"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Åke Forsberg Lab

Forskargrupp Vår grupp studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.

I vår pågående forskning använder vi genetik för att introducera olika fluorescens- och epitoptaggar i gener som kodar de olika T3SS-komponenterna, regulatorerna och utsöndringssubstraten för att underlätta studier av kinetik och mekanism för T3SS-medierad inriktning av virulenseffektorer i värdceller med hjälp av avancerad fluorescens- och elektronmikroskopi.

Mikroskopistudierna genomförs vid Biochemical Imaging Centre Umeå och Umeå Core Facility Electron Microscopy.

T3SS:ar är organiserade i supramolekylära strukturer som kallas nålkomplex och denna struktur, som tros vara gemensam för alla T3SS:ar, liknar en spruta med en basstruktur och en nålliknande utskjutning som sträcker sig från patogenens yta. Hela nålkomplexet korsas av ett fint, ihåligt rör som kan tillåta passage av effektproteiner över bakteriecellshöljet.

På grund av de suggestiva likheterna mellan nålkomplexet och en spruta har det allmänt accepterats att effektorerna färdas direkt genom nålkomplexet från bakteriell cytosol till den eukaryota målcellen genom en por som induceras av de utsöndrade flyttningsdonen. Nyligen genomförda studier som har visat att både effektorer och translokater faktiskt finns på ytan av bakteriecellen före cellkontakt och att renade effektorer som tillsätts externt till en infekterad kan riktas in i värdcellen. Baserat på detta har en alternativ arbetsmodell för translokation föreslagits.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Snabbhet avgörande vid Yersinia-infektion

Ett protein banar väg för infektion av Yersinia-bakterier som är av samma familj som digerdöden.

Senast uppdaterad: 2024-02-22