Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är läran om hur olika patogener – virus, bakterier, svampar, parasiter – infekterar och koloniserar celler, vävnader och organ. Här ingår även forskning om de molekylära mekanismer som leder till sjukdom hos människor, djur och växter i samband med infektion. Inom ämnet ryms även forskning om smittspridning, vacciner, läkemedel och resistens. Just nu är covid-19-forskning ett prioriterat område.

Områden inom infektionsbiologi

Under varje område listar vi alla aktiva forskningsledare och deras grupper.
Bakterier

Möjligheterna att behandla bakterieinfektioner har minskat efter lång tids överutnyttjande av antibiotika.

Virus

Hur är virus är uppbyggda, hur förökar de sig, hur orsakar de sjukdom och kan de omprogrammeras?

Parasiter

Parasiter är en bred gruppering organismer som orsakar allt från dödliga sjukdomar till harmlösa åkommor.

Svamp

Forskare studerar svamparnas patogenitet i syfte att kunna utveckla bättre svampdödande läkemedel.

Immunologi, inflammation och vaccin

Immunförsvar och inflammatoriska processer skyddar mot bakterier, virus och andra ämnen.

Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens är ett globalt folkhälsoproblem som ökar med oroväckande hastighet.

Forskningsnyheter infektionsbiologi

Här listas nyheter om universitetets infektionsforskare.
Så får antibiotikaresistent bakterie sin vidhäftningsförmåga

Umeåforskare publicerar i Nature struktur och mekanism av fästande pilis hos bakterien A. baumannii.

15 miljoner till forskningsinfrastruktur för framtidens utmaningar

Linda Sandblad, utses till Research Infrastructure Fellows av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

MIMS Spotlight Serie: Nóra möter Thanat Chookajorn

Thanat berättar om sina erfarenheter av myggor i skogen, hans forskning på MIMS och intresset för dataspel.

Extremt tuff bakteries motståndskraft under luppen

Forskarna avslöjar den tredimensionella strukturen av ett stort proteinkomplex i cellhöljet av D. radiodurans.

Nya rön öppnar för framtida behandling av sorkfeber

En speciell sorts antikroppar visar lovande resultat mot hantavirus, där bland annat sorkfeber ingår.

Mikroorganismer i tarmen bidrar till naturligt skydd mot virusinfektioner

Forskare från universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg publiceras sina nya rön i tidskriften Immunity.

Forskning om Covid-19

Just nu är covid-19-forskning prioriterat och högaktuellt vid Umeå universitet.

Nu vill vi bli fler!

Postdoktorstipendium i ekologisk mikrobiologi och miljöbioteknik, fokus på nyttomikrober hos pollinatörer

Infrastrukturer

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studie...
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
En plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för Life Science.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Flödescystometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
Proteinexpertisplattformen, PEP, är en forskningsinfrastruktur på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Swedish Metabolomics Centre (SMC)
SMC är specialiserad på masspektrometribaserade metoder för analys av metaboliter i olika biologiska system
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.
Umeå Hypoxic Research Facility
En anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden har skapats vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi

För mer information om infektionsforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Informatör, övrig/annan befattning, kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06