"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Nikola Zlatkov Kolev

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är läran om hur olika patogener – virus, bakterier, svampar, parasiter – infekterar och koloniserar celler, vävnader och organ. Här ingår även forskning om de molekylära mekanismer som leder till sjukdom hos människor, djur och växter i samband med infektion. Inom ämnet ryms också forskning om smittspridning, vacciner, läkemedel och resistens. Covid-19-forskning är ett prioriterat område.

Områden inom infektionsbiologi

Under varje område listar vi alla aktiva forskningsledare och deras grupper.
Bakterier

Möjligheterna att behandla bakterieinfektioner har minskat efter lång tids överutnyttjande av antibiotika.

Virus

Hur är virus är uppbyggda, hur förökar de sig, hur orsakar de sjukdom och kan de omprogrammeras?

Parasiter

Parasiter är en bred gruppering organismer som orsakar allt från dödliga sjukdomar till harmlösa åkommor.

Svamp

Forskare studerar svamparnas patogenitet i syfte att kunna utveckla bättre svampdödande läkemedel.

Immunologi, inflammation och vaccin

Immunförsvar och inflammatoriska processer skyddar mot bakterier, virus och andra ämnen.

Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens är ett globalt folkhälsoproblem som ökar med oroväckande hastighet.

Forskningsnyheter infektionsbiologi

Här listas nyheter om universitetets infektionsforskare.
Två Umeåforskare utsedda till Wallenberg Academy Fellows

Nicolò Maccaferri och André Mateus har utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Cancerfondsmiljoner till forskare inom UCMR

Fem forskare inom UCMR får anslag från Cancerfonden.

Invigning av unik NMR som bestämmer struktur på icke-lösliga material

Händelsen uppmärksammas med ett endagssymposium den 16 november med inbjudna internationella talare.

Nära 12 miljoner till UCMR-forskare

Tre UCMR forskningsledare får projektbidrag från Vetenskapsrådet i området Natur- och teknikvetenskap.

29 miljoner kronor till UCMR-forskning

Sju forskningsledare affilierade till UCMR får projektbidrag från Vetenskapsrådet i området Medicin och Hälsa.

23 November: UCMR Distinguished Guest Seminar: Felix Randow

Felix Randow från Cambridge University föreläser om hur celler försvarar sin cytosol mot invasiva bakterier.

Forskning om Covid-19

Covid-19-forskning är prioriterad och högaktuell vid Umeå universitet.

Infrastrukturer

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
Tvärvetenskapliga BICU omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
BioMolecular Characterization Umeå
BMCU är tvärvetenskaplig infrastruktur för att karakterisera biomolekyler.
Biotek EL406TM Microplate Washer/Dispenser with Microplate stacker
EL406 är en multifunktionell tvättmaskin och dispenser för 96-well mikroplattor.
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
En plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för Life Science.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
PEP tillhandahåller tjänster och expertråd inom bioinformatik, kloning, tillväxtoptimering och proteinrening.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Swedish Metabolomics Centre (SMC)
SMC är specialiserad på masspektrometribaserade metoder för analys av metaboliter i olika biologiska system
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.
Umeå Hypoxic Research Facility
UHRF är en anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi

För mer information om infektionsforskning vid Umeå universitet, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06