"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ove Axner

Jag utvecklar laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, numera huvudsakligen refraktometri för absolutmätning av tryck.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för fysik Enhet: Quantum Pascal Group
Plats
Fysikhuset plan 4, Linnaeus väg 24, FA426 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskargrupp arbetar vi med utveckling av laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas. Vi jobbar dels med analytisk laserspektroskopi, där vi, baserat på spektroskopi, utvecklar detektionstekniker som kan detektera ytterst låga koncentrationer (ppb, ppm, ppt och ppq koncentrationer) av molekyler, och dels med refraktometri, där vi, baserat på interferens, utvecklar rent optiska tekniker för mätning av refraktometri (brytningsindex) hos gaser, vilket i sin tur kan användas för att bestämma gas densitet och tryck samt för standardiseringsändamål.

Nature Communications, Springer Nature 2024, Vol. 15, (1)
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
Optics Express, Vol. 32, (3) : 3959-3973
Zakrisson, Johan; Silander, Isak; Silva de Oliveira, Vinicius; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2023, Vol. 31, (17) : 27830-27842
Zhou, Yueting; Zhang, Zihao; Li, Yanke; et al.
6th TC16 Conference on Pressure and Vacuum Measurement 2022, Together with the 24th TC3 Conference on the Measurement of Force, Mass and Torque, the 14th TC5 Conference on the Measurement of Hardness, and the 5th TC22 Conference on Vibration Measurement
Forssén, Clayton; Silander, Isak; Zakrisson, Johan; et al.
Journal of Optics, Institute of Physics (IOP) 2022, Vol. 24, (3)
Forssén, Clayton; Silander, Isak; Zakrisson, Johan; et al.
6th TC16 Conference on Pressure and Vacuum Measurement 2022, Together with the 24th TC3 Conference on the Measurement of Force, Mass and Torque, the 14th TC5 Conference on the Measurement of Hardness, and the 5th TC22 Conference on Vibration Measurement
Rubin, T.; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
6th TC16 Conference on Pressure and Vacuum Measurement 2022, Together with the 24th TC3 Conference on the Measurement of Force, Mass and Torque, the 14th TC5 Conference on the Measurement of Hardness, and the 5th TC22 Conference on Vibration Measurement
Rubin, T.; Silander, Isak; Zakrisson, Johan; et al.
Metrologia, Institute of Physics (IOP) 2022, Vol. 59, (3)
Rubin, T.; Silander, Isak; Zakrisson, Johan; et al.
Optics Express, Optica Publishing Group 2022, Vol. 30, (14) : 25891-25906
Silander, Isak; Zakrisson, Johan; Silva de Oliveira, Vinicius; et al.
CLEO: 2022: Conference on Lasers and Electro-Optics
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Optical Society of America 2021, Vol. 38, (8) : 2419-2436
Axner, Ove; Forssén, Clayton; Silander, Isak; et al.
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy, Elsevier 2021, Vol. 179
Axner, Ove; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Physical Review Letters, Vol. 126, (6)
Foltynowicz, Aleksandra; Rutkowski, Lucile; Silander, Isak; et al.
Physical Review A: covering atomic, molecular, and optical physics and quantum information, American Physical Society 2021, Vol. 103, (2)
Foltynowicz, Aleksandra; Rutkowski, Lucile; Silander, Isak; et al.
Sensors, MDPI 2021, Vol. 21, (18)
Forssén, Clayton; Silander, Isak; Zakrisson, Johan; et al.
Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, AVS Science and Technology Society 2021, Vol. 39, (6)
Forssén, Clayton; Silander, Isak; Zakrisson, Johan; et al.
Optics Express, The Optical Society 2021, Vol. 29, (26) : 42411-42419
Liu, Jianxin; Zhao, Gang; Ma, Weiguang; et al.
Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, AVS Science and Technology Society 2021, Vol. 39, (4)
Silander, Isak; Forssén, Clayton; Zakrisson, Johan; et al.
2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2021
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
OSA Optical Sensors and Sensing Congress 2021 (AIS, FTS, HISE, SENSORS, ES)
