Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Rikard Eriksson

Rikard Eriksson

Professor i ekonomisk geografi. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Biträdande prefekt och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi Roll: Biträdande prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2 Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum) Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5 Samhällsvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Presentation

Jag disputerade 2010 på avhandlingen "Labour mobility and plant performance: The influence of proximity, relatedness and agglomeration". 2012 blev jag lektor i kulturgeografi, utnämndes till docent 2014 och professor i ekonomisk geografi 2016. Jag är för närvarande biträdande prefekt vid Institutionen för geografi samt forskningdledare vid CERUM (Centrum för regionalvetenskap). 

Forskning

Min forskning berör regional utveckling med fokus på ekonomisk omvandling, regional tillväxt och ojämlikhet, betydelsen av agglomerationsekonomier och förändringar på arbetsmarknaden. Jag har skrivit teoretiskt motiverade empiriska artiklar om betydelsen av arbetskraftsrörlighet i agglomerationer, av kunskapsflöden för företags lärande och produktivitet och om vikten för företag och regioner att matcha nya kompetenser med existerande kunskap. I min forskning har jag också bidragit med en kritisk diskussion om boendeklimatets och kreativitetens betydelse för urban och regional utveckling.

Nuvarande forskning fokuserar främst på två huvudsakliga inriktningar. Det ena analyserar hur individer, företag och regioner påverkas av ekonomisk omvandling och större företagsnedläggningar. Det andra fokuserar på hur geografiska koncentrationer av ekonomiska verksamheter (agglomerationer) påverkar kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden med särskilt fokus på betydelsen av sociala nätverk.

Jag är redaktör för Geografiska Annaler B samt ingår i editorial board i Geography Compass, Economic geography section

Jag är en återkommande granskare för manuskript rörande agglomerationer, regional utveckling, kunskapsflöden och geografiska skillnader i produktivitet i olika internationella tidskrifter (tex Economic Geography, Journal of Economic Geography, Progress in Human Geography, Regional Studies, European Urban and Regional Studies, European Planning Studies).

