"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Cancer

Cancer är elakartad sjukdom och en av vår tids vanligaste dödsorsaker. Målet med att studera cancer är att utveckla säkra och effektiva metoder för att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och i slutändan bota de olika sjukdomar som kallas cancer. Ju bättre vi förstår dessa sjukdomar, desto större framsteg kommer vi att göra mot att minska det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna för cancer.

Områden inom cancerforskning

Under varje område listas aktiva forskningsledare och deras forskargrupper.
Grundforskning

Grundforskning handlar exempelvis om vilka proteiner eller gener som är inblandade i funktioner i kroppen.

Translationell forskning

Translationell forskning innebär att resultat från laboratoriet används i vården.

Klinisk forskning

Kliniska studier för medicinsk forskning framåt och kan hjälpa människor till bättre hälsa.

Forskningsnyheter cancerforskning

Vården sällan samtalspartner om komplementärmedicin för cancerpatienter

Cancerpatienter som använder komplementär medicin mår ofta bättre men berättar inte för vården.

Svenskars oro för cancer kartlagd i ny artikel i Cancers

Canceroro är vanligare hos kvinnor och kan bidra till ett ökat intresse för förebyggande screening

Kunskap om hjärntumörers metabolism kan förbättra behandling

Uttrycket av metaboliter varierar stort mellan undergrupper av elakartade hjärntumörer visar cancerforskare.

Forskning i Umeå om cellers kraftverk och mekanismer bakom cancer får finansiering säkrad i fem år

Paulina Wanrooij blir ny Wallenberg Academy Fellow och Nasim Sabouri får ytterligare en femårsperiod.

Avhandling: Interaktion i primärvården har betydelse för cancervård

Samspelet under läkarbesök i primärvården har betydelse för patientens tillgång till cancervård.

Nya Cancerfondsmiljoner till Umeå

Forskning vid Umeå universitet får totalt 21,7 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2021.

Infrastrukturer

AIM North
AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North, erbjuder stöd med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i kliniska forskningsprojekt....
Forskningsområde: Cancer
Biobanken norr
Biobanken norr erbjuder bland annat rådgivning inför etikansökan och operativ service vid provinsamling.
Forskningsområde: Cancer
Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
Tvärvetenskapliga BICU omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Bygghälsokohorten
Kohorten innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin.
Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
EPIC - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller över en halv miljon...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Kliniska studier Sverige – Forum Norr
Kliniska studier Sverige – Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur med målet att underlätta genomförandet av studier och ö...
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen fö...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
Ultraljudssystem för försöksdjursavbildning
Ultraljud - Vevo 3100 system
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Umeå Hypoxic Research Facility
UHRF är en anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi

För mer information om cancerforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Övrig/annan befattning, forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06