"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottspedagogik

Forskargrupp Idrott som socialt och kulturellt fenomen attraherar stort intresse världen över, hos såväl utövare, åskådare och funktionärer som hos sponsorer, skola och myndigheter. Idrott betyder på så sätt många olika saker för olika aktörer, från prestation, underhållning och meningsfullhet till exponering, lärande och folkhälsa. Forskargruppen i idrottspedagogik intresserar sig för alla dessa aspekter och de konsekvenser det innebär för individ och samhälle.

Presentation

Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott och hälsa är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever. Samhället har en stark tilltro till idrott som fostransmiljö för barn och unga, som ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet och som en betydelsefull kraft för demokrati och integration. Idrott är i dag också en stor del av underhållnings- och turistnäringen vilket innebär ett ökat intresse från näringsliv och media.

Det är därför naturligt att forskarsamhället riktar sitt intresse mot det stora fält som idrotten utgör. Inom den idrottspedagogiska forskningen studeras processer, företeelser och skeenden inom alla former av idrott. Forskningen har haft en snabb utveckling under de senaste decennierna både nationellt och internationellt. Vid Umeå universitets pedagogiska institution har idrottspedagogisk forskning bedrivits sedan 1970-talet. Idag består den forskningsmiljön av ett 20-tal lärare och forskare, vilket gör den till en av de större i landet inom det humanistiskt/samhällsvetenskapliga fältet.

Kontakt

Josef Fahlén
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 38

Översikt

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Medlemmar

Anna Aggestål
Administratör, universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 77
Malin Andersson
Doktorand (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 95
Ylva Berglund
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 64
Peter Brusvik
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 84
Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12
Josef Fahlén
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 38
Carola Fahlén
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 56
Magnus Ferry
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 09
Helena Hellgren
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 95
Maria Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 05
Staffan Karp
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 18
Maria Liljeholm-Bång
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 76
Louise Lindkvist
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 42
Johan Lundberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 22
Georgios Pavlogiannis
Doktorand (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 81
Cecilia Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 01
Jenny Svender
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 16
Runa Westerlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 83
Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25
Peter Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 91
Senast uppdaterad: 2022-12-09