"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Nelson Gekara Lab

Forskargrupp Vi studerar de mekanismer genom vilka immunsystemet regleras och effekterna av sådana mekanismer på sjukdom.

Immunsystemet är avgörande för patogenborttagande och vävnadsläkning men kräver strikt reglering för att förhindra självförstörelse. Vår forskning syftar till att förstå de mekanismer genom vilka immunsystemet regleras och effekterna av sådana mekanismer på infektioner och inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Fokus på immunreglering

Det medfödda immunsystemet utgör den första försvarslinjen mot mikrober och andra främmande ämnen. Medfödda immundetektioner av och lyhördhet för mikrober förmedlas av uppsättningar av receptorer som kallas mönsterigenkänningsreceptorer (PRR:er). PRR:er inkluderar tulliknande receptorer (TLR), som finns på cellytan eller i endosomala utrymmen- och intracellulära receptorer såsom NOD-liknande receptorer (NLR) och RIG-I-liknande receptorer (RLR) cytoplasmatiska DNA-sensorer. Aktivering av PRR:er resulterar i produktion av en stor uppsättning proinflammatoriska cytokiner och typ I interferoner (IFN:er), som agerar gemensamt för att samordna värdförsvar mot främmande invasion.

Även om det är avsett att skydda värden kan överdriven eller avreglerad induktion av dessa medfödda immunsvar leda till självskada (till exempel under sepsis eller autoimmuna sjukdomar). För att upprätthålla en optimal balans mellan antimikrobiellt värdförsvar och skydd mot självskada måste PRR-signalvägar därför regleras noggrant. Vi är intresserade av att förstå de mekanismer som styr regleringen av PRR-signalvägar och hur nedbrytningen av sådan reglering kan leda till inflammation eller försämra antimikrobiellt värdförsvar. Vi är i synnerhet intresserade av hur DNA-skador och ubikitinsystemet modulerar inflammatoriska svar.

Metoder

In vivo mouse-modeller av inflammation och infektioner (bakterier och virus). In vitro-studier med hjälp av en mängd olika tekniker, inklusive flödescytometri, mikroskopi, lentiviral transduktion, masspektrometri, cellkultur, proteinbiokemi och cell- och molekylärbiologiska tekniker.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet
Senast uppdaterad: 2022-11-04