"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Eva Conradsson

Publikationer

ARTIKLAR

Ouma A, Jacobsson L, Nilsson LM. Sámi traditional medicine and complementary and alternative medicine – a descriptive study of use within the Sámi population of Sweden, International Journal of Circumpolar Health 2023; 82:1. doi: 10.1080/22423982.2023.2222908.

Dresse MT, Stoor JP, San Sebastian M, Nilsson LM. Prevalence and factors associated with healthcare avoidance during the COVID-19 pandemic among the Sámi in Sweden: the SámiHET study. Int J Circumpolar Health. 2023 Dec;82(1):2213909. doi: 10.1080/22423982.2023.2213909.

San Sebastián M, Stoor JP. The self-reported health of the Sámi in Sweden: the SámiHET study. Eur J Public Health. 2023 Mar 23:ckad040. doi: 10.1093/eurpub/ckad040.

La Parra-Casado D, San Sebastian M, Stoor JPA. Ethnic discrimination and mental health in the Sámi population in Sweden: The SámiHET study. Scand J Public Health. 2023 Mar 8:14034948231157571. doi: 10.1177/14034948231157571.

San Sebastián EX, Stoor JP, San Sebastian M. Prevalence and risk factors for self-reported asthma among sámi in Sweden: a cross-sectional study. J Asthma. 2023 Feb 6:1-7. doi: 10.1080/02770903.2023.2169933.

Stoor JPA, San Sebastián M. A population-based study on health and living conditions among Sámi in Sweden: the SámiHET study. Int J Circumpolar Health. 2022 Dec;81(1):2076383. doi: 10.1080/22423982.2022.2076383

Stoor JPA, Eriksen HA, Silviken AC. "Mapping suicide prevention initiatives targeting Indigenous Sámi in Nordic countries". BMC Public Health. 2021;21(1):2035. doi:10.1186/s12889-021-12111-x.

Blåhed H, San Sebastián M. Health impact assessment of a mining project in Swedish Sápmi: lessons learned. Impact Assessment and Project Appraisal 2021; 1-8. doi.org/10.1080/14615517.2021.1981759.

Blåhed H, San Sebastián M. "If the reindeer die, everything dies": The mental health of a Sámi community exposed to a mining project in Swedish Sápmi. Int J Circumpolar Health. 2021 Dec;80(1):1935132. doi: 10.1080/22423982.2021.1935132.

Jacobsson L, Stoor JPA, Eriksson A. Suicide among reindeer herding Sámi in Sweden, 1961-2017. Int J Circumpolar Health. 2020 Dec;79(1):1754085. doi: 10.1080/22423982.2020.1754085.

Stoor JP, Kaiser N, Jacobsson L, Renberg ES, Silviken A. "We are like lemmings": making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden. .Int J Circumpolar Health. 2015 Sep 1;74:27669. doi: 10.3402/ijch.v74.27669.

 

RAPPORTER

Folkhälsomyndigheten. Hur mår samer i Sverige? Resultat från en enkätundersökning om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland samer. Folkhälsomyndigheten; 2023.

Stoor JPA, San Sebastián M. Sametingets individuella analys för nationell strategi psykisk hälsa och suicidprevention. Umeå, Sweden: Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University; 2021.

Blåhed H, San Sebastián M. "Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en”: En hälsokonsekvensbedömning med anledning av den potentiella gruvetableringen i Gállok/Kallak, svenska Sápmi ["It is actually the future that is taken away from one": A health impact assessment due to the potential mining establishment in Gállok / Kallak, Swedish Sápmi]. Umeå, Sweden: Umeå universitet: 2020. 

Stoor J. Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa  [Compilation of knowledge on psychosocial ill-health among Sami]. Kiruna, Sweden: Sametinget; 2016. 

Senast uppdaterad: 2023-06-20