"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Per-Arne Oldenborg

Forskargrupp Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos företrädelsevis makrofager och neutrofila granulocyter men även till viss del funktionen hos B lymfocyter. För ytterligare information, se den engelska projektbeskrivningen.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi
Senast uppdaterad: 2018-11-22