"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Eva Conradsson

Publikationer

ARTIKLAR

Peterson M, Akearok GH, Cueva K, Lavoie JG, Larsen CV, Jóhannsdóttir L, Cook D, Nilsson LM, Rautio A, Timlin U, San Sebastián M, Gladun E, Rink E, Broderstadt AR, Dagsvold I, Siri S, Ottendahl CB, Olesen I, Zatseva L, Young RI, Chaliak AJ, Ophus E, Stoor JPA. Public health restrictions, directives, and measures in Arctic countries in the first year of the COVID-19 pandemic. Int J Circumpolar Health. 2023 Dec;82(1):2271211. doi: 10.1080/22423982.2023.2271211.

Brandén J, Nilsson LM, Burman M, Stoor JP. Utsatthet för sexuellt våld bland samiska kvinnor i Sverige: den Samiska HLV studien 2021 [Exposure to sexual violence among Sámi women in Sweden: the SámiHET 2021 study]. Tidsskrift for kjønnsforskning 2023;47 (2-3): 113–129

Ouma A, Jacobsson L, Nilsson LM. Sámi traditional medicine and complementary and alternative medicine – a descriptive study of use within the Sámi population of Sweden, International Journal of Circumpolar Health 2023; 82:1. doi: 10.1080/22423982.2023.2222908.

Dresse MT, Stoor JP, San Sebastian M, Nilsson LM. Prevalence and factors associated with healthcare avoidance during the COVID-19 pandemic among the Sámi in Sweden: the SámiHET study. Int J Circumpolar Health. 2023 Dec;82(1):2213909. doi: 10.1080/22423982.2023.2213909.

San Sebastián M, Stoor JP. The self-reported health of the Sámi in Sweden: the SámiHET study. Eur J Public Health. 2023 Mar 23:ckad040. doi: 10.1093/eurpub/ckad040.

La Parra-Casado D, San Sebastian M, Stoor JPA. Ethnic discrimination and mental health in the Sámi population in Sweden: The SámiHET study. Scand J Public Health. 2023 Mar 8:14034948231157571. doi: 10.1177/14034948231157571.

San Sebastián EX, Stoor JP, San Sebastian M. Prevalence and risk factors for self-reported asthma among sámi in Sweden: a cross-sectional study. J Asthma. 2023 Feb 6:1-7. doi: 10.1080/02770903.2023.2169933.

Stoor JPA, San Sebastián M. A population-based study on health and living conditions among Sámi in Sweden: the SámiHET study. Int J Circumpolar Health. 2022 Dec;81(1):2076383. doi: 10.1080/22423982.2022.2076383

Stoor JPA, Eriksen HA, Silviken AC. "Mapping suicide prevention initiatives targeting Indigenous Sámi in Nordic countries". BMC Public Health. 2021;21(1):2035. doi:10.1186/s12889-021-12111-x.

Blåhed H, San Sebastián M. Health impact assessment of a mining project in Swedish Sápmi: lessons learned. Impact Assessment and Project Appraisal 2021; 1-8. doi.org/10.1080/14615517.2021.1981759.

Blåhed H, San Sebastián M. "If the reindeer die, everything dies": The mental health of a Sámi community exposed to a mining project in Swedish Sápmi. Int J Circumpolar Health. 2021 Dec;80(1):1935132. doi: 10.1080/22423982.2021.1935132.

Jacobsson L, Stoor JPA, Eriksson A. Suicide among reindeer herding Sámi in Sweden, 1961-2017. Int J Circumpolar Health. 2020 Dec;79(1):1754085. doi: 10.1080/22423982.2020.1754085.

Stoor JP, Kaiser N, Jacobsson L, Renberg ES, Silviken A. "We are like lemmings": making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden. .Int J Circumpolar Health. 2015 Sep 1;74:27669. doi: 10.3402/ijch.v74.27669.

 

RAPPORTER

Folkhälsomyndigheten. Hur mår samer i Sverige? Resultat från en enkätundersökning om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland samer. Folkhälsomyndigheten; 2023.

Stoor JPA, San Sebastián M. Sametingets individuella analys för nationell strategi psykisk hälsa och suicidprevention. Umeå, Sweden: Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University; 2021.

Blåhed H, San Sebastián M. "Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en”: En hälsokonsekvensbedömning med anledning av den potentiella gruvetableringen i Gállok/Kallak, svenska Sápmi ["It is actually the future that is taken away from one": A health impact assessment due to the potential mining establishment in Gállok / Kallak, Swedish Sápmi]. Umeå, Sweden: Umeå universitet: 2020. 

Stoor J. Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa  [Compilation of knowledge on psychosocial ill-health among Sami]. Kiruna, Sweden: Sametinget; 2016. 

Senast uppdaterad: 2023-10-31