"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Sahlén

GENIAC

Forskargrupp Inom forskningsprogrammet GENIAC har forskare intresserat sig för jämställdheten i akademin, för hur den kan undersökas och vad resultaten visar.

1994 tilldelade regeringen medel till en förstudie beträffande hur kvinnliga och manliga sökandes meriter värderades vid tjänstetillsättningar inom den högre utbildningen. Detta var starten för forskningsprogrammet Gender in Academic Careers, GENIAC. Undersökningar om kvinnors och mäns karriärer i högre utbildning har sedan dess varit huvudfokus i programmet.

Kontakt vid Umeå universitet

Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21
Senast uppdaterad: 2020-09-24