Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

GENIAC

Forskningsgrupp Inom forskningsprogrammet GENIAC har forskare intresserat sig för jämställdheten i akademin, för hur den kan undersökas och vad resultaten visar.

1994 tilldelade regeringen medel till en förstudie beträffande hur kvinnliga och manliga sökandes meriter värderades vid tjänstetillsättningar inom den högre utbildningen. Detta var starten för forskningsprogrammet Gender in Academic Careers, GENIAC. Undersökningar om kvinnors och mäns karriärer i högre utbildning har sedan dess varit huvudfokus i programmet.

Kontakt vid Umeå universitet

Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21