"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Nikola Zlatkov Kolev

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är läran om hur olika patogener – virus, bakterier, svampar, parasiter – infekterar och koloniserar celler, vävnader och organ. Här ingår även forskning om de molekylära mekanismer som leder till sjukdom hos människor, djur och växter i samband med infektion. Inom ämnet ryms också forskning om smittspridning, vacciner, läkemedel och resistens. Covid-19-forskning är ett prioriterat område.

Områden inom infektionsbiologi

Under varje område listar vi alla aktiva forskningsledare och deras grupper.
Bakterier

Möjligheterna att behandla bakterieinfektioner har minskat efter lång tids överutnyttjande av antibiotika.

Virus

Hur är virus är uppbyggda, hur förökar de sig, hur orsakar de sjukdom och kan de omprogrammeras?

Parasiter

Parasiter är en bred gruppering organismer som orsakar allt från dödliga sjukdomar till harmlösa åkommor.

Svamp

Forskare studerar svamparnas patogenitet i syfte att kunna utveckla bättre svampdödande läkemedel.

Immunologi, inflammation och vaccin

Immunförsvar och inflammatoriska processer skyddar mot bakterier, virus och andra ämnen.

Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens är ett globalt folkhälsoproblem som ökar med oroväckande hastighet.

Forskningsnyheter infektionsbiologi

Här listas nyheter om universitetets infektionsforskare.
Oliver BillkerProfessor vid Institutionen för molekylärbiologiEnhet: Grupp Oliver BillkerAnknuten som forskare till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)Roll: Föreståndare
Umeåprofessor vald till EMBO-medlem

Professor Oliver Billker är en av de nyvalda EMBO-medlemmarna vid EMBO:s 60-årsjubileum.

Bild på bakterieodling
Nya gruppledare ansluter till infektionsforskningen vid Umeå universitet

MIMS välkomnar Ryo Morimoto och Iker Valle Aramburu som nya gruppledare!

En man i halvfigur med experimentutrustning i bakgrunden.
Nytt sätt att studera hur proteiner rör sig

Genombrott i forskningen möjliggör fler experiment än tidigare kring livsviktiga processer inuti cellerna.

Pokal som står på en vit yta
Virusforskande trio får pris för nyttiggörande

En kliniker, en prekliniker och en biomedicinsk analytiker uppvisar en framgångsrik covid-19-forskning.

Eric Libby and Laura Carroll sit in IceLab against a background wallpaper of birds
Modellera hur en mikrob kan skilja vän från fiende

Enda DDLS-finansierade doktorandprojekt till Umeå universitet i stark miljö inom UCMR, MIMS och Icelab.

Shuang Li, Anastasia Knyazeva och Yaowen Wu.
Nytt kemiskt verktyg för att förstå omformning av membran i cellen

PNAS-studie ett bra "case" för att använda små molekyler som kemiska verktyg för att förstå komplex biologi.

Forskning om Covid-19

Covid-19-forskning är prioriterad och högaktuell vid Umeå universitet.

Infrastrukturer

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
Tvärvetenskapliga BICU omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
BioMolecular Characterization Umeå
BMCU är tvärvetenskaplig infrastruktur för att karakterisera biomolekyler.
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
En plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för Life Science.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)
NBIS erbjuder bioinformatisk support, infrastruktur och fortbildning.
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
PEP tillhandahåller tjänster och expertråd inom bioinformatik, kloning, tillväxtoptimering och proteinrening.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Swedish Metabolomics Centre (SMC)
SMC är specialiserad på masspektrometribaserade metoder för analys av metaboliter i olika biologiska system
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.
Umeå Hypoxic Research Facility
UHRF är en anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi

För mer information om infektionsforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06