Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lávvuo-Forskning och utbildning för samisk hälsa

Forskargrupp Lávvuo är en forsknings- och utbildningsmiljö fokuserad på samisk hälsa och välbefinnande vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet. Miljöns syfte är att genom forsknings- och utbildningsaktiviteter av högsta kvalité bidra till att stärka hälsa och välbefinnande hos det samiska urfolket i Sverige.

Följ oss på facebook!

Senaste nyheter

[December 2021]

Se intervjun till Petter angående hans Forte-finansierade projekt.

Lávvuo har vuxit rejält under hösten med Lena Maria Nilsson, Laila Daerga och Oscar Sedholm nu med i teamet. Utöver planering av nya forskningsprojekt pågår under årsskiftet intervjuer för ARCTIC-COV projektet, som ska resultera i en vetenskaplig rapport i mars 2022. 

[September 2021]

Sametingets bidrag till nationell strategi psykisk hälsa och suicidprevention är nu publicerad. Du hittar den här

Fredagen den 10e september deltog vi i Region Västerbottens arrangemang på den Suicidpreventiva dagen 2021. Vårt bidrag var att vi berättade om de första fynden från hälsostudien "Samisk Hälsa på Lika Villkor", som visar att kvinnor och samer som inte talar samiska rapporterar mer psykisk ohälsa och självmordsproblematik jämfört med samiska män, respektive samer som talar samiska. 

KOMMISSIONSARBETE

Vi är medlemmar i två Lancet-kommissioner och en Lancet-serie: i) “Lancet Commission on Arctic Health – Urgently Accelerating Indigenous Health, ii) “Lancet Commission on Suicidal Behaviour and Self Harm”, och Lancets serie om “Indigenous and First Nations adolescent health and wellbeing”.

Vi representerar Sámediggie (det samiska parlamentet i Sverige) i diskussionsprocessen relaterad till den kommande nationella svenska strategin för mental hälsa och suicidprevention.

VÅRA SENASTE PUBLIKATIONER

Stoor JPA, Eriksen HA, Silviken AC. "Mapping suicide prevention initiatives targeting Indigenous Sámi in Nordic countries". BMC Public Health. 2021;21(1):2035. doi:10.1186/s12889-021-12111-x.

Blåhed H, San Sebastián M. Health impact assessment of a mining project in Swedish Sápmi: lessons learned. Impact Assessment and Project Appraisal 2021; 1-8. doi.org/10.1080/14615517.2021.1981759.

Stoor JPA, San Sebastián M. Sametingets individuella analys för nationell
strategi psykisk hälsa och suicidprevention. Umeå, Sweden: Department of
Epidemiology and Global Health, Umeå University; 2021.

Blåhed H, San Sebastián M. "If the reindeer die, everything dies": The mental health of a Sámi community exposed to a mining project in Swedish Sápmi. Int J Circumpolar Health. 2021 Dec;80(1):1935132. doi: 10.1080/22423982.2021.1935132.

 

Koordinatorer

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Forte

Externa finansiärer

Externa medverkande

Folkhälsomyndigheten 

Sametinget

Fem frågor till Lena Maria Nilsson on konferensen Nunamed

Vid månadsskiftet samlas arktiska hälsoforskare i Nuuk, Grönland för att återuppta kontakter och skapa nya.

Stort intresse för pandemins effekter på europeiska arktis

Upp emot femtio besökare, och professionell livesändning på seminarium om COVID-19 i Arktis.

Samisk hälsoforskning lyfts fram på Arctic Observing Summit

Samisk och arktisk hälsoforskning lyfts fram under Arctic Observing Summit (AOS 2022).