Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är läran om hur olika patogener – virus, bakterier, svampar, parasiter – infekterar och koloniserar celler, vävnader och organ. Här ingår även forskning om de molekylära mekanismer som leder till sjukdom hos människor, djur och växter i samband med infektion. Inom ämnet ryms även forskning om smittspridning, vacciner, läkemedel och resistens. Just nu är covid-19-forskning ett prioriterat område.

Områden inom infektionsbiologi

Under varje område listar vi alla aktiva forskningsledare och deras grupper.
Bakterier

Möjligheterna att behandla bakterieinfektioner har minskat efter lång tids överutnyttjande av antibiotika.

Virus

Hur är virus är uppbyggda, hur förökar de sig, hur orsakar de sjukdom och kan de omprogrammeras?

Parasiter

Parasiter är en bred gruppering organismer som orsakar allt från dödliga sjukdomar till harmlösa åkommor.

Svamp

Forskare studerar svamparnas patogenitet i syfte att kunna utveckla bättre svampdödande läkemedel.

Immunologi, inflammation och vaccin

Immunförsvar och inflammatoriska processer skyddar mot bakterier, virus och andra ämnen.

Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens är ett globalt folkhälsoproblem som ökar med oroväckande hastighet.

Forskningsnyheter infektionsbiologi

Här listas nyheter om universitetets infektionsforskare.
Hur länge räcker vaccinimmunitet mot covid-19 hos äldre?

Ny studie vid Umeå universitet kommer visa hur immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade ändras över tiden.

MIMS Spotlight serie: Nóra möter postdoktor Barbara Forró

Barbaras mål var att arbeta med bioinformatik, programmering, sekvensdataanalyser i en internationell miljö.

Framtidens läkemedel mot virus utvecklas i Umeå

Forskare i Umeå undersöker möjliga läkemedel mot coronavirus. Kanske kan det räcka med en inhalator.

Forskning om Covid-19

Just nu är covid-19-forskning prioriterat och högaktuellt vid Umeå universitet.

Nu vill vi bli fler!

Ingen ledig tjänst just nu.

Infrastrukturer

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studie...
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
En plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för Life Science.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Flödescytometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
Forskningsområde: Biologi, Infektionsbiologi
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
Proteinexpertisplattformen, PEP, är en forskningsinfrastruktur på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Swedish Metabolomics Centre (SMC)
SMC är specialiserad på masspektrometribaserade metoder för analys av metaboliter i olika biologiska system
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Umeå Hypoxic Research Facility
En anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden har skapats vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.
Forskningsområde: Infektionsbiologi

För mer information om infektionsforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Övrig/annan befattning, kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06