"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Karin Nylander

Karin Nylanders labb

Forskargrupp Öka förståelsen för tumörtypen skivepitelcancer i tungan; varför den ökar, diagnos och återfallsrisk.

Skivepitelcancer i tungan är en allvarlig sjukdom som drabbar ett ökande antal personer, främst unga (≤40 år) och kvinnor.

För att öka förståelsen för denna tumörtyp och kunna erbjuda en mer individanpassad behandling och uppföljning av patienterna arbetar vi med tre huvudmål:

  1. Att förstå varför tungcancer ökar hos unga personer.
  2. Att etablera en ”panel av förändringar” i kliniskt tumörfri tunga mittemot tungtumören att använda i diagnostik och prognostisk
  3. Att med hjälp av artificiell intelligens, AI, bygga en modell för att förutsäga återfallsrisken hos patienter med tungcancer.

Skivepitelcancer i de främre två tredejdelarna av tungan eller, som den vanligare benämns, skivepitelcancer i mobila tungan, SCCOT, är en allvarlig sjukdom som drabbar ett ökande antal personer i Världen, särskilt unga (i de flesta studier definierade som ≤40 år), och med en överrepresentation av kvinnor. Behandlingen är i dagsläget nästan densamma för alla patienter oavsett att tumörerna har olika egenskaper.

Tre huvudmål

Vårt övergripande mål är att öka förståelsen för denna specifika tumörtyp för att kunna erbjuda möjligheten av mer individanpassad behandling och uppföljning av patienterna. Med detta som grund arbetar vi med tre huvudmål:

  1. Att förstå varför tungcancer ökar hos främst unga personer, och klarlägga ifall vissa typer av genetiska förändringar kan användas för att skilja mellan unga patienter med god och dålig prognos.
  2. Att etablera en ”panel av förändringar” i kliniskt tumörfri tunga mittemot tungtumören att använda i diagnostik och prognostik. Vi söker efter förändringar i kliniskt frisk tunga mittemot tumören, vilka tidigt kan ge information om att tumörutveckling är på gång, antingen av en ny tumör eller ett återfall.
  3. Att med hjälp av artificiell intelligens, AI, bygga en modell som kan förutsäga risken för återfall hos patienter med tungcancer. Med användande av de kliniska och histologiska data som finns tillgängliga för patienterna bygga en modell som kan förutsäga risken för återfall av tumörsjukdomen.

Forskningsledare

Karin Nylander
Professor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 15 91

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer
Senast uppdaterad: 2024-01-26