"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Nikola Zlatkov Kolev

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är läran om hur olika patogener – virus, bakterier, svampar, parasiter – infekterar och koloniserar celler, vävnader och organ. Här ingår även forskning om de molekylära mekanismer som leder till sjukdom hos människor, djur och växter i samband med infektion. Inom ämnet ryms också forskning om smittspridning, vacciner, läkemedel och resistens. Covid-19-forskning är ett prioriterat område.

Områden inom infektionsbiologi

Under varje område listar vi alla aktiva forskningsledare och deras grupper.
Bakterier

Möjligheterna att behandla bakterieinfektioner har minskat efter lång tids överutnyttjande av antibiotika.

Virus

Hur är virus är uppbyggda, hur förökar de sig, hur orsakar de sjukdom och kan de omprogrammeras?

Parasiter

Parasiter är en bred gruppering organismer som orsakar allt från dödliga sjukdomar till harmlösa åkommor.

Svamp

Forskare studerar svamparnas patogenitet i syfte att kunna utveckla bättre svampdödande läkemedel.

Immunologi, inflammation och vaccin

Immunförsvar och inflammatoriska processer skyddar mot bakterier, virus och andra ämnen.

Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens är ett globalt folkhälsoproblem som ökar med oroväckande hastighet.

Forskningsnyheter infektionsbiologi

Här listas nyheter om universitetets infektionsforskare.
Lär känna Magnus Wolf-Watz – Ny UCMR PI

Magnus Wolf-Watz forskar om kopplingarna mellan proteinstruktur och dynamik och bakteriell infektivitet.

Lär känna Kemal Avican – ny UCMR PI

Kemal Avican forskar om bakteriers anpassningsmekanismer för att hitta nya strategier att bekämpa infektioner.

Livsvetenskap i framkant

SciLifeLab Umeå har avancerad utrustning och andra resurser som hjälper forskare, sjukhus och företag.

Designar små molekyler för att hämma infektion av RNA-virus

Det mest givande med att vara molekylmakare är när en förening med potential går att använda kliniskt.

Lär känna Aftab Nadeem – New UCMR PI

Aftab Nadeem forskar om värd-patogeninteraktioner och ser fram emot att skapa nya goda samarbeten.

24 mars: Distinguished Guest Seminar: Christine Jacobs-Wagner

Stanfordprofessor Christine Jacobs-Wagner föreläser om biologin hos bakterier som orsakar borreliainfektion.

Forskning om Covid-19

Covid-19-forskning är prioriterad och högaktuell vid Umeå universitet.

Nu vill vi bli fler!

Postdoktorstipendium i ekologisk mikrobiologi och miljöbioteknik, fokus på nyttomikrober hos pollinatörer

Infrastrukturer

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
Tvärvetenskapliga BICU omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Biotek EL406TM Microplate Washer/Dispenser with Microplate stacker
EL406 är en multifunktionell tvättmaskin och dispenser för 96-well mikroplattor.
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
En plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för Life Science.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
PEP tillhandahåller tjänster och expertråd inom bioinformatik, kloning, tillväxtoptimering och proteinrening.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Swedish Metabolomics Centre (SMC)
SMC är specialiserad på masspektrometribaserade metoder för analys av metaboliter i olika biologiska system
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.
Umeå Hypoxic Research Facility
UHRF är en anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi

För mer information om infektionsforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Övrig/annan befattning, forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06