"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad vi gör i labbet

Här finns mer information om de uppgifter som barnen/ungdomarna får göra i labbet och om den utrustning vi använder.

Mätning av motorisk planering

För att undersöka motorisk planeringsförmåga får deltagarna utföra enkla målinriktade handlingar som att flytta pinnar i ett pinnbräde eller trä små cylindrar på en pinne. Under dessa uppgifter registreras rörelser genom att små markörer fästs på barnet/ungdomens händer (med hudvänlig häfta) som sedan fångas upp av speciella rörelseregistreringskameror. Kamerorna sänder ut infrarött ljus som reflekteras i markörerna och tillbaka till kamerorna. För att kunna mäta blickens riktning före och under utförande av uppgiften kommer barnet/ungdomen samtidigt att ha på sig speciella glasögon som mäter ögonrörelser.

image8e1qd.png

Så här ser det ut där vi gör dessa uppgifter.

Här visar Hanna hur det kan gå till


Andra tester och undersökningar

För att undersöka problemlösningsförmåga får barnen genomföra ett antal deltest ur Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-V). WISC-V är ett psykologiskt test som används för att mäta verbal och icke-verbal problemlösningsförmåga och minne hos barn och unga (6-16 år). Deltagarna får bland annat jämföra figurer och försöka minnas siffror.

Barnet/ungdomen kommer även att få utföra en finmotorisk uppgift (Grooved Pegboard) där små pinnar sätts i ett pinnbräde.

I samband med deltagande kommer även föräldrar/vårdnadshavare att få fylla i ett frågehäfte med några bakgrundsfrågor.

Mätning av blickbeteende vid informationssökning

I den här delen av projektet är vi intresserade av att undersöka var deltagarna tittar och gissar vad som händer i samband med att ett målinriktat förlopp presenteras på en skärm. Du som deltar kommer att få sitta framför en skärm och spela ett enkelt dataspel som handlar om att avgöra var en fluga kommer att landa genom att trycka på en av två knappar. För att kunna mäta var du tittar när du utför uppgiften så kommer du att få hålla huvudet stilla med hjälp av ett stöd och dina ögonrörelser spelas in med en speciell kamera. Alla deltagare kommer även att få göra en separat problemlösningsuppgift.

Mätning av vad som händer i hjärnan vid motorisk planering

I den här studien kommer du att få ligga i en hjärnavbildningskamera och utföra en enkel motorisk uppgift (sätta i en träpinne i först ett hål och sedan ett till hål), titta på filmklipp när någon annan flyttar pinnen, och bara ligga stilla och tänka dig att du flyttar pinnen. Du kommer också att få göra några andra tester utanför hjärnavbildningskameran som går ut på att sätta i små pinnar i ett pinnbräde och lösa lite olika tankeuppgifter.

Så här ser den motoriska uppgiften ut

Sen får du utföra uppgiften som på filmen. Klicka på bilden för att se.

Före du bestämmer dig helt om du vill vara med kommer du att få prova på att ligga i en modell av en hjärnavbildningskamera för att känna hur det känns. Den riktiga hjärnavbildningskameran låter en del så du kommer även att få lyssna på en inspelning av dessa ljud. Undersökningen är ofarlig men det kan kännas lite trångt så det är bra att testa i modellen innan du bestämmer om du vill vara med. Du kommer även att få träna på den motoriska uppgiften så att du vet vad du ska göra när det är dags att ligga i den riktiga hjärnavbildningskameran.

Senast uppdaterad: 2023-09-20