"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pristagare 2016

2016 delades RiseB's uppsatspris ut för tredje gången. Totalt nominerades nio uppsatser skrivna under 2015. Prissumman på 25 000 står Umeå Energi för som också de vill uppmuntra till mer fokus på hållbarhetsfrågorna i ekonomutbildningarna vid svenska lärosäten.

Vinnare 2016

Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet gick 2016 till Anna Zhan och Josefin Halvarsson för kandidatuppsatsen Corporate Social Responsibility and the Cost of Capital: Is CSR priced in the Swedish capital market?

Motivering

I den vinnande uppsatsen av Zhan och Halvarsson studeras en omdebatterad fråga där hållbarhetssatsningar sätts i relation till företags kapitalkostnad. Uppsatsen visar att mer investeringar i hållbarhet ger företag billigare finansiering av deras eget kapital, vilket är avgörande för företagens framtida finansierings- och investeringsbeslut. Det är en metodologiskt väl genomarbetad och välskriven kandidatuppsats med potential att påverka fler företag att satsa än mer på miljöinsatser både utifrån moraliska och finansiella skäl.

Författarna har skrivit uppsatsen vid Institutionen för redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm och handleddes av Florian Eugster. Uppsatsen finns att läsa här.

En uppsats får hedersomnämnande 2016 (för uppsatser skrivna under 2015). Detta går till Ellen Herrmann och Malin Lindholm för uppsatsen Mot en hållbar livsmedelskonsumtion? En kvalitativ studie om konsumentens attityd till att köpa ekologiska livsmedel. Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, Enheten för Företagsekonomi, och handleddes av Jan Bodin. Uppsatsen finns att läsa här.

I juryn för uppsatspriset 2016 har följande personer ingått:
Docent Johan Jansson, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Lars Hassel, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Peter Dobers, Södertörns högskola, HR-chef Mari-Louise Johansson, Umeå Energi, och Verksamhetsansvarig Marianne Bogle, CSR Sweden.

Uppsatspriset delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 3 juni.

Senast uppdaterad: 2022-01-13