"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer

Routledge Research in Digital Education and Educational Technology
Willermark, Sara; Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education
Skog, Simon; Pettersson, Fanny; From, Jörgen
Digitalization and digital competence in educational contexts: a Nordic perspective from policy to practice, London: Taylor & Francis 2024 : 1-12
Willermark, Sara; Olofsson, Anders D.; Lindberg, J. Ola
Digitalization and digital competence in educational contexts: a Nordic perspective from policy to practice, London: Routledge 2024 : 28-38
Gustafsson, Ulrika; Olofsson, Anders D.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 63-65
Ledman, Kristina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
NERA (Nordic Educational Research Association) Conference 2023 "Digitalization and Technologies: Opportunities and Challenges", Oslo, Norway, March 15-17, 2023
Hansson, Johan; Bergström, Peter
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 1-11
Ottander, Christina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 13-24
Knekta, Eva; Ledman, Kristina; Kärnebro, Katarina; et al.
Educational Management Administration & Leadership, Sage Publications 2023, Vol. 51, (5) : 1219-1238
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2023, Vol. 10, (1) : 65-88
Spjut, Lina; Olsson Spjut, Fredrik
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM) 2023, Vol. 51, (1) : 34-51
Grimm, Frida
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College 2023, Vol. 13, (2) : 63-85
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; et al.
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 129
Grimm, Frida
Religioner, livsåskådningar och etik: för lärare årskurs 4-9 och gymnasiet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 187-197
Sporre, Karin; Osbeck, Christina; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: Medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 53-61
Kärnebro, Katarina; Ledman, Kristina; Lindmark, Torbjörn; et al.
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Books 2023, Vol. 15, (2) : 95-116
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education
Siddiq, Fazilat; Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.; et al.
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 125-147
Svonni, Charlotta; Spjut, Lina
Professional Development in Education
Grimm, Frida
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (4) : 158-178
Kärnebro, Katarina
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 221-244
Drugge, Anna-Lill; Norlin, Björn
10th SAERA conference: Abstract and Programme Book, East London, South Africa: Rhodes University 2023 : 134-134
Skog, Simon
ECER 2023: Programme
Ånger, Josefin
Umeå: Umeå universitet 2023
Ledman, Kristina; Ottander, Christina
NordYrk Conference 2023: Book of abstracts
Wiklund-Engblom, Annika; Kärnebro, Katarina
Västerbotten förr & nu
Olsson Spjut, Fredrik; Spjut, Lina
Journal of Digital Social Research (JDSR), Umeå: DIGSUM, Umeå University 2022, Vol. 4, (2) : 86-97
Skog, Simon
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2022, Vol. 66, (4) : 642-657
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Novak, Judit
Lund: Nordic Academic Press 2022
Nilsson Hammar, Anna; Nyström, Daniel; Almbjär, Martin
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA Conference 2022, Reykjavik: University of Iceland 2022 : 687-688
Skog, Simon
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 7-21
Nilsson Hammar, Anna; Nyström, Daniel; Almbjär, Martin
IJHE Bildungsgeschichte, Verlag Julius Klinkhardt 2022, Vol. 12, (2) : 138-156
Buchardt, Mette; Kärnebro, Katarina; Osbeck, Christina
European Conference on Educational Research, ECER Plus, Yerevan, Armenia, September 1-10, 2022
Örtegren, Alex; Olofsson, Anders D.
INTED2022 Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference, IATED 2022 : 4238-4244
Mozelius, Peter; Olofsson, Anders D.; Håkansson Lindqvist, Marcia
Vägval i skolans historia: tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2022, (2)
Norlin, Björn
SO-didaktik, Stockholm: Föreningen SO-didaktik 2022, (11) : 52-65
Boman, Anette; Lindinger, Katarina; Olovsson, Tord Göran
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 121-135
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2022, Vol. 12, (3) : 101-121
Nyström, Daniel
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet 2022 : 334-336
Nyström, Daniel
Paedagogica historica, Routledge 2022, Vol. 58, (5) : 728-747
Van Gorp, Angelo; Collelldemont, Eulàlia; Félix, Inês; et al.
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 12, (4) : 311-316
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.
ICERI2021 Proceedings, Valencia: 2021 : 455-460
Mozelius, Peter; Olofsson, Anders D.; Håkansson-Lindqvist, Marcia
Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Senast uppdaterad: 2022-03-03