"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pristagare 2017

2017 delades RiseB's uppsatspris ut för fjärde gången. Totalt hade sex uppsatser, skrivna under 2016, nominerats. Prissumman på 25 000 står Umeå Energi för som också de vill uppmuntra till mer fokus på hållbarhetsfrågorna i ekonomutbildningarna vid svenska lärosäten.

Vinnare 2017

Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet gick 2017 till Alexander Adolfsson Grimsen och Marie Åström för examensuppsatsen Development Finance Institutions' Effect on The Fund Manager's Investment Decisions.

Motivering

I den vinnande uppsatsen av Adolfsson Grimsen och Åström studerar de hur investerare och deras beslut påverkas av utvecklingsfonder, sådana fonder som har till uppgift att stödja företagande i utvecklingsländer med investeringskapital. Det saknas i stort studier av utvecklingsfonders roll och påverkan på det finansiella systemets hållbarhet och uppsatsen bidrar därför med föra in utvecklingsfinansiärer i forskningen om hållbara investeringar. Uppsatsen är en gedigen, välskriven och väl genomförd examensuppsats som hjälper oss att förstå samspel och olika aktörers roller inom det för hållbarhet så viktiga finansiella området. Den exemplifierar även ett, för sitt område, sällsynt angreppssätt då den förlitar sig på djupintervjuer och kvalitativ analys men juryn framhåller även att den presterade bra i relation till samtliga beslutskriterier.

Författarna har skrivit uppsatsen vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och handleddes av Rickard Olsson. Uppsatsen finns att läsa här.

Två uppsatser får hedersomnämnande nämligen Vira Sadovskas "Corporate sustainability standards. A comparison of two sustainability indices" och Johan Andersson/Robin Weiderståls "Varumärkesstärkande samhällsansvar: En studie om hur CSR påverkar konsumenters attityder".

I juryn för uppsatspriset 2017 har följande personer ingått: Herman Stål, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Mari-Louise Johansson, Umeå Energi och professor Lars Hassel, Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Uppsatspriset delas ut vid Handelshögskolan examensceremoni 2 juni.

Senast uppdaterad: 2022-01-13