"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pristagare 2015

2015 delades RiseB's uppsatspris ut för andra gången och gällde uppsatser skrivna under 2015. Totalt nominerades åtta uppsatser från lärosäten över hela Sverige som uppfyllde kraven. Priset delas ut i form av ett stipendium på 25 000 kronor finansierat av Umeå Energi.

Vinnare 2015

Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet gick 2015 till Katarina Werder och Klaudia Wojtkowiak för för masteruppsatsen Decision Making in a Sustainable City: A Case Study of Chicago.

Motivering

Den vinnande uppsatsen av Werder och Wojtkowiak är teoretiskt och empiriskt ambitiös med ett utvecklat ramverk för att förstå och utveckla städers hållbarhetsinitiativ. Uppsatsen visar på de utmaningar som finns med urbanisering ur ett hållbarhetsperspektiv och de fällor som beslutsfattare kan hamna i då marknadsföring av städers varumärken går före genomgripande och nödvändiga omställningar. Det är en vältajmad, läsvärd uppsats som bör studeras av regioner och städer med genuina hållbarhetsambitioner.

Författarna har skrivit uppsatsen vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, och handleddes av Tomas Kalling. Uppsatsen finns här.

Två uppsatser får hedersomnämnanden 2015. Det första går till Anders Reje och Elena Dreger för uppsatsen Marketing Sustainability in Charter Tourism: The Influence of Brands, Eco-Labels and their Combination on the Swedish Charter Tourist´s Decision Making. Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och handleddes av Vladimir Vanyushyn. Uppsatsen finns här.

Det andra hedersomnämnandet går till Francesca Martinelli och Konstantinos Psychogyios för uppsatsen CSR reporting as a signal of good management: Do investors really care?. Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan i Stockholm och handleddes av Kenth Skogsvik. Uppsatsen finns här.

I juryn för uppsatspriset 2015 ingick:
Docent Johan Jansson, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Lars Hassel, Rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Tommy Jensen, Stockholms universitet, HR-chef Mari-Louise Johansson, Umeå Energi, Verksamhetsansvarig Marianne Bogle, CSR Sweden.

Uppsatspriset delades ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 5 juni (Världsmiljödagen).

Senast uppdaterad: 2022-01-13