Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CHAMP

Forskargrupp CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I detta forskningsprojekt undersöker vi hur barn i förskole- till skolåldern, med eller utan utvecklingsrelaterade svårigheter, planerar målinriktade handlingar. Forskningsprojektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Children And Motor Planning

Motorisk planeringsförmåga beskriver förmågan att planera och organisera rörelser för att åstadkomma en specifik motorisk handling och uppnå ett mål. Till exempel att i rätt ordning genomföra de rörelser som behövs för att ta ett glas vatten och dricka. När vi ska genomföra en handling planerar vi våra rörelser i förväg och förutser skeenden. Att kunna planera sina rörelser är därför grundläggande för barn i deras vardag.

Om du vill veta mer om projektet och möjligheter att delta med ditt barn, skriv till oss! /hälsar Erik Domellöf och Anna Bäckström

Mer om projektet

I detta projekt undersöker vi hur barn, med eller utan funktionsnedsättning och över olika åldrar, planerar handlingar i olika målinriktade uppgifter där de sträcker sig efter, griper och hanterar olika objekt. Vi spelar in barnens rörelser med hjälp av små reflex-markörer och infraröda kameror och barnen har på sig speciella glasögon som spelar in var de tittar under start och utförande rörelsen. På detta vis kan vi undersöka kopplingen mellan ögonrörelser och motoriskt utförande, t ex om blicken föregår handling vid planering av rörelsen. Inom projektet planeras också för att barn över 7 år ska få vara med i en hjärnavbildningsundersökning om de vill. Ett annat betydelsefullt mål inom projektet är att undersöka om en träningsmetod som tränar utförande av motoriska handlingar skulle kunna ha positiva effekter på motorisk planeringsförmåga hos barn.

Utförandet av en målinriktad handling omfattar viktiga funktioner som motorisk planering och att kunna förutse skeenden. Studier som med mer avancerade instrument undersöker hur dessa samband utvecklas och samordnas över tid hos barn är idag få. Den aktuella studien förväntas ge ny och viktig kunskap om dessa förhållanden hos barn, även kopplat till funktionsnedsättning, utvecklingsrelaterade svårigheter eller förseningar. Detta kan i förlängningen visa sig få klinisk betydelse när det gäller tidig identifikation och utveckling av träningsinstrument för barn med, eller i riskzonen för, utvecklingsrelaterade svårigheter.

Projektbeskrivning

Forskningsledare

Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi
Vill förstå vårt första språk

Kunskap om barns motoriska beteende kan hjälpa till att utveckla tidig diagnostik och snabbare interventioner.