"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

Lávvuo – Forskning och utbildning för samisk hälsa

Forskargrupp Lávvuo är en forsknings- och utbildningsmiljö fokuserad på samisk hälsa och välbefinnande vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Miljöns syfte är att genom forsknings- och utbildningsaktiviteter av högsta kvalitet bidra till att stärka hälsa och välbefinnande hos det samiska urfolket i Sverige.

Följ oss på facebook

Senaste nyheter

[Mars 2024]

Rapporten "Våld mot samiska kvinnor" har nu publicerats. Du kan komma åt den här.

[Mars 2023]

Rapporten om den samiska folkhälsoundersökningen "Samisk Hälsa på lika vilkor" har nu publicerats. Du kan komma åt den här.

Om du är intresserad av geografiska skillnader i hälsa, se vår Atlas här

KOMMISSIONSARBETE

Vi är medlemmar i två Lancet-kommissioner och en Lancet-serie: i) “Lancet Commission on Arctic Health – Urgently Accelerating Indigenous Health, ii) “Lancet Commission on Suicidal Behaviour and Self Harm”, och Lancets serie om “Indigenous and First Nations adolescent health and wellbeing”.

Vi representerar Sámediggie (det samiska parlamentet i Sverige) i diskussionsprocessen relaterad till den kommande nationella svenska strategin för mental hälsa och suicidprevention.

 

EVENEMANG

Ubmejen Biejvieh (Samiska veckan)
Datum: 29 oktober–5 november 

Plats: Umeå 

Såhkie – Umeå sameförening arrangerar årligen den samiska kulturfestivalen Ubmejen biejvieh i samarbete med andra aktörer i och utanför Umeå. I år som förut har vi ett brett program med teater, dans, litteratur, workshops för barn, Innebandy SM, Jojkbattle och flera konserter med samiska artister.

Läs mer

 

VÅRA SENASTE PUBLIKATIONER

San Sebastian M, Gustafsson PE, Stoor JPA. Embodiment of discrimination: a cross-sectional study of threats, humiliating treatment and ethnic discrimination in relation to somatic health complaints among Sámi in Sweden. J Epidemiol Community Health. 2024 Apr 10;78(5):290-295. doi: 10.1136/jech-2023-221365.

Yekkalam N, Storm Mienna C, Stoor JPA, San Sebastian M. Social determinants of self-reported oral health among Sámi in Sweden. Community Dent Oral Epidemiol. 2023 Dec;51(6):1258-1265. doi: 10.1111/cdoe.12894.

Sise A, Azzopardi P, Brown A, Tewhaiti-Smith J, Westhead S, Kurji J, McDonough D, Reilly R, Bingham B, Brown N, Cassidy-Matthews C, Clark TC, Elliott S, Finlay SM, Hansen KL, Harwood M, Knapp JMF, Kvernmo S, Lee C, Watts RL, Nadeau M, Pearson O, Reading J, Saewyc E, Seljenes A, Stoor JPA, Aubrey P, Crengle S. Health and well-being needs of Indigenous adolescents: a protocol for a scoping review of qualitative studies. BMJ Open. 2024 May 20;14(5):e079942. doi: 10.1136/bmjopen-2023-079942.

Healey Akearok GK, Chaliak AJ, Cueva K, Cook D, Larsen CV, Jóhannsdóttir L, Nilsson LM, San Sebastián M, Peterson M, Timlin U, Broderstadt AR, Dagsvold I, Siri S, Olesen I, Stoor JPA, Rautio A, Rink E, Lavoie JG. Diverse methodological approaches to a Circumpolar multi-site case study which upholds and responds to local and Indigenous community research processes in the Arctic. Int J Circumpolar Health. 2024 Dec;83(1):2336284. doi: 10.1080/22423982.2024.2336284.

Peterson M, Akearok GH, Cueva K, Lavoie JG, Larsen CV, Jóhannsdóttir L, Cook D, Nilsson LM, Rautio A, Timlin U, San Sebastián M, Gladun E, Rink E, Broderstadt AR, Dagsvold I, Siri S, Ottendahl CB, Olesen I, Zatseva L, Young RI, Chaliak AJ, Ophus E, Stoor JPA. Public health restrictions, directives, and measures in Arctic countries in the first year of the COVID-19 pandemic. Int J Circumpolar Health. 2023 Dec;82(1):2271211. doi: 10.1080/22423982.2023.2271211.

 

 

Koordinatorer

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Forte

Externa finansiärer

Externa medverkande

Folkhälsomyndigheten 

Sametinget

Petter Stoor, Jennie Brandén och Lena-Maria Nilsson
Ny rapport om våld mot samiska kvinnor i Sverige

En ny rapport gör första kartläggningen om våld mot samiska kvinnor i Sverige.

Lávvuo-forskare var med och etablerade ett nytt nätverk på ISBNPA

Finansiering från Arktiskt centrum – Läs om Jon Petter Stoor och hans finansierade deltagande på ISBNPA2023.

Samers mående och levnadsvanor kartlagda i stor studie

God hälsa och gott välbefinnande men vissa skillnader mot befolkningen i övrigt, visar studie av samers hälsa.

Senast uppdaterad: 2024-06-09