Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är även medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling. Till onkologin hör ett antal grenspecialiteter, som specialiserar sig på tumörer inom ett särskilt område.

Nyheter

Avhandling: Interaktion i primärvården har betydelse för cancervård

Samspelet under läkarbesök i primärvården har betydelse för patientens tillgång till cancervård.

Nya Cancerfondsmiljoner till Umeå

Forskning vid Umeå universitet får totalt 21,7 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2021.

Förvåning över att vården inte berättar om ärftlig cancerrisk

Svenskar med en genetisk risk för cancer i släkten förväntar i sig att sjukvården informerar om det.

AI-projekt som förbättrar behandling av barncancer får tre miljoner

Med medel från Barncancerfonden ska datavetare Tommy Löfstedt automatisera strålbehandling inom barnonkologi.

Kan AI bekämpa cancer?

Den frågan, och andra, diskuterades av forskare på Medicinska Fakultetens AI-dag.

Antibiotika ökar risk för cancer i tjocktarmen

Tydligt samband upptäckt mellan att äta antibiotika och ökad risk att drabbas av cancer i tjocktarmen.

Reportage

En utmaning att hitta lösningen på pankreascancer

Bukspottkörtelcancer står emot de flesta behandlingar som finns idag och femårsöverlevnaden är låg.

Drivkraften i labbet: Tålamod övervinner allt!

Möt Anette Berglund, laboratorieassistent vid kirurgens forskningslabb vid TRC som berättar om sitt arbete.

Laborerar med individanpassad cancerbehandling som mål

Porträtt med Stina Rudolfsson, expert på molekylärbiologiska metoder som forskar inom prostatacancerområdet.

Världsunik forskning kring prostatacancer

Det finns olika subtyper av prostatacancer och det kan få betydelse för vilken behandling som är bäst.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.

Kan den fria viljan opereras bort?

SMA , den supplementära motorarean i hjärnan, verkar snarare vara den fria viljans redskap än dess regissör.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Ultraljudssystem för försöksdjursavbildning
Ultraljud - Vevo 3100 system
Forskningsområde: Cancer

Forskargrupper med anknytning till cancer

Anders Bergh
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling.
Forskningsområde: Cancer
Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Andrei Chabes Lab
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Beatrice Melin
Vi studerar varför man får hjärntumör och hur genetiska landskapet utvecklas från en normal cell till tumör.
Forskningsområde: Cancer
Bethany van Guelpen Lab
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsområde: Cancer
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsområde: Cancer
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsområde: Cancer
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsområde: Cancer
Gerhard Gröbner Lab
Vi använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membran, deras proteiner samt roll i sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi, Kemi
Henrik Antti Lab
text
Forskningsområde: Cancer
Jan Larsson Lab
Gruppen studerar kromosomspecifika genregleringsmekanismer och kromosomspecifika adapteringar.
Jenny Persson Lab
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Forskningsområde: Cancer

De fem senaste forskningsprojekten

Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molecular epidemiology studies toward precision prevention of colorectal cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt