Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon
Personalbild Rikard Eriksson

Rikard Eriksson

Professor i ekonomisk geografi. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Biträdande prefekt och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi Roll: Biträdande prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2 Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum) Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5 Samhällsvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Presentation

Jag disputerade 2010 på avhandlingen "Labour mobility and plant performance: The influence of proximity, relatedness and agglomeration". 2012 blev jag lektor i kulturgeografi, utnämndes till docent 2014 och professor i ekonomisk geografi 2016. Jag är för närvarande biträdande prefekt vid Institutionen för geografi samt forskningdledare vid CERUM (Centrum för regionalvetenskap). 

Forskning

Min forskning berör regional utveckling med fokus på ekonomisk omvandling, regional tillväxt och ojämlikhet, betydelsen av agglomerationsekonomier och förändringar på arbetsmarknaden. Jag har skrivit teoretiskt motiverade empiriska artiklar om betydelsen av arbetskraftsrörlighet i agglomerationer, av kunskapsflöden för företags lärande och produktivitet och om vikten för företag och regioner att matcha nya kompetenser med existerande kunskap. I min forskning har jag också bidragit med en kritisk diskussion om boendeklimatets och kreativitetens betydelse för urban och regional utveckling.

Nuvarande forskning fokuserar främst på två huvudsakliga inriktningar. Det ena analyserar hur individer, företag och regioner påverkas av ekonomisk omvandling och större företagsnedläggningar. Det andra fokuserar på hur geografiska koncentrationer av ekonomiska verksamheter (agglomerationer) påverkar kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden med särskilt fokus på betydelsen av sociala nätverk.

Jag är redaktör för Geografiska Annaler B samt ingår i editorial board i Geography Compass, Economic geography section

Jag är en återkommande granskare för manuskript rörande agglomerationer, regional utveckling, kunskapsflöden och geografiska skillnader i produktivitet i olika internationella tidskrifter (tex Economic Geography, Journal of Economic Geography, Progress in Human Geography, Regional Studies, European Urban and Regional Studies, European Planning Studies).