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
2021 conference on lasers and electro-optics (CLEO): proceedings
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
OSA Technical Digest
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Optical Society of America 2020, Vol. 37, (7) : 1956-1965
Axner, Ove; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Conference on Lasers and Electro-Optics
Foltynowicz, Aleksandra; Rutkowski, Lucile; Silander, Isak; et al.
2020 conference on lasers and electro-optics (CLEO): proceedings
Foltynowicz, Aleksandra; Rutkowski, Lucile; Silander, Isak; et al.
Acta IMEKO, International Measurement Confederation (IMEKO) 2020, Vol. 9, (5) : 287-292
Forssén, Clayton; Silander, Isak; Szabo, David; et al.
Acta IMEKO, International Measurement Confederation (IMEKO) 2020, Vol. 9, (5) : 293-298
Silander, Isak; Forssén, Clayton; Zakrisson, Johan; et al.
Optics Letters, Optical Society of America 2020, Vol. 45, (9) : 2652-2655
Silander, Isak; Forssén, Clayton; Zakrisson, Johan; et al.
Acta IMEKO, Vol. 9, (5) : 281-286
Zakrisson, Johan; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, American Institute of Physics (AIP) 2020, Vol. 38, (5)
Zakrisson, Johan; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Acta IMEKO, International Measurement Confederation (IMEKO) 2020, Vol. 9, (5) : 299-304
Zelan, Martin; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference (CLEO/EUROPE-EQEC)
Johansson, Alexandra C.; Rutkowski, Lucile; Maslowski, Piotr; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (2) : 1249-1261
Liu, Jianxin; Zhou, Yueting; Guo, Songjie; et al.
Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, American Institute of Physics (AIP) 2019, Vol. 37, (4)
Silander, Isak; Hausmaninger, Thomas; Forssén, Clayton; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (13) : 17940-17953
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Schmidt, Florian M.; et al.
Atmospheric Measurement Techniques, Gottingen: Copernicus Gesellschaft MBH 2019, Vol. 12, (3) : 1807-1814
Zhou, Yueting; Liu, Jianxin; Guo, Songjie; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2018, Vol. 205 : 59-70
Hausmaninger, Thomas; Zhao, Gang; Ma, Weiguang; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2018, Vol. 26, (16) : 20633-20648
Johansson, Alexandra C.; Rutkowski, Lucile; Filipsson, Anna; et al.
2018 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)
Johansson, Alexandra C.; Rutkowski, Lucile; Filipsson, Anna; et al.
Optics InfoBase Conference Papers
Johansson, Alexandra C.; Rutkowski, Lucile; Filipsson, Anna; et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, American Institute of Physics (AIP) 2018, Vol. 36, (3)
Silander, Isak; Hausmaninger, Thomas; Zelan, Martin; et al.
Chinese Journal of Lasers-Zhongguo Jiguang, Chinese Laser Press 2018, Vol. 45, (9)
Weiguang, Ma; Yueting, Zhou; Gang, Zhao; et al.
Optics Letters, Vol. 43, (4) : 715-718
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Ma, Weiguang; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2017, Vol. 25, (18) : 21711-21718
Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; Zhao, Gang; et al.
Optics Letters, OPTICAL SOC AMER 2017, Vol. 42, (16) : 3109-3112
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Ma, Weiguang; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2017, Vol. 25, (23) : 29454-29471
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Ma, Weiguang; et al.
Laser Applications to Chemical, Security and Environmental Analysis
Hausmaninger, Thomas; Silander, Isak; Axner, Ove
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Elsevier 2016, Vol. 168 : 245-256
Hausmaninger, Thomas; Silander, Isak; Ma, Weiguang; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 168 : 217-244
Ma, Weiguang; Silander, Isak; Hausmaninger, Thomas; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Laserfysikgruppen

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2024
Publicerad: 15 dec, 2021