Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ove Axner

Ove Axner

Jag utvecklar laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, bl.a. analytisk laserspektroskopi och refraktometri. Jag är ordförande i fakultetens forskningskommitté.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för fysik
Plats
Fysikhuset plan 4, Linnaeus väg 24, FA426 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskargrupp arbetar vi med utveckling av laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas. Vi jobbar dels med analytisk laserspektroskopi, där vi, baserat på spektroskopi, utvecklar detektionstekniker som kan detektera ytterst låga koncentrationer (ppb, ppm, ppt och ppq koncentrationer) av molekyler, och dels med refraktometri, där vi, baserat på interferens, utvecklar rent optiska tekniker för mätning av refraktometri (brytningsindex) hos gaser, vilket i sin tur kan användas för att bestämma gas densitet och tryck.

Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Optical Society of America 2021, Vol. 38, (8) : 2419-2436
Axner, Ove; Forssén, Clayton; Silander, Isak; et al.
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy, Elsevier 2021, Vol. 179
Axner, Ove; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Physical Review Letters, Vol. 126, (6)
Foltynowicz, Aleksandra; Rutkowski, Lucile; Silander, Isak; et al.
Physical Review A: covering atomic, molecular, and optical physics and quantum information, American Physical Society 2021, Vol. 103, (2)
Foltynowicz, Aleksandra; Rutkowski, Lucile; Silander, Isak; et al.
Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, AVS Science and Technology Society 2021, Vol. 39, (4)
Silander, Isak; Forssén, Clayton; Zakrisson, Johan; et al.
2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2021
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
OSA Optical Sensors and Sensing Congress 2021 (AIS, FTS, HISE, SENSORS, ES)
Silva de Oliveira, Vinicius; Silander, Isak; Rutkowski, Lucile; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Optical Society of America 2020, Vol. 37, (7) : 1956-1965
Axner, Ove; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Acta IMEKO, International Measurement Confederation (IMEKO) 2020, Vol. 9, (5) : 287-292
Forssén, Clayton; Silander, Isak; Szabo, David; et al.
Optics Letters, Optical Society of America 2020, Vol. 45, (9) : 2652-2655
Silander, Isak; Forssén, Clayton; Zakrisson, Johan; et al.
Acta IMEKO, International Measurement Confederation (IMEKO) 2020, Vol. 9, (5) : 293-298
Silander, Isak; Forssén, Clayton; Zakrisson, Johan; et al.
Acta IMEKO, Vol. 9, (5) : 281-286
Zakrisson, Johan; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, Vol. 38, (5)
Zakrisson, Johan; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
Acta IMEKO, International Measurement Confederation (IMEKO) 2020, Vol. 9, (5) : 299-304
Zelan, Martin; Silander, Isak; Forssén, Clayton; et al.
2019 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS EUROPE & EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE (CLEO/EUROPE-EQEC)
Johansson, Alexandra C.; Rutkowski, Lucile; Maslowski, Piotr; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (2) : 1249-1261
Liu, Jianxin; Zhou, Yueting; Guo, Songjie; et al.
Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, American Institute of Physics (AIP) 2019, Vol. 37, (4)
Silander, Isak; Hausmaninger, Thomas; Forssén, Clayton; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2019, Vol. 27, (13) : 17940-17953
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Schmidt, Florian M.; et al.
Atmospheric Measurement Techniques, Gottingen: Copernicus Gesellschaft MBH 2019, Vol. 12, (3) : 1807-1814
Zhou, Yueting; Liu, Jianxin; Guo, Songjie; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2018, Vol. 205 : 59-70
Hausmaninger, Thomas; Zhao, Gang; Ma, Weiguang; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2018, Vol. 26, (16) : 20633-20648
Johansson, Alexandra C.; Rutkowski, Lucile; Filipsson, Anna; et al.
2018 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)
Johansson, Alexandra C.; Rutkowski, Lucile; Filipsson, Anna; et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 36, (3)
Silander, Isak; Hausmaninger, Thomas; Zelan, Martin; et al.
Chinese Journal of Lasers-Zhongguo Jiguang, Chinese Laser Press 2018, Vol. 45, (9)
Weiguang, Ma; Yueting, Zhou; Gang, Zhao; et al.
Optics Letters, Vol. 43, (4) : 715-718
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Ma, Weiguang; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2017, Vol. 25, (18) : 21711-21718
Rutkowski, Lucile; Johansson, Alexandra C.; Zhao, Gang; et al.
Optics Letters, OPTICAL SOC AMER 2017, Vol. 42, (16) : 3109-3112
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Ma, Weiguang; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2017, Vol. 25, (23) : 29454-29471
Zhao, Gang; Hausmaninger, Thomas; Ma, Weiguang; et al.
Laser Applications to Chemical, Security and Environmental Analysis
Hausmaninger, Thomas; Silander, Isak; Axner, Ove
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Elsevier 2016, Vol. 168 : 245-256
Hausmaninger, Thomas; Silander, Isak; Ma, Weiguang; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 168 : 217-244
Ma, Weiguang; Silander, Isak; Hausmaninger, Thomas; et al.
Applied Optics, Vol. 55, (9) : 2339-2345
Shao, Jie; Xiang, Jindong; Axner, Ove; et al.
Optics Express, Vol. 23, (5) : 6277-6282
Centeno, R.; Mandon, J.; Cristescu, S. M.; et al.
Optics Letters, Optical Society of America 2015, Vol. 40, (9) : 2004-2007
Silander, Isak; Hausmaninger, Thomas; Ma, Weiguang; et al.
Physical Biology, Vol. 12
Zakrisson, Johan; Wiklund, Krister; Axner, Ove; et al.
European Biophysics Journal, Vol. 44, (5) : 291-300
Zakrisson, Johan; Wiklund, Krister; Servin, Martin; et al.
Cavity-Enhanced Spectroscopy and Sensing, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg 2014 : 221-251
Axner, Ove; Ehlers, Patrick; Foltynowicz, Aleksandra; et al.
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy, Elsevier 2014, Vol. 100 : 211-235
Axner, Ove; Ehlers, Patrick; Hausmaninger, Thomas; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 31, (12) : 2938-2945
Ehlers, Patrick; Johansson, Alexandra C; Silander, Isak; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, The Optical Society of America 2014, Vol. 31, (9) : 2051-2060
Ehlers, Patrick; Silander, Isak; Axner, Ove
Optics Letters, Optical Society of America 2014, Vol. 39, (2) : 279-282
Ehlers, Patrick; Silander, Isak; Wang, Junyang; et al.
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Optical Society of America 2014, Vol. 31, (7) : 1499-1507
Ehlers, Patrick; Wang, Junyang; Silander, Isak; et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 136 : 28-44
Wang, Junyang; Ehlers, Patrick; Silander, Isak; et al.
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), Berlin/Heidelberg: Springer 2014, Vol. 116, (2) : 467-476
Westberg, Jonas; Axner, Ove
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Elsevier 2014, Vol. 133 : 244-250
Westberg, Jonas; Wang, Junyang; Axner, Ove

Forskargrupper

Forskningsledare
Laserfysikgruppen

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2024