"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Regionala ekonomier i förändring

Forskargrupp Regionala ekonomier är under förändring. En ständigt pågående strukturomvandling tillsammans med plötsliga kriser gör att nya ekonomiska aktiviteter uppstår, medan andra försvinner. Dessa processer ser väldigt olika ut i olika regioner vilket gör att den regionala nivån spelar en stor roll för att förstå samhällets omställningsförmåga. Fokus för forskningsgruppen är att bättre förstå drivkrafter och mekanismer bakom dessa regionala skillader och hur en hållbar omvandling kan främjas.

Denna forskningsgrupp består av både seniora och juniora forskare som huvudsakligen är specialiserade inom ekonomisk geografi, men också inom regionalvetenskap och vetenskaper som analysera komplexa nätverk. De flesta ignår också i den tvärvetenskapliga miljön CERUM (Centrum för regionalvetenskap).

 

Forskningsfokuset för gruppen ligger på förutsättningar för regional utveckling i hela landet men framförallt de utmaningar och möjligheter som möter regioner utanför storstadsregioner. Vi är därmed intresserade av frågor kopplade till regional resiliens, strukturomvandling, arbetsmarknadsdynamik, arbetskraftsrörlighet inom och mellan regioner, nätverk och nyföretagande. Vi är särskilt intresserade av möjligheterna för olika grupper i samhället att hantera den ekonomiska omvandligen och bidra till ekonomisk förnyelse, och hur den regionala nivån påverkar detta.

 

Forskningsgruppen använder bde kvantitativa och kvalitativa metoder men det huvudsakliga anaytiska ramverket bygger på individdatabaser på en hög geografisk detaljnivå.

Gruppen har en rad aktiva samarbeten med andra miljöer i både Europa och USA och tar aktiv part i att arrangera och delta i internationella konferenser. Alla medlemmar är har också aktiv samverkan med lokala och regionala aktörer samt nationella organisationeroch nätverk. 

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap, Institutionen för geografi
43 miljoner till forskning om samhällsomvandlingen till Umeå universitet

Riksbankens jubileumsfond tilldelar Rikard Eriksson drygt 43 miljoner till ett forskningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2022-11-07