Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är läran om hur olika patogener – virus, bakterier, svampar, parasiter – infekterar och koloniserar celler, vävnader och organ. Häri ingår även forskning om de molekylära mekanismer som leder till sjukdom hos människor, djur och växter i samband med infektion. Inom ämnet ryms även forskning om smittspridning, vacciner, läkemedel och resistens. Just nu är covid-19-forskning förstås prioriterat och högaktuellt!

Nu vill vi bli fler!

Biträdande universitetslektor i datadriven epidemiologi och infektionsbiologi

Forskningsnyheter covid-19

Vaccinering med två olika covid-19-vacciner leder till bra skydd

Att få ett mRNA-vaccin som andra dos efter att först fått Astra Zenecas vaccin ger ett bra skydd mot covid-19.

Covid-19 gav stor överdödlighet på särskilda boenden

Fyra av tio med covid-19 på särskilda boenden avled inom en månad, visar en ny studie.

Friska miljoner till covid-forskning i Umeå

Hur länge vaccination mot covid-19 skyddar ska undersökas i ett projekt med stöd från Vetenskapsrådet.

Höstterminens start på Umeå universitet sker som planerat

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre universitet att utbilda på distans. Läs universitetets svar.

Donation ger mer forskning om läkemedel mot coronavirus

Ett projekt om att förstå hur coronavirus tar över cellen och sedan kanske hitta motmedel får ett tillskott.

Kurs avbröts efter befarad smittspridning bland studenter

En UGL-kurs med läkar- och tandläkarstudenter avbröts efter att två deltagare testats positivt för covid-19.

Reportage och porträtt

Hur väcktes intresset hos våra infektionsforskare för ämnet? Vad studerar forskarna i sina projekt? Vilka metoder och experimentuppställningar används? Botanisera gärna i ett antal reportage och personporträtt.
Deras metod ger koll på covid-19 antikroppar

Från idé till verklig och enklare provtagning.

Forskar kring immunförsvarets reaktion på covid-19

Mattias Forsell och hans kollegor har startat en biobank - där följs de som diagnostiserats med covid-19.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Virus– ett viktigt vapen

Gruppen adenovirus kan fungera som effektiva vapen mot cancer.

Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Infrastrukturer som vi använder i vår forskning

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studie...
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verkty...
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Computational Life Science Cluster (CLiC)
Bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Flödescytometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
Forskningsområde: Biologi, Infektionsbiologi
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologis...
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
The Protein Expertise Platform (PEP) är en infrastruktur på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, vid Umeå universitet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Swedish Metabolomics Centre (SMC)
SMC är specialiserad på masspektrometribaserade metoder för analys av metaboliter i olika biologiska system
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.
Forskningsområde: Infektionsbiologi

Vår forskning pågår i nära 80 grupper och kan indelas i: Bakterier - Virus - Svamp - Parasiter - Immunitet och inflammation - Antimikrobiell resistens - Molekylära mekanismer

Anders Sjöstedt
Forskar om francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andrea Puhar
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Anna Linusson Lab
På gång. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Anna Överby Wernstedt
Gruppen forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anne-Marie Fors Connolly
Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Barbara Sixt grupp
Gruppen forskar om cell-autonom immunitet.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Bernt Eric Uhlin Lab
Ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Christian Hedberg Lab
På gång. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Clas Ahlm
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Constantin Urban Lab
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Debra Milton grupp
Vi studerar bakteriellt "småprat".
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Ellen Bushell grupp
Molekylära mekanismer för interaktioner mellan malariaparasit och värd
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Felipe Cava grupp
Bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Fredrik Almqvist Lab
Design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Gisa Gerold Lab
Hur virus tar sig in i celler: värdproteinätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Hans Wolf-Watz grupp
Forskar om typ III-utsöndringssystemet för patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Joacim Rocklöv Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Jonas Barandun grupp
Visualisering av molekylära system viktiga för infektionsprocessen och organismsspecifika element i universellt bevarade sammansättningar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jürgen Schleucher Lab
Vi har ett biofysiskt angreppssätt för att studera klimatförändringar.
Jörgen Johansson Lab
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes .
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Karina Persson Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Linda Sandblad
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Madeleine Ramstedt Lab
Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Maria Fällman grupp
Molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Marta Bally Lab
Vår forskning handlar om interaktioner mellan virus och cellmembran.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Mattias Forsell Lab
Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Mikael Elofsson lab
Gruppen studerar inhibitorer av bakteriella virulenssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.
Nicklas Strömberg Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Niklas Arnberg Lab
Vi forskar om de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Peter Lind grupp
Utforska gränserna för evolutionära prognoser med hjälp av bakteriepopulationer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Sven Bergström
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och fågelns roll i biologi och ekologi hos fästingöverförda zoonoser
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Thomas Borén
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Tor Ny Lab
För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Uwe Sauer Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Vasili Hauryliuk grupp
Forskar om ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Victoria Shingler Lab
Vi forskar om bakteriell signalavkänning och integration.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Yaowen Wu Lab
Undersöker med med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åke Forsberg grupp
Studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Forskningsområde: Infektionsbiologi

För mer information om infektionsforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Övrig/annan befattning, kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06