grundliga kunskaper i ekonomisk historia.

Vi erbjuder både program och kurser. Kurser i ekonomisk historia ingår dessutom på andra program som ges av andra institutioner vid Umeå universitet.

Om ekonomisk historia

I ekonomisk historia studeras i ett långsiktigt perspektiv hur samhällsutvecklingens materiella villkor och människans möjligheter till försörjning hänger samman med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden under olika perioder.

Teoretiskt och metodiskt har forskningen rötter i historia och samhällsvetenskap och ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Ämnet använder både ekonomisk teori och andra samhällsvetenskapliga teorier, samt kvantitativa och kvalitativa metoder av olika slag.

Kunskaper om historiska exempel av ekonomisk utveckling liksom förmågan att samla in och källkritiskt värdera tolka olika typer av historiska data, gör att ekonomisk - historikern har en unik kompetens när det gäller att studera och analysera komplexa relationer i det nutida samhället.

Studierektor

Magnus Bohman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 00

Studieadministratör

Maria Lindström
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 85

Studievägledare

Hans Jörgensen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 05
Senast uppdaterad: 2019-01-16