Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad vi gör i labbet

Här finns mer information om de uppgifter som barnen får göra i labbet och om den utrustning vi använder.

Mätning av motorisk planering

För att undersöka motorisk planeringsförmåga får barnen utföra enkla målinriktade handlingar som att flytta pinnar i ett pinnbräde. Under dessa uppgifter så kommer barnets rörelser att registreras med hjälp av att små markörer fästs på barnets händer (med hudvänlig häfta) som sedan fångas upp av speciella rörelseregistreringskameror. Kamerorna sänder ut infrarött ljus som reflekteras i markörerna och tillbaka till kamerorna. För att kunna mäta var barnet tittar före och under utförande av uppgiften kommer barnet samtidigt att ha på sig speciella glasögon som mäter ögonrörelser.


Så här ser det ut där vi gör dessa uppgifter.

Här visar Anna hur det kan gå till.

För att undersöka samband mellan motorisk planeringsförmåga och mental rotationsförmåga får barnen utföra två mentala rotationsuppgifter. De får se roterade bilder på en dator. Barnen får svara genom att trycka på en knapp på tangentbordet.

Mätning av problemlösningsförmåga

För att undersöka problemlösningsförmåga får barnen genomföra ett antal deltest ur Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-V). WISC-V är ett psykologiskt test som används för att mäta verbal och icke-verbal problemlösningsförmåga och minne hos barn (6-16 år). Barnen får bland annat svara på frågor om vad ord betyder och vad två begrepp har gemensamt, titta på bilder och leta efter samband, bygga mönster med klossar och försöka minnas siffror.

Andra typer av bedömningar

I samband med undersökning får föräldrar fylla i ett frågehäfte. Frågorna handlar om barnets generella motorik, tankemässiga planeringsförmåga och beteende samt om bakgrundsinformation och upplevelse av hälsa och livskvalitet.

Hjärnavbildning

Inom projektet planeras också för att barn över 7 år vid ett uppföljande tillfälle kan få vara med i en hjärnavbildningsundersökning om de vill.