Vetenskapliga utmärkelser och omnämnanden

  • 2020. Mottagare av Nordeas vetenskapliga pris för framstående insatser inom samhällvetenskapliga, rättsvetenskapliga eller datavetenskapliga forskningsområden.
  • 2017. Bästa artikel publicerad i tidsskriften Regional Studies, Regional Science under 2016 (med Evans Korang Adjei och Urban Lindgren). Se abstract här.
  • 2016. Kungliga Skytteanska Samfundets pris till en yngre, framstående forskare i samhällsvetenskap vid Umeå universitet
  • 2013: En av de fem mest citerade artiklarna in topprankade tidskriften Journal of Economic Geography (tillsammans med Ron Boschma och Urban Lindgren). Se abstract här.
  • 2010: Belönad med "Regional studies association´s Early career award" för artikeln "Localized Spillovers and Knowledge Flows: How does proximity influence plant performance?". Se publicerat papper här
  • 2009: Utvald av redaktörerna i Journal of Economic Geography som en av årets åtta bästa artiklar (tillsammans med Urban Lindgren). Läs abstract här
  • 2009: Konferensbidraget "Localized Spillovers and Knowledge Flows: How does proximity influence plant performance?" utnämndes som andra bästa papper vid DRUID-DIME Academy Winter Conference
International Journal of Social Economics, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 48, (3) : 456-476
Adjei, Evans; Andersson, Lars Fredrik; Eriksson, Rikard; et al.
Family Business and Regional Development, Routledge 2021 : 83-102
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard
Papers in regional science (Print)
Czaller, László; Eriksson, Rikard; Lengyel, Balázs
CERUM rapport, 68
Elekes, Zoltan; Eriksson, Rikard
Regional studies, Taylor & Francis 2021, Vol. 55, (5) : 936-950
Habersetzer, Antoine; Rataj, Marcin; Eriksson, Rikard; et al.
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Oxford University Press 2021, Vol. 14, (1) : 69-91
Henning, Martin; Eriksson, Rikard
Small Business Economics, Springer 2020, Vol. 54, (2) : 589-604
Andersson, Lars-Fredrik; Danley, Therese; Eriksson, Rikard; et al.
CERUM rapport, 65
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
Tillväxtanalys, PM 2020:05
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie; Henning, Martin
Applied Network Science, Springer 2020, Vol. 5
Lőrincz, László; Chihaya Da Silva, Guilherme Kenjy; Hannák, Anikó; et al.
European Planning Studies, Routledge 2020, Vol. 28, (10) : 1941-1959
Rehak, Stefan; Eriksson, Rikard
Entrepreneurship and Regional Development, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 31, (5-6) : 357-377
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban; et al.
CERUM rapport, 48
Adjei Korang, Evans; Eriksson, Rikard
Comparative Migration Studies, Vol. 7, (39) : 1-19
Andersson, Lars Fredrik; Eriksson, Rikard; Scocco, Sandro
CERUM rapport, 55
Eklund, John; Eriksson, Rikard; Lundberg, Johan
Economic Geography, Taylor & Francis 2019, Vol. 95, (1) : 65-89
Eriksson, Rikard; Lengyel, Balazs
Entrepreneurship and Regional Development, Routledge 2019, Vol. 31, (9-10) : 735-754
Eriksson, Rikard; Rataj, Marcin
CERUM rapport, 54
Korang Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
Ekonomisk Debatt, Nationalekonomiska föreningen 2018, Vol. 46, (8) : 52-63
Andersson, Lars-Fredrik; Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
Regional studies, Routledge 2018, Vol. 52, (9) : 1306-1307
Eriksson, Rikard
Environment and planning A, Vol. 50, (5) : 1071-1091
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie; Henning, Martin
Regional studies, Routledge 2018, Vol. 52, (6) : 768-780
Hane-Weijman, Emelie; Eriksson, Rikard H.; Henning, Martin
Papers in regional science (Print), Wiley-Blackwell 2018, Vol. 97, (3) : 501-518
Östbring, Lisa; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 99-113
Eriksson, Rikard
European Urban and Regional Studies, Sage Publications 2017, Vol. 24, (1) : 87-103
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
European Planning Studies, Vol. 25, (10) : 1756-1778
Eriksson, Rikard; Hansen, Högni; Winther, Lars
Geoforum, Oxford: Pergamon Press 2017, Vol. 83 : 39-49
Eriksson, Rikard; Rodriguez-Posé, Andrés
Journal of Economic Geography, Vol. 17 : 635-660
Lengyel, Balazs; Eriksson, Rikard
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 139-181
Lindgren, Urban; Borggren, Jonathan; Karlsson, Svante; et al.
Industry and Innovation, Routledge 2017, Vol. 24, (8) : 775-794
Östbring, Lisa; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Regional Studies, Regional Science, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 3, (1) : 303-319
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Scandinavian Economic History Review, Vol. 64, (3) : 278-296
Andersson, Lars-Fredrik; Bergquist, Ann-Kristin; Eriksson, Rikard
Journal of Economic Geography, Oxford University Press 2016, Vol. 16, (3) : 637-665
Borggren, Jonathan; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Geoforum, Elsevier 2016, Vol. 75 : 87-98
Eriksson, Rikard; Henning, Martin; Otto, Anne
Urban Studies Research, Hindawi Publishing Corporation 2014, Vol. 2014
Borggren, Jonathan; Eriksson, Rikard H
Regional studies, Vol. 48, (10) : 1669-1690
Boschma, Ron; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2014, Vol. 33, (1) : 37-39
Eriksson, Madeleine; Eriksson, Rikard
European Planning Studies, Taylor & Francis 2014, Vol. 22, (12) : 2584-2604
Eriksson, Rikard; Forslund, Fredrik
Regional studies, Regional Studies Association 2014, Vol. 8, (6) : 1135-1155
Eriksson, Rikard; Hansen, Høgni Kalsø; Lindgren, Urban
Papers in Evolutionary Economic Geography, 14.15
Eriksson, Rikard; Henning, Martin; Otto, Anne
Tourism Geographies, Routledge 2013, Vol. 15, (1) : 125-144
Brouder, Patrick; Eriksson, Rikard
Annals of Tourism Research, Elsevier 2013, Vol. 43 : 370-389
Brouder, Patrick; Eriksson, Rikard
Environment and planning A, Vol. 45, (3) : 593-613
Eriksson, Rikard; Hansen, Høgni Kalsø
Economic Geography, Worcester: Clark University 2011, Vol. 87, (2) : 127-152
Eriksson, Rikard
Västerbottens-Kuriren
Eriksson, Rikard

Min huvudsakliga pedagogiska verksamhet innefattar undervisning på institutionens ekonomgeografiska kurser på både grundläggande och avancerad nivå. Jag är även involverad i kvantitativa metodkurser på avancerad nivå samt handledning av både doktorander och studentuppsatser.