"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

Lávvuo-Forskning och utbildning för samisk hälsa

Forskargrupp Lávvuo är en forsknings- och utbildningsmiljö fokuserad på samisk hälsa och välbefinnande vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet. Miljöns syfte är att genom forsknings- och utbildningsaktiviteter av högsta kvalité bidra till att stärka hälsa och välbefinnande hos det samiska urfolket i Sverige.

Följ oss på facebook

Senaste nyheter

[Mars 2023]

Rapporten om den samiska folkhälsoundersökningen "Samisk Hälsa på lika vilkor" har nu publicerats. Du kan komma åt den här.

Om du är intresserad av geografiska skillnader i hälsa, se vår Atlas här

KOMMISSIONSARBETE

Vi är medlemmar i två Lancet-kommissioner och en Lancet-serie: i) “Lancet Commission on Arctic Health – Urgently Accelerating Indigenous Health, ii) “Lancet Commission on Suicidal Behaviour and Self Harm”, och Lancets serie om “Indigenous and First Nations adolescent health and wellbeing”.

Vi representerar Sámediggie (det samiska parlamentet i Sverige) i diskussionsprocessen relaterad till den kommande nationella svenska strategin för mental hälsa och suicidprevention.

 

EVENEMANG

Hur mår samerna i Sverige?

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från enkätundersökningen ”Samisk Hälsa på Lika Villkor”. 

Jokkmokk 1 februari 2023, kl 14.00 – 16.00
Var: Ájtte, hörsalen

 

VÅRA SENASTE PUBLIKATIONER

Dresse MT, Stoor JP, San Sebastian M, Nilsson LM. Prevalence and factors associated with healthcare avoidance during the COVID-19 pandemic among the Sámi in Sweden: the SámiHET study. Int J Circumpolar Health. 2023 Dec;82(1):2213909. doi: 10.1080/22423982.2023.2213909.

San Sebastián M, Stoor JP. The self-reported health of the Sámi in Sweden: the SámiHET study. Eur J Public Health. 2023 Mar 23:ckad040. doi: 10.1093/eurpub/ckad040.

La Parra-Casado D, San Sebastian M, Stoor JPA. Ethnic discrimination and mental health in the Sámi population in Sweden: The SámiHET study. Scand J Public Health. 2023 Mar 8:14034948231157571. doi: 10.1177/14034948231157571.

San Sebastián EX, Stoor JP, San Sebastian M. Prevalence and risk factors for self-reported asthma among sámi in Sweden: a cross-sectional study. J Asthma. 2023 Feb 6:1-7. doi: 10.1080/02770903.2023.2169933.

Stoor JPA, San Sebastián M. A population-based study on health and living conditions among Sámi in Sweden: the SámiHET study. Int J Circumpolar Health. 2022 Dec;81(1):2076383. doi: 10.1080/22423982.2022.2076383

 

 

 

 

Koordinatorer

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Forte

Externa finansiärer

Externa medverkande

Folkhälsomyndigheten 

Sametinget

Samers mående och levnadsvanor kartlagda i stor studie

God hälsa och gott välbefinnande men vissa skillnader mot befolkningen i övrigt, visar studie av samers hälsa.

Fem frågor till Lena Maria Nilsson on konferensen Nunamed

Vid månadsskiftet samlas arktiska hälsoforskare i Nuuk, Grönland för att återuppta kontakter och skapa nya.

Stort intresse för pandemins effekter på europeiska arktis

Upp emot femtio besökare, och professionell livesändning på seminarium om COVID-19 i Arktis.

Senast uppdaterad: 2023-06-01