"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jann Billker

Katharina Wulff grupp

Forskargrupp Människans reaktioner på naturligt dagsljus i fysiologi och psykisk hälsa.

Dagsljuset ger ekosfären energi och information om tidens riktning. Jag är fascinerad av de biologiska mekanismer som organismer har utvecklat för att förutse klimatvariationer och för att kunna ta plats i olika geofysiska utrymmen. Genom att studera människor i vårt dagsljuslaboratorium under subarktiska förhållanden och i deras hem kommer vi att bättre förstå hur vår hjärna och vårt beteende anpassar sig till snabbt föränderligt dagsljus och vilka förhållanden som har störst inverkan på den mentala hälsan.

I nära samarbete med stadsarkitekter, ingenjörer och belysningsdesigners hoppas jag att vi en dag inte längre kommer att vara berövade på dagsljus på grund av att byggnader som utnyttjar dagsljusglas och släta fasader ersätts med grönska.

 

Min favorit forskningsfråga

Jag vill presentera mitt favoritforskningsämne - fotonen. Fotonen är det minsta energikvantet som producerar inget mindre viktigt än - dagsljus. Utan fotoner av dagsljus skulle vi inte existera.

Och det är ingen tillfällighet att människans ögon kan absorbera fotoner. Eftersom upptäckten av dagsljus är ett mycket kraftfullt verktyg för att orientera sig i tid och rum. Solen avger ett kontinuerligt spektrum av våglängder som våra ögon har utvecklat specialiserade fotoreceptorer för att signalera förändringar i ljusintensitet.

I mina studier rekryterar jag barn, kvinnor och män för beteendestudier. Studier som undersöker hur naturligt dagsljus påverkar våra ögon och - i själva verket - hela vår fysiologi. Eftersom våra kroppar är beroende av dagsljuset för att kunna se tiden, påverkar det vårt humör, vår hjärnkemi och samarbetar nära med våra kroppsklockor för att tala om för oss när det är dags att vara vaken och sova. När och hur länge man ska vara vaken och sova varierar från person till person.

I dag går vi i stor utsträckning miste om det naturliga dagsljuset eftersom vi utsätter oss för artificiell belysning i stor utsträckning. Men denna belysning är grov eftersom den inte tar hänsyn till eller upprätthåller den naturliga variation som vi får från dagsljusets sammansättning.

 

Så frågan vi bör ställa oss:

- Vad är det vi gör med vår livsstil som gör att vår fysiologi förändras?

- Och vad är det vi förlorar när vi berövar oss själva dagsljuset?

Läs mer på Katlab.org

 

Lediga tjänster labbet


För frågor angående framtida tjänster, eller frågor som rör examensarbeten, vänligen kontakta Katharina Wulff (katharina.wulff@umu.se).

Forskningsledare

Katharina Wulff
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi
Ljusforskarnätverk höll konferens

Nytt ljusforskarnätverk höll konferens på Jönköpings University.

Treåringars aktivitet kartläggs i ny studie

Hur mycket och när på dygnet som treåringar rör sig, ska undersökas i en stor studie vid Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2024-05-02