Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är även medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling. Till onkologin hör ett antal grenspecialiteter, som specialiserar sig på tumörer inom ett särskilt område.

Reportage

Världsunik forskning kring prostatacancer
Världsunik forskning kring prostatacancer

Det finns olika subtyper av prostatacancer och det kan få betydelse för vilken behandling som är bäst.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell
Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.

Kan den fria viljan opereras bort?
Kan den fria viljan opereras bort?

SMA , den supplementära motorarean i hjärnan, verkar snarare vara den fria viljans redskap än dess regissör.

Forskaren som vill rädda fler liv i prostatacancer
Forskaren som vill rädda fler liv i prostatacancer

Metastaser är i fokus när Anders Bergh och hans kollegor i Umeå jagar behandling mot prostatacancer.

Magsårsbakteriens  framgångsrika livsstil
Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9
Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9

Resultaten av Maréne Landströms forskning kan leda till bättre behandling mot prostatacancer.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Avhandling om gen med koppling till cancer och blodsjukdom i Västerbotten
Avhandling om gen med koppling till cancer och blodsjukdom i Västerbotten

Hur samma gen har anknytning till en ovanlig blodsjukdom i Västerbotten och cancer, studeras i avhandling.

Robusta biomarkörer för prediktion av risk och sjukdom
Robusta biomarkörer för prediktion av risk och sjukdom

Med målet att förstå hur studier på biobanksprover kan genomföras på ett klokt och kostnadseffektivt sätt.

Nya Cancerfondsmiljoner till forskning i Umeå
Nya Cancerfondsmiljoner till forskning i Umeå

Cancerfonden har beslutat att bevilja 57 miljoner kronor till cancerforskning vid Umeå universitet

Avhandling: Obalanserade byggstenar av arvsmassan kan orsaka cancer
Avhandling: Obalanserade byggstenar av arvsmassan kan orsaka cancer

Redan en måttlig obalans av byggstenar för arvsmassan kan ge upphov till cancer, visar avhandling.

Vinnovastöd mot aggressiv prostatacancer
Vinnovastöd mot aggressiv prostatacancer

Ett projekt som på sikt kan öppna för nya behandlingar prostatacancer får finansiering av Vinnova.

Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer
Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer

Ökad förståelse av hur prostatacancerceller blir rörliga och sprider sig kan öppna för nya behandlingar.

De fem senaste forskningsprojekten

APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer
Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biomarkörer för säkrare prognostisering och förbättrad behandling av aggressiv prostatacancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Bergh
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling
Forskningsområde: Cancer
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsområde: Cancer
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsområde: Cancer
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsområde: Cancer
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsområde: Cancer
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsområde: Cancer
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsområde: Cancer
Karin Nylander
Huvud- och halscancer
Forskningsområde: Cancer
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsområde: Cancer
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsområde: Cancer
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsområde: Cancer
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin