Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Per-Arne Oldenborg

Forskningsgrupp Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos företrädelsevis makrofager och neutrofila granulocyter men även till viss del funktionen hos B lymfocyter. För ytterligare information, se den engelska projektbeskrivningen.

Forskningsledare

Gruppöversikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för integrativ medicinsk biologi