"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ROBUST - Forskningsinstitutet för Organisation och Företag i Hållbar Omställning

Forskargrupp Forskningsinstitutet för Organisation och Företag i Hållbar Omställning (ROBUST) strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning. Det görs genom att bistå, utveckla och kommunicera forskning, samt att utbilda och samverka i relation till affärsrelaterat beslutsfattande.

Frågor på de individuella och organisatoriska nivåerna fokuseras och en mångfald av perspektiv och metoder ses som nödvändiga för att analysera globalt uppmärksammade sociala och miljörelaterade problem. Olika typer av organisatoriska former studeras och aktiviteter vid institutet involverar forskare från alla forskningsområden vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) och även forskare och nätverk inom och utanför Umeå universitet.

Syftena med institutet är att:

  • Genomföra och publicera forskning inom områdena hållbarhet och etik i företagsekonomi.
  • Stimulera en aktiv forskningsmiljö med seminarier, workshops, gästforskare och strategiska samarbeten.
  • Utveckla nya forskningsprojekt relaterade till institutets huvudområden.
  • Mobilisera stöttning av forskningsaktiviteter och forskningsansökningar.
  • Kommunicera forskningsresultat med allmänheten.
  • Leda och medverka i utvecklingen av högre utbildning inom institutets huvudområden.
  • Tillhandahålla ett forum för att debattera frågor rörande företagsekonomi, hållbarhet och samhället.

På ROBUST är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med företag, organisationer, nätverk, forskare, studenter och allmänhet för att diskutera hållbarhet och företagsetik.

Önskar du kontakt med institutet når du oss enklast på riseb@usbe.umu.se eller genom att mejla respektive medarbetare. Vi har också en mejllista där du kan få information kring seminarier, föreläsningar, osv.

Ansvarig för ROBUST är Maxim Vlasov vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

ROBUST är medlem i Cradlenet, ett nordiskt nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi.

Aktuellt

Bakom kulisserna

Förvandla utmaningar till möjligheter att växa.

ROBUST-porträtt: Elin Nilsson

Om antibiotikaresistens, framtidens mjölk, och utmaningen att göra rätt som konsument.

ROBUST-porträtt: Lucas Haskell

Om social innovation för ekologiska kriser, samt med- och motgångar i att vara doktorand.

ROBUST-porträtt: Karl Johan Bonnedahl

Om stark hållbarhet, social innovation och den existentiella dimensionen av forskningsarbetet.

ROBUST-porträtt: Quang Evansluong

Om samhällsutmaningar i Sverige och Vietnam och att vara en forskare med en multikulturell bakgrund.

ROBUST-porträtt: Siarhei Manzhynski

Om att studera coopetition, ta sin andra doktorsexamen, och göra saker med medveten närvaro.

ROBUST-porträtt: Alice Annelin

Om passionen för undervisning i hållbarhet och nya sätt att tänka redovisning.

ROBUST porträtt: Johan Jansson

Om klimatomställning i transportsektorn, möjligheter och risker med cirkulär ekonomi.

Ny gästprofessor i hållbarhet

Sally Russell är professor i hållbarhet och organisationsbeteende vid School of Earth and Environment, University of Leeds. Hennes forskning fokuserar på beteendeförändringar och undersöker faktorer som påverkar individens, gruppens och organisationens agerande i relation till miljöutmaningar. Hon är särskilt intresserad av känslornas roll i beslutsfattande kring miljöfrågor. Hennes senaste projekt fokuserat på interventioner för att minska matsvinn.

Inom alla sina forskningsområden arbetar Sally nära näringslivet för att säkerställa att hennes forskning bidrar vetenskapligt och praktiskt till utvecklingen av mer hållbara sätt att göra affärer.

Under hennes tid på USBE och ROBUST kommer Sally att delta i utvecklingen av nya forskningssamarbeten och projekt, dela med sig av sin expertis och stödja doktorander och unga forskare. Gästprofessuren är på 3 år på 10 % basis. Ett fysiskt besök till Umeå planeras varje år.

Sally kommer att presentera sig själv och sitt senaste forskningsprojekt på internt forskningsseminarium den 25 januari!

ROBUST´s uppsatspris tilldelas studenter vid Södertörns högskola och Handelshögskolan i Stockholm

I år är det två uppsatser som tilldelas ROBUSTs uppsatspris i hållbarhet och företagsetik. Vinnarna är Martina Reppen, Södertörns högskola samt Henry Müller och Felix Pahl, Handelshögskolan i Stockholm. Båda uppsatserna får var sitt pris och ett stipendium om 25 000 kronor från Umeå Energi.

Läs mer

Open access-artikel i Journal of Cleaner Production

Stål och Babris artikel är nu gratis tillgänglig.

I artikeln ”Educational interventions for sustainable innovation in small and medium sized enterprises” analyserar Stål och Babri ett innovationsprogram som riktade sig till små- och medelstora företag i regionen. Analysen visar på vissa svårigheter att driva samverkan på det här sättet.

Artikeln finns gratis här: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118554

Forskningsledare

Maxim Vlasov
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 90

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi
Publikationer

Här listas de publikationer som publiceras inom institutet.

Umeå hållbarhetspris

Umeå hållbarhetspris för uppsatser i företagsekonomi

ROBUST-porträtt: Elin Nilsson

Om antibiotikaresistens, framtidens mjölk, och utmaningen att göra rätt som konsument.

ROBUST-porträtt: Lucas Haskell

Om social innovation för ekologiska kriser, samt med- och motgångar i att vara doktorand.

ROBUST-porträtt: Karl Johan Bonnedahl

Om stark hållbarhet, social innovation och den existentiella dimensionen av forskningsarbetet.

Senast uppdaterad: 2024-05-15