"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katharina Wulff

Neurovetenskapsman. Min forskning handlar om att använda bärbar teknologi för att förstå sömn och dygnsrytmer hos människor i samband med klimatanpassningsprocesser.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Katharina Wulff
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Neurovetenskapsman. Min forskning handlar om att använda bärbar teknologi för att förstå sömn och dygnsrytmer hos människor i samband med klimatanpassningsprocesser genom att penetrera solljusstrålning in i vår hjärnsystem. Arbetet knyter också an till NorthPop födelsekohorten och profilområdet ‘Life-course Health’.

LEUKOS The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America
Hammad, Grégory; Wulff, Katharina; Skene, Debra J.; et al.
Journal of Urban Management
Volf, Carlo; Bueno, Bruno; Edwards, Peter; et al.
Sleep, Oxford University Press 2023, Vol. 46, (3)
Purple, Ross J.; Cosgrave, Jan; Iona, Alexander; et al.
Frontiers in Aging Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 14
Gudberg, Christel; Stevelink, Remi; Douaud, Gwenaëlle; et al.
Schizophrenia Bulletin, Oxford University Press 2022, Vol. 48, (2) : 447-456
Skeldon, Anne C.; Dijk, Derk-Jan; Meyer, Nicholas; et al.
Journal of Sleep Research, John Wiley & Sons 2021, Vol. 30, (4)
Cosgrave, Jan; Phillips, Jessica; Haines, Ross; et al.
Translational Psychiatry, Springer Nature 2021, Vol. 11, (1)
Cosgrave, Jan; Purple, Ross J.; Haines, Ross; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (6)
Fernandes, Michelle; Villar, José; Stein, Alan; et al.
Clocks & Sleep, MDPI 2020, Vol. 2, (1) : 61-85
Munch, Mirjam; Wirz-Justice, Anna; Brown, Steven A.; et al.
Neurobiology of Learning and Memory, Elsevier 2020, Vol. 174
Purple, R. J.; Cosgrave, J.; Vyazovskiy, V.; et al.
Neuropsychopharmacology, Nature Publishing Group 2020, Vol. 45, (1) : 74-89
Riemann, Dieter; Krone, Lukas B.; Wulff, Katharina; et al.
Journal of Sleep Research, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29 : 44-44
Skeldon, A. C.; Meyer, N.; Wulff, Katharina; et al.
Frontiers in Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 13
Allocca, Giancarlo; Ma, Sherie; Martelli, Davide; et al.
Translational Psychiatry, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Porcheret, Kate; van Heugten-van der Kloet, Dalena; Goodwin, Guy M.; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Katharina Wulff grupp
Gruppmedlem