"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Forskarutbildning i ekonomisk historia

Vår forskarutbildning syftar till att ge doktoranderna vetenskaplig skolning och grundliga kunskaper i ekonomisk historia, så att de efter genomgången utbildning är kompetenta, kreativa och kritiska forskare.

Målet för utbildningen är att den studerande skall tillägna sig sådan skicklighet i historisk och samhällsvetenskaplig metod att han/hon kritiskt och självständigt kan lösa ekonomisk-historiska forskningsuppgifter och genom framställande av en vetenskaplig avhandling bidra till den ekonomisk-historiska forskningens utveckling.

Den studerande skall dessutom tillägna sig sådan pedagogisk och informativ skicklighet att han/hon kan kommunicera med sin kunskap inom och utom högskolevärlden. De kunskaper och färdigheter som en doktor i ekonomisk historia förvärvar utgör en fast grund för en framtida verksamhet inom forskning och undervisning, utredningsverksamhet nom offentlig eller privat förvaltning, näringsliv, massmedia, arkiv och bibliotek osv.

Senast uppdaterad: 2022-10-31