"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Sahlén

Finansiärer

NordForsk (2018–2020). Project: Assessing Equality Policies Implemented in Nordic Academic Institutions. In cooperation with Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation (NORDICORE) at the Norwegian Institute for Social Research (ISF), University of Oslo. Researchers: Charlotte Silander, Lisa Reisel, Maria Pietilä & Ida Drange.

Uppsala universitet (2011–2012). Project: En nationell befordringsreform av universitetslektorer och professorer 1999-2010 – Uppföljning och utvärdering [Evaluation of an academic promotion reform in 1999-2010]. Researchers: Ulla Riis, Thérèse Hartman & Sara Levander.

IDAS-projektet (2006–2007). Kvinnors ledarskap i forskningstunga miljöer [Study of womens leadership in research-intensive departments]. Researcher: Ulrika Haake.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) [Council for Working Life and Social Science Research] (2005–2009). Project: Jäm­ställdheten och akademin: När vilja och val möter hinder, möjlig­heter och motstånd  [Gender equality and the Academy: When desires and choice face hindrance, opportunities and resistance]. Researchers: Leif Lindberg, Ulrika Haake, Ulla Riis & Charlotte Silander.

Högskoleverket [Swedish National Agency for Higher Education] (2002–2004). Project: Jäm­ställdhet vid universitet och högskolor – rekrytering, meritvärdering och karriär [Equality in Higher Education, recruitment, valuing of qualifications and career]. Researchers: Ulla Riis, Leif Lindberg & Charlotte Wallin (Silander).

Rådet för arbetslivsforskning (RALF) [Council for Working Life Research] (2001–2003). Project: Prefektrollen i fokus. Studier i kvinnliga och manliga prefekters och medarbetares uppfattningar om problem och möjligheter i prefektrollen II [Focus on the department chairman. Studies on female and male departmental heads and colleagues’ conceptions of problems and possibilities according to the role of the university department head II]. Researchers: Leif Lindberg & Ulrika Haake.

Rådet för arbetslivsforskning (RALF) [Council for Working Life Research] (1999–2001). Project: Project: Prefektrollen i fokus. Studier i kvinnliga och manliga prefekters och medarbetares uppfattningar om problem och möjligheter i prefektrollen I [Focus on the department chairman. Studies on female and male departmental heads and colleagues’ conceptions of problems and possibilities according to the role of the university department head I].  Researchers: Leif Lindberg & Ulrika Haake.

Högskoleverket [Swedish National Agency for Higher Education] (2001–2002). Project: Jäm­ställdhet inom universitet och högskolor – en bibliografi [Equality in Higher Education – A bibliography]. Researchers: Ulla Riis, Dag Kyndel & Leif Lindberg.

Regeringens kommittéanslag [Ministry of Education and Research, Committee Grant] (1994–1996). Project: Meritvärdering vid tillsättning av akademiska lärartjänster – Kvinnors och mäns meriter [Valuing women’s and men’s qualifications in academic appointments]. Researchers: Ulla Riis & Leif Lindberg.

Beyond these external grants our five universities have been substantial conferrers of the program: Linköping University, Linnaeus University, Umeå University, Uppsala University and Växjö University.

Senast uppdaterad: 2024-04-02