Hoppa direkt till innehållet
printicon

Organisation och styre

Vid enheten för polisutbildning förmedlas, konstrueras och utvecklas kunskap med relevans för polisyrket. Kunskapen är tillämpbar inom det svenska polisväsendet men ska också bidra till en förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Utbildningen genomförs i kreativa miljöer där studenter, lärare och forskare möts. Vår grund- och vidareutbildning ska vara högskolemässig, forsknings- och praktik-anknuten. Den ska vara nationellt ledande och internationellt känd.

Utbildningen leds av en föreståndare och vid arbetsenheten finns studierektorer och polislärare/universitetsadjunkter samt administrativ personal. Lärarresurser i övrigt till de många lärarlagen rekryteras från universitetets institutioner - bl.a. Juridik och samtliga beteendevetenskapliga ämnesområden inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionerna för omvårdnad, rättsmedicin medverkar i utbildningen i hög grad liksom Universitetsbiblioteket. I de flesta av utbildningens kursmoment medverkar aktiva poliser som polislärare.