"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Cancer

Cancer är elakartad sjukdom och en av vår tids vanligaste dödsorsaker. Målet med att studera cancer är att utveckla säkra och effektiva metoder för att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och i slutändan bota de olika sjukdomar som kallas cancer. Ju bättre vi förstår dessa sjukdomar, desto större framsteg kommer vi att göra mot att minska det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna för cancer.

Områden inom cancerforskning

Under varje område listas aktiva forskningsledare och deras forskargrupper.
Grundforskning

Grundforskning handlar exempelvis om vilka proteiner eller gener som är inblandade i funktioner i kroppen.

Translationell forskning

Translationell forskning innebär att resultat från laboratoriet används i vården.

Klinisk forskning

Kliniska studier för medicinsk forskning framåt och kan hjälpa människor till bättre hälsa.

Forskningsnyheter cancerforskning

Manlig patient som har konsultation med läkare.
Sjöbergstiftelse-miljoner till prostatacancerprojekt

Ett projekt för effektivare behandling av aggressiv prostatacancer får 21 miljoner kr av Sjöbergstiftelsen.

Närbild på Beatrice Melin, professor och överläkare, när hon håller upp båda händerna i nivå med hakan.
Cancerprojekt tilldelas 30 miljoner kronor

Projektet leds av professor Beatrice Melin, Umeå universitet, och slutmålet är tidig upptäckt av cancer.

Steg mot att bryta ”samtal” mellan cancer och nerver

Cancertumörer ”kapar” det genetiska programmet som nerver använder när de utvecklas, visar studie.

Lovande resultat kan leda till ny cancerbehandling

Forskare i Umeå är delaktiga i ett internationellt projekt med målet att behandla cancer skonsammare.

Psykisk ohälsa vid lungcancer

Vården är jämlik, men patienter har en förhöjd risk för depression, ångest, förgiftningar och självmord.

Blodprov för cancer i bukspottskörteln mål för EU-projekt

Umeå universitet deltar i projekt för att utveckla blodprov för att upptäcka cancer i bukspottskörteln.

Infrastrukturer

AIM North
AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North, erbjuder stöd med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i kliniska forskningsprojekt....
Forskningsområde: Cancer
Biobanken norr
Biobanken norr erbjuder bland annat rådgivning inför etikansökan och operativ service vid provinsamling.
Forskningsområde: Cancer
Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
Tvärvetenskapliga BICU omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
BioMolecular Characterization Umeå
BMCU är tvärvetenskaplig infrastruktur för att karakterisera biomolekyler.
Bygghälsokohorten
Kohorten innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin.
Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
EPIC - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition är en av världens största kohortstudier.
Epigenetic Platform Umeå
DNA-metylering är den process genom vilken en metylgrupp läggs till DNA-nukleotider, oftast vid 5-kolpositionen av cytosin (5mC). Metyleringsmodifi...
Forskningsområde: Cancer
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Kliniska studier Sverige – Forum Norr
Kliniska studier Sverige – Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur med målet att underlätta genomförandet av studier och ö...
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Kostdatabas i norra Sverige består av förädlade kostdata från Norrbotten och Västerbotten.
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...

För mer information om cancerforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06