"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Florentin Späth lab

Forskargrupp Vi forskar om blodcancer – i syfte att förbättra den kliniska handläggningen.

Vår grupp har sitt forskningsfokus på kliniska frågeställningar som vi möter som hematologer i kontakten med patienter som drabbats av blodcancer.

Jag har ett särskilt intresse för translationell forskning som med hjälp av högkvalitativa biobanker syftar till att

a) öka förståelsen varför man utvecklar vissa former av blodcancer

b) hjälpa till att individualisera och förbättra den kliniska handläggningen av dessa patienter

 

Ett pågående forskningsprojekt är inriktad på multipelt myelom (MM), en obotlig blodcancer som föregås av monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS). Rutin biomarkörer som används för MGUS idag är inte pålitliga avseende vilka MGUS patienter som kommer att utveckla MM och predikterar inte heller prognos i fall att MM utvecklas. Forskningsprojektet går ut på att förbättra MGUS handläggningen genom att kritisk granska rutin biomarkörer och att utveckla nya MGUS biomarkörer. Studierna kommer att utföras med hjälp av unika upprepade biobanksprover (NSHDS). Projektet sker dels i samarbete med en forskningsgrupp ledd av Dr. Kate Vandyke och Prof. Andrew Zannettino vid University of Adelaide (Australien) som har stor erfarenhet avseende mekanismer bakom myelomutvecklingen.

Inom ramen av forskningsprojektet behandlas personuppgifter (som t.ex. i det sammanhanget klinisk viktiga data) tillhörande forskningspersonerna.

Se här för vidare information om hur Umeå universitet behandlar personuppgifter i forskningsprojekt:

https://www.umu.se/om-webbplatsen/juridisk-information/behandling-av-personuppgifter/

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention

Forskningsområde

Cancer

Publications

Cancerrisk kan spåras i blodet många år i förväg

Förändringar i proteiner i blodet kan spåras ända upp till 25 år före cancerdiagnos.

Senast uppdaterad: 2024-04-03