"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per-Arne Oldenborg

Forskargrupp Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos företrädelsevis makrofager och neutrofila granulocyter men även till viss del funktionen hos B lymfocyter. För ytterligare information, se den engelska projektbeskrivningen.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi
Senast uppdaterad: 2018-11-22