"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Sofie Degermans labb

Forskargrupp Vi forskar om epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter.

Degermans forskargrupp är specialiserad på epigenetik, telomerbiologi och hematopatologi och har som mål att förbättra diagnostik, riskbedömning och behandling av hematologiska maligniteter med särskilt fokus på T-cell akut lymfatisk leukemi (T-ALL). Forskningen utförs i ”Translational Research Center” vid Umeå universitet, som är en utmärkt translationell forskningsmiljö utrustad med modern molekylärbiologisk teknik.

Nuvarande högintensiva cytotoxiska behandlingar för aggressiva T-cellmaligniteter har förbättrat överlevnaden men har också resulterat i allvarliga kort- och långvariga biverkningar. Goda prognostiska markörer behövs som kan identifiera de verkliga högriskpatienterna som behöver de mest intensiva behandlingarna, men även de patienter med lägre risk för återfall som skulle kunna behandlas enligt ett mindre intensivt protokoll.

Forskargruppen har identifierat DNA-metyleringsklassificering (CpG Island Methylator Phenotype) som en lovande prognostisk markör för T-ALL. Ökad kunskap kring den faktiska mekanismen som driver transformation och återfall i vid T-ALL behövs. Forskargruppen har som mål att 1) förstå de molekylära mekanismer som resulterar i avvikande DNA-metyleringsmönster som är kopplade till specifika CIMP-undergrupper, 2) introducera CIMP-klassificering som en riskmarkör vid kliniskt beslutsfattande, 3) identifiera nya potentiella mål för behandling.

Förutom huvudprojektet kring T-ALL så studerar forskargruppen betydelsen av epigenetiska mönster och telomerlängd som prediktiva/prognostiska biomarkörer i hematologiska celler. Dessa studier inkluderar ett brett spektrum av kohorter från nyfödda till gamla individer, exempelvis för tidigt födda barn, Betulaprojektet för åldrande, överlevare av barncancer, samt hjärntumörpatienter, i samarbete med nationella och internationella forskargrupper.

Vår forskning finansieras för närvarande huvudsakligen genom anslag från Barncancerfonden, Cancerfonden, Cancerforskningsfonden i Norrland, Kempestiftelserna, och Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Omnämnanden

Barncancerfonden

Västerbottens-Kuriren

Fika efter en forskare

Forskningsledare

Sofie Degerman
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 73

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer
Cancerforskningsfonden i Norrland logotyp
75 miljoner kronor till cancerforskning

Cancerforskningsfonden i Norrland gör den enskilt största satsningen på cancerforskning i norra Sverige.

Senast uppdaterad: 2024-04-05