Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottspedagogik

Forskningsgrupp Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott och hälsa är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever. Samhället har en stark tilltro till idrott som fostransmiljö för barn och unga, som ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet och som en betydelsefull kraft för demokrati och integration. Idrott är i dag också en stor del av underhållnings- och turistnäringen vilket innebär ett ökat intresse från näringsliv och media.

Presentation

Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott och hälsa är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever. Samhället har en stark tilltro till idrott som fostransmiljö för barn och unga, som ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet och som en betydelsefull kraft för demokrati och integration. Idrott är i dag också en stor del av underhållnings- och turistnäringen vilket innebär ett ökat intresse från näringsliv och media.

Det är därför naturligt att forskarsamhället riktar sitt intresse mot det stora fält som idrotten utgör. Inom den idrottspedagogiska forskningen studeras processer, företeelser och skeenden inom alla former av idrott. Forskningen har haft en snabb utveckling under de senaste decennierna både nationellt och internationellt. Vid Umeå universitets pedagogiska institution har idrottspedagogisk forskning bedrivits sedan 1970-talet. Idag består den forskningsmiljön av ett 20-tal lärare och forskare, vilket gör den till en av de större i landet inom det humanistiskt/samhällsvetenskapliga fältet.

Kontakt

Josef Fahlén
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 38

Översikt

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik