"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: mostphotos

Richard Palmqvists labb

Forskargrupp Betydelsen av tarmfloran och tumörens molekylära bakgrund vid prognos och behandling av tjock- och ändtarmscancer.

Cancer i tjock- och ändtarm är vanligt och drabbar årligen runt 6000 personer i Sverige. Det är även en av de mest dödliga cancerformerna hos både män och kvinnor. Vad som styr när och hur tjock- och ändtarmscancer utvecklas och hur sjukdomen sen uppträder (exempelvis hur aggressiv den är och hur snabbt den sprider sig) är bara delvist känt.

Kirurgi har länge utgjort den enda botande behandlingen, men på senare tid har lovande tilläggsbehandlingar introducerats och fler är på väg. Mycket tyder på att patienter med tjock- och ändtarmscancer har individuella behov av behandling. För att kunna ge rätt tilläggsbehandling till rätt patient krävs en större förståelse för varje enskild cancers egenskaper och hur den påverkar patientens prognos.

Tarmfloran - viktig för vårt immunförsvar

Forskargruppen har under en längre tid i huvudsak arbetat med att kartlägga tjock- och ändtarmscancer utifrån den molekylära bakgrunden och graden av immunreaktion. Detta med avsikt att identifiera biomarkörer för att bättre kunna förutsäga patientens prognos och svar på behandling, samt möjligen hitta nya alternativ för behandling. På senare tid har forskningsgruppens intresse även inkluderat frågeställningar runt hur bakteriefloran i tarmen påverkar egenskaperna hos tjock- och ändtarmscancer.

Man vet att patienter med tjock- och ändtarmscancer ofta har en störd bakterieflora i tarmen och man vet att det i sin tur påverkar sjukdomens uppkomst och förlopp, men man vet inte i detalj hur. Tarmfloran är viktig för hur vårt immunförsvar fungerar, så en störd flora skulle mycket väl kunna påverka vårt immunförsvar. Just immunsystemets reaktion på en tjocktarmscancer är en känd och viktig prognostisk faktor. Att förstå hur tarmfloran påverkar tumörens uppkomst och utveckling kan leda till identifieringen av nya kliniska verktyg - markörer för tidig uppkomst, prognostiska och prediktiva markörer och mer precisa behandlingsstrategier.

Forskare från många discipliner

Forskargruppen består av forskare från många olika discipliner med expertis inom allt från patologi, till molekylärbiologi, mikrobiologi, immunologi och biostatistik, vilket möjliggör många olika typer av studier. Gruppens forskning baseras i huvudsak på studier av vävnadsprover, feces och blod från patienter med tjock- och ändtarmscancer, men kompletteras med in vitro studier på tumörderiverade cellinjer och organoider.

Forskningsledare

Richard Palmqvist
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 92

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer
Cancerforskningsfonden i Norrland logotyp
75 miljoner kronor till cancerforskning

Cancerforskningsfonden i Norrland gör den enskilt största satsningen på cancerforskning i norra Sverige.

Senast uppdaterad: 2024-01-25