"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analytisk laserspektroskopi

Analytisk laserspektrometri representerar fältet i vilket laserspektrometriska mättekniker används för mätningar av koncentrationer (eller mängder) av gaser, d.v.s. fria atomer eller molekyler i gasform. Utmärkande för dessa är att de, korrekt utvecklade, kan uppvisa såväl en enorm känslighet som en oerhörd selektivitet.

Under åren har vi arbetat med utveckling av ett antal tekniker. På grund av den goda förmågan hos absorptionsbaserade mättekniker att kvantitative mäta koncentrationer av fria atomer eller molekyler är vår forskningsverksamhet huvudsakligen inriktad på utveckling av tekniker baserade på en kombination av kavitetsförstärkt spektroskopi (för ökad interaktionslängd mellan laserljus och prov) och frekvensmodulationsspektroskopi (för reducering av brus). Den teknik vi arbetar mest med, som kan detektera närvaron av molekyler antingen m h a absorption eller dispersionspektrometri och som troligen världens känsligaste metod för kvantitativ laserspektrometri, går under det delvis kryptiska namnet

• Brus-immun kavitetsförstärkt optisk heterodyn modulationsspektrometri (på engelska: Noise-Immune Cavity-Enhanced Optical Heterodyne Modulation Spectrometry, NICE-OHMS)

Senast uppdaterad: 2019-02-08