Vetenskapliga utmärkelser och omnämnanden

  • 2020. Mottagare av Nordeas vetenskapliga pris för framstående insatser inom samhällvetenskapliga, rättsvetenskapliga eller datavetenskapliga forskningsområden.
  • 2017. Bästa artikel publicerad i tidsskriften Regional Studies, Regional Science under 2016 (med Evans Korang Adjei och Urban Lindgren). Se abstract här.
  • 2016. Kungliga Skytteanska Samfundets pris till en yngre, framstående forskare i samhällsvetenskap vid Umeå universitet
  • 2013: En av de fem mest citerade artiklarna in topprankade tidskriften Journal of Economic Geography (tillsammans med Ron Boschma och Urban Lindgren). Se abstract här.
  • 2010: Belönad med "Regional studies association´s Early career award" för artikeln "Localized Spillovers and Knowledge Flows: How does proximity influence plant performance?". Se publicerat papper här
  • 2009: Utvald av redaktörerna i Journal of Economic Geography som en av årets åtta bästa artiklar (tillsammans med Urban Lindgren). Läs abstract här
  • 2009: Konferensbidraget "Localized Spillovers and Knowledge Flows: How does proximity influence plant performance?" utnämndes som andra bästa papper vid DRUID-DIME Academy Winter Conference
2021
Family Business and Regional Development
Adjei Korang, Evans; Eriksson, Rikard
2020
Small Business Economics, Springer 2020, Vol. 54, (2) : 589-604
Andersson, Lars-Fredrik; Danley, Therese; Eriksson, Rikard; et al.
2020
CERUM rapport, 65
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
2020
Tillväxtanalys, PM 2020:05
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie; Henning, Martin
2020
Regional studies
Habersetzer, Antoine; Rataj, Marcin; Eriksson, Rikard; et al.
2020
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society
Henning, Martin; Eriksson, Rikard
2020
Applied Network Science, Springer 2020, Vol. 5
Lőrincz, László; Chihaya Da Silva, Guilherme Kenjy; Hannák, Anikó; et al.
2019
Entrepreneurship and Regional Development, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 31, (5-6) : 357-377
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban; et al.
2019
CERUM rapport, 48
Adjei Korang, Evans; Eriksson, Rikard
2019
Comparative Migration Studies, Vol. 7, (39) : 1-19
Andersson, Lars Fredrik; Eriksson, Rikard; Scocco, Sandro
2019
CERUM rapport, 55
Eklund, John; Eriksson, Rikard; Lundberg, Johan
2019
Economic Geography, Taylor & Francis 2019, Vol. 95, (1) : 65-89
Eriksson, Rikard; Lengyel, Balazs
2019
Entrepreneurship and Regional Development, Routledge 2019, Vol. 31, (9-10) : 735-754
Eriksson, Rikard; Rataj, Marcin
2019
CERUM rapport, 54
Korang Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
2019
European Planning Studies
Rehak, Stefan; Eriksson, Rikard
2018
Ekonomisk Debatt, Nationalekonomiska föreningen 2018, Vol. 46, (8) : 52-63
Andersson, Lars-Fredrik; Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
2018
Regional studies, Routledge 2018, Vol. 52, (9) : 1306-1307
Eriksson, Rikard
2018
Environment and planning A, Vol. 50, (5) : 1071-1091
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie; Henning, Martin
2018
Regional studies, Routledge 2018, Vol. 52, (6) : 768-780
Hane-Weijman, Emelie; Eriksson, Rikard H.; Henning, Martin
2018
Papers in regional science (Print), Wiley-Blackwell 2018, Vol. 97, (3) : 501-518
Östbring, Lisa; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
2017
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 99-113
Eriksson, Rikard
2017
European Urban and Regional Studies, Sage Publications 2017, Vol. 24, (1) : 87-103
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie
2017
European Planning Studies, Vol. 25, (10) : 1756-1778
Eriksson, Rikard; Hansen, Högni; Winther, Lars
2017
Geoforum, Oxford: Pergamon Press 2017, Vol. 83 : 39-49
Eriksson, Rikard; Rodriguez-Posé, Andrés
2017
Journal of Economic Geography, Vol. 17 : 635-660
Lengyel, Balazs; Eriksson, Rikard
2017
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 139-181
Lindgren, Urban; Borggren, Jonathan; Karlsson, Svante; et al.
2017
Industry and Innovation, Routledge 2017, Vol. 24, (8) : 775-794
Östbring, Lisa; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
2016
Regional Studies, Regional Science, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 3, (1) : 303-319
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
2016
Scandinavian Economic History Review, Vol. 64, (3) : 278-296
Andersson, Lars-Fredrik; Bergquist, Ann-Kristin; Eriksson, Rikard
2016
Journal of Economic Geography, Oxford University Press 2016, Vol. 16, (3) : 637-665
Borggren, Jonathan; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
2016
Geoforum, Elsevier 2016, Vol. 75 : 87-98
Eriksson, Rikard; Henning, Martin; Otto, Anne
2014
Urban Studies Research, Hindawi Publishing Corporation 2014, Vol. 2014
Borggren, Jonathan; Eriksson, Rikard H
2014
Regional studies, Vol. 48, (10) : 1669-1690
Boschma, Ron; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
2014
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2014, Vol. 33, (1) : 37-39
Eriksson, Madeleine; Eriksson, Rikard
2014
European Planning Studies, Taylor & Francis 2014, Vol. 22, (12) : 2584-2604
Eriksson, Rikard; Forslund, Fredrik
2014
Regional studies, Regional Studies Association 2014, Vol. 8, (6) : 1135-1155
Eriksson, Rikard; Hansen, Høgni Kalsø; Lindgren, Urban
2014
Papers in Evolutionary Economic Geography, 14.15
Eriksson, Rikard; Henning, Martin; Otto, Anne
2013
Tourism Geographies, Routledge 2013, Vol. 15, (1) : 125-144
Brouder, Patrick; Eriksson, Rikard
2013
Annals of Tourism Research, Elsevier 2013, Vol. 43 : 370-389
Brouder, Patrick; Eriksson, Rikard
2013
Environment and planning A, Vol. 45, (3) : 593-613
Eriksson, Rikard; Hansen, Høgni Kalsø
2011
Economic Geography, Worcester: Clark University 2011, Vol. 87, (2) : 127-152
Eriksson, Rikard
2011
Västerbottens-Kuriren
Eriksson, Rikard
2011
Geografiska Notiser, Lund: Geografilärarnas riksförening 2011, Vol. 69, (2) : 87-93
Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
2011
3rd Global Conference on Economic Geography - Space, Economy and Environment, Seoul, Korea, June 28-July 2, 2011
Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
2009
Journal of Economic Geography, Oxford University Press 2009, Vol. 9, (2) : 169-190
Boschma, Ron; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban

Min huvudsakliga pedagogiska verksamhet innefattar undervisning på institutionens ekonomgeografiska kurser på både grundläggande och avancerad nivå. Jag är även involverad i kvantitativa metodkurser på avancerad nivå samt handledning av både doktorander och studentuppsatser.