Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är även medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling. Till onkologin hör ett antal grenspecialiteter, som specialiserar sig på tumörer inom ett särskilt område.

Reportage

En utmaning att hitta lösningen på pankreascancer

Bukspottkörtelcancer står emot de flesta behandlingar som finns idag och femårsöverlevnaden är låg.

Drivkraften i labbet: Tålamod övervinner allt!

Möt Anette Berglund, laboratorieassistent vid kirurgens forskningslabb vid TRC som berättar om sitt arbete.

Laborerar med individanpassad cancerbehandling som mål

Porträtt med Stina Rudolfsson, expert på molekylärbiologiska metoder som forskar inom prostatacancerområdet.

Världsunik forskning kring prostatacancer

Det finns olika subtyper av prostatacancer och det kan få betydelse för vilken behandling som är bäst.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.

Kan den fria viljan opereras bort?

SMA , den supplementära motorarean i hjärnan, verkar snarare vara den fria viljans redskap än dess regissör.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Mask ger hopp om ny behandling av hudcancer

En mikroskopisk mask har hjälpt forskare att hitta en gen med betydelse för att överleva malignt melanom.

Genombrott i förståelsen av ett protein som har en nyckelroll i flera cancerformer

Metoden neutronreflektometri har gett forskare nya kunskaper på atomnivå om beteendet hos proteinet Bcl-2.

Avhandling om gen med koppling till cancer och blodsjukdom i Västerbotten

Hur samma gen har anknytning till en ovanlig blodsjukdom i Västerbotten och cancer, studeras i avhandling.

Robusta biomarkörer för prediktion av risk och sjukdom

Med målet att förstå hur studier på biobanksprover kan genomföras på ett klokt och kostnadseffektivt sätt.

Nya Cancerfondsmiljoner till forskning i Umeå

Cancerfonden har beslutat att bevilja 57 miljoner kronor till cancerforskning vid Umeå universitet

Avhandling: Obalanserade byggstenar av arvsmassan kan orsaka cancer

Redan en måttlig obalans av byggstenar för arvsmassan kan ge upphov till cancer, visar avhandling.

De fem senaste forskningsprojekten

APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer
Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biomarkörer för säkrare prognostisering och förbättrad behandling av aggressiv prostatacancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Bergh
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling
Forskningsområde: Cancer
Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsområde: Cancer
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsområde: Cancer
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsområde: Cancer
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsområde: Cancer
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsområde: Cancer
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsområde: Cancer
Karin Nylander
Studier av skivepitelcancer i mobil tunga med användande av vävnad, blod och artificiell intelligens
Forskningsområde: Cancer
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsområde: Cancer
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsområde: Cancer
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsområde: Cancer
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin