Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är läran om hur olika patogener – virus, bakterier, svampar, parasiter – infekterar och koloniserar celler, vävnader och organ. Häri ingår även forskning om de molekylära mekanismer som leder till sjukdom hos människor, djur och växter i samband med infektion. Inom ämnet ryms även forskning om smittspridning, vacciner, läkemedel och resistens. Just nu är covid-19-forskning förstås prioriterat och högaktuellt!

Forskningsnyheter covid-19

Kom ihåg smittskyddsåtgärderna
Kom ihåg smittskyddsåtgärderna

Håll avstånd. Besök bara våra campus om det är nödvändigt och utför dina grupparbeten online.

Vänta sju veckor med operation efter covid-19
Vänta sju veckor med operation efter covid-19

Den som haft covid-19 löper ökad risk att dö vid operation som sker inom sju veckor från sjukdomen.

Tydligt försämrad livskvalitet för personer med nedsatt luktsinne
Tydligt försämrad livskvalitet för personer med nedsatt luktsinne

Att tappa luktsinnet, exempelvis i samband med covid-19, ger problem som viktminskning och nedstämdhet.

Vilken påverkan har pandemilagen på Umeå universitets verksamhet?
Vilken påverkan har pandemilagen på Umeå universitets verksamhet?

Den nya pandemilagen är inte direkt tillämplig på universitets utbildning och forskning.

Universitetets rekommendation inför jul och nyår
Universitetets rekommendation inför jul och nyår

Ett år som detta kräver nya sätt att fira jul och nyår. Har du bestämt dig för hur du kan fira smittsäkert?

Gensax kan bli hjälp mot covid-19
Gensax kan bli hjälp mot covid-19

Emmanuelle Charpentier forskar nu om hur CRISPR-Cas9 kan visa hur covid-19 tar sig in i kroppen.

Reportage och porträtt

Hur väcktes intresset hos våra infektionsforskare för ämnet? Vad studerar forskarna i sina projekt? Vilka metoder och experimentuppställningar används? Botanisera gärna i ett antal reportage och personporträtt.
Deras metod bakom egentester
Deras metod bakom egentester

Från idé till verklig och enklare provtagning.

Forskar kring immunförsvarets reaktion på covid-19
Forskar kring immunförsvarets reaktion på covid-19

Mattias Forsell och hans kollegor har startat en biobank - där följs de som diagnostiserats med covid-19.

Virus– ett viktigt vapen
Virus– ett viktigt vapen

Gruppen adenovirus kan fungera som effektiva vapen mot cancer.

Magsårsbakteriens  framgångsrika livsstil
Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"
"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset
Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset

Ett av Anna Överby Wernstedts projekt handlar om viperin, ett protein som är aktivt i försvaret mot TBE.

Infrastrukturer

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studie...
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Flödescytometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
Forskningsområde: Biologi, Infektionsbiologi
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.
Forskningsområde: Infektionsbiologi

Forskargrupper

Anders Sjöstedt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andrea Puhar
Inflammationer orsakade av infektioner
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist
Mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Anna Överby Wernstedt
forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Barbara Sixt grupp
forskar om cell-autonom immunitet
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Bernt Eric Uhlin
Ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Constantin Urban
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ellen Bushell grupp
Molekylära mekanismer för interaktioner mellan malariaparasit och värd
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Felipe Cava grupp
Bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Hans Wolf-Watz grupp
Typ III-utsöndringssystemet för patogen Yersinia
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop
Jonas Barandun grupp
Visualisering av molekylära system viktiga för infektionsprocessen & Organismsspecifika element i universellt bevarade sammansättningar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jörgen Johansson grupp
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Linda Sandblad
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Maria Fällman grupp
Molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Niklas Arnberg
I vår grupp studerar vi de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Oliver Billker lab
studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och använder signaler från sina värdar för att para sig och reproducera.
Richard Lundmark-forskargrupp
studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer
Sun Nyunt Wai Lab
klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein, till exempel toxiner, associerade med membranblåsor
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Sven Bergström
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och fågelns roll i biologi och ekologi hos fästingöverförda zoonoser
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Thomas Borén
Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning
Vasili Hauryliuk grupp
Ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åke Forsberg grupp
Studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åsa Gylfe
forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier
Forskningsområde: Infektionsbiologi