Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Nylander

Forskargrupp Studier av skivepitelcancer i mobil tunga med användande av vävnad, blod och artificiell intelligens

Skivepitelcancer i de främre två tredejdelarna av tungan eller, som den vanligare benämns, skivepitelcancer i mobila tungan, SCCOT, är en allvarlig sjukdom som drabbar ett ökande antal personer i Världen, särskilt unga (i de flesta studier definierade som ≤40 år), och med en överrepresentation av kvinnor. Behandlingen är i dagsläget nästan densamma för alla patienter oavsett att de olika tumörerna har varierande egenskaper.

Vårt övergripande mål är att bredda förståelsen för denna specifika tumörtyp för att kunna erbjuda möjligheten av individualiserad behandling och uppföljning av patienterna. Med detta som grund arbetar vi med fyra huvudmål:

 

1. Att förstå varför SCCOT ökar hos främst unga personer.

Vi har visat att SCCOT tumörer hos unga patienter med dålig prognos har genetiska förändringar som är vanligare i SCCOT tumörer hos äldre patienter. Detta undersöks nu i en större grupp av patienter.

2. Att etablera en ”panel av förändringar” i kliniskt tumörfri vävnad mittemot tungtumören, att använda i diagnostik och prognostisk av SCCOT.

Undersöka diagnostiska/prognostiska betydelsen av olika proteiner i kliniskt tumörfri tunga hos patienter med SCCOT.

3. Att undersöka användandet av serumprover i diagnos och uppföljning av patienter med SCCOT

Undersöka möjligheten av att i blod mäta och följa nivåer av olika proteiner för att få viktig information om sävål diagnos som prognos.

4. Att utarbeta en modell med hjälp av artificiell intelligens för att kunna förutsäga tidigt recidiv hos patienter med SCCOT

Forskningsledare

Karin Nylander
Professor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 15 91

